Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Győr-újvárosi és szigeti hívek megemlékezése Zsebedics József atya halálának első évfordulóján a Kapuvár-házhelyi templomban

2019.05.19

Ma van Zsebedics József atya halálának első évfordulója. 
Ma az újvárosi és szigeti hívek, közösen elmentünk a Kapuvár-házhelyi Sarlós Boldogasszony templomba, József atya végső nyughelyére. Itt 16 órakor ünnepi szentmisét mutatott be Radó Tamás plébános és Bernáth Krisztián lelkész. Az igehirdetést József atya tanítványa Horváth Csaba papnövendék, egyházközségünk kispapja végezte.
Lélekemelő, megható liturgia és szentmise keretében imádkoztunk szeretett plébánosunkért. Istennek legyen hála, hogy nemcsak az újvárosi és szigeti, hanem a buzgó kapuvári hívek is megtöltötték a templomot. Csodálatos volt látni a sok imádkozó embert, akiket József atya emléke hozott össze.
József atya nyugodjon békében! Az alábbiakban a kapuvári plébánia hírét tesszük közzé.

*

„Pap vagy Te mindörökké Melkizedek rendje szerint”

5edbea4a075a9b20fb83357dcb6b676b5c0bf95f.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zsebedics József c. kanonok-plébános halálának első évfordulóján Győr-Újváros és Győr-Sziget hívei a kapuvári hívekkel ünnepi megemlékezésre, közös imádságra gyűltek össze a Kapuvár-házhelyi Sarlós Boldogasszony-templomban, végső nyughelyén a volt kapuvári kanonok-plébánosnak.


Az évfordulón, 2019. május 19-én 16 órai kezdettel engesztelő szentmisét mutatott be Radó Tamás plébános, koncelebrált: Bernáth Krisztián káplán.


3d30388ea4a05bc3585fffd5392ae3656046c0d3.jpgA szentmisén Horváth Csaba a győri Brenner János Hittudományi Főiskola 1. éves papnövendéke tartott visszaemlékezést: „Hálatelt szívvel állok itt az Úr oltára előtt, hogy megadta számunkra ezt a napot, amikor e templomban engesztelő szentmisén emlékezhetünk meg Zsebedics Józsefről. Hatalmas egyéniség volt, mindenkivel szót értett, közvetlensége nem ismert határokat. Nem csak fáradhatatlan lelkipásztor volt, hanem olyan ember is, aki az egyházi hagyományokat ápolta, a múltat faggatta. Tudta, hogy egy keresztény közösségnek a múltja adja meg az identitást, a gyökereket, akikre büszke lehet, akiknek példájából a jelen embere szintén példát, reménységet és ösztönzést kap a hit magasztos értékeinek megtartására, továbbadására. József atya még életében olyan nyughelyet választott, ahol az imádság nem fog megszűnni soha, egészen az idők végezetéig. E szent helyről várja majd az örök feltámadást.


6954ebb5c8bd0061a773edb943c11017e07f8ef3.jpgNem túlzás azt állítani, hogy Kapuvár volt a szíve, mindene. A buzgó kapuvári hívek örökre belopták magukat a szívébe. Hosszú kápláni évei során megismerte a várost, az embereket és megismerték őt is. Plébánosként is szívesen fogadták, mert jó gazdája volt híveinek, szívügye volt, hogy az egyre jobban fejlődő Házhelyben legyen helye az Isten házának. Helytörténészként feldolgozta és gondosan őrizte Kapuvár és környéke templomainak, a városnak a történelmét. Közel 35 éves kapuvári szolgálata alatt megújult a Nagytemplom és a plébánia, felépült a házhelyi és az öntési templom, valamint a katolikus-iskola tornaterme. Nem csak élettelen kövekből, hanem élő kövekből is építkezett. Mindig a lelkek üdvösségre vezetése határozta meg papi életének fő motívumát. Ezt a munkát folytatta Győrben is élete végéig. Kanonok úr örökre beírta magát e város történelmébe, Kapuvár nem felejti el soha. Köszönjük meg Istennek az életét és értünk áldozott szeretetét. Kérjük, hogy közbenjárásával odaát se feledkezzék meg rólunk. A teljes igehirdetés elolvasható itt.

 

749d22df412b0daa523a1d17a1653c04f42d777b.jpgA szentmise végén Dr. Schmidt Péter professzor, a Győr-Szigetiek Baráti Körének elnöke emlékezett meg Zsebedics Józsefről: „Egy éve már nincs közöttünk a győr-szigeti plébános. 2013 tavaszán értesültünk arról, hogy megyéspüspökünk Kapuvárról Győr-Szigetbe helyezi a kanonok urat. Nem lehetett számára könnyű ez a döntés. Ugyanezen év áprilisában személyesen kerestem fel a kapuvári plébánián, ahol tudomására adtam, hogy nagyon várjuk és mindenben segíteni fogjuk lelkipásztori munkáját. Valóban így lett, ígéretünket betartottuk. Kiváló kapcsolatot tartott és ápolt a testvéregyházakkal, beleértve a zsidó hitközséget is. Minden jelentősebb városi nagyrendezvényen személyesen vett részt. A betegeket nagy odaadással, rendszeresen látogatta. Kiemelkedő szerepe volt az országosan is egyedülálló Betegek Világnapja ünnepségek biztosításában. Váratlan betegségét, fájdalmait példaértékűen tűrte. Nagy fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva vettük tudomásul, hogy aranymiséjét követően három évvel sajnos elhunyt. Temetését megtartottuk Győr-Szigetben és Kapuváron, hiszen ő szigeti és kapuvári is volt. Az általa épített templom hirdeti emlékét, melyet örökre megőrzünk.”
Radó Tamás megköszönte a jelenlévőknek, hogy a közös megemlékezésen, az engesztelő szentmisén buzgó imádsággal, lelkes énekléssel vettek részt.


            Imádkozzunk érte, hogy Jézus szent nevében nyugodjék békében!

 

Forrás: kapuvar.plebania.hu

 

0c52b86eca9b5d49a9374d2b4f6573228e5cf06a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b39e70f2714549461b7354a7321cbe3e018abb2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7fb66f5c2e17bb32b1784413c27986b7dd8087e1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8c96ff184bf619b9aa0822acfcd3312b3d078b12.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184e872b008980e68cb9648800510ec7dd256c89.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c8449dbbf53f10adf22accf0fdd3b1230a7db3ba.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a34cb1fc762a54cff86958399e2d34dc7a78ffbb.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d82f642ea55e3da2af76bc6b587b2018712e89c8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dscn4409.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dscn4410.jpg