Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A restaurált Újvárosi Szűzanya-kegyképünk ünnepélyes köszöntése - Elmélkedés

2021.06.09

Az alábbiakban Horváth Csaba papnövendékünknek igehirdetését olvashatjuk, amelyet a most restaurált Újvárosi Segítő Szűzanya-kegyképünk fogadása és köszöntése alkalmából mondott, ünnepélyes Mária köszöntő imaóra keretében. Az igehirdetést vissza is lehet hallgatni, letöltheti itt.

 

*

p1540965.jpg

Ismert a mondás, hogy zuhanórepülőben nincs ateista. Gárdonyi Géza Tengeren járók csillaga című kis írását elolvasva kiegészíthetjük ezt azzal, hogy viharba került hajón sincs ateista. Amikor a természeti elemek már harmadik napja tomboltak, a már csak nevükben keresztény hajósoknak eszükbe jutott, hogy „ha van valaki, aki ebben az emberirtó veszedelemben segíthet, akkor az az elfelejtett, szívből kivetett Mária!” Sorra hangzanak el a fogadalmak, lemondanak italról, vagyonról, szeretőről, az elbeszélő a dohányzásról. „A vihar lassankint megenyhült, elcsendesedett. Mink is megmaradtunk…”-zárja sorait a nagy író.

Krisztusban Testvéreim!

E fenti történet sokunkkal már megtörténhetett szinte személyre szabva, valamilyen formában. Életünk hajója hányszor, de hányszor csapódhatott viharokba… Szél, vihar, eső zabolázta meg lelkünk hajóját, s hányszor, de hányszor éreztük azt, hogy itt már nincs menekvés, végképp elveszünk a háborgó tengerben. S hányszor kiáltottunk fel jajveszékelve, hogy Isten után már csak Mária, a „Tengernek Csillaga”, segíthet rajtunk.

Kedves jó Testvéreim, én hiszem, hogy az élet viharától szenvedő és háborgó lelkünk, azért jött ma el ide az Isten házába, hogy itt, az Újvárosi Szűzanya lábainál enyhülésre, vigasztalásra találjon. Hogy is írta Gárdonyi? „ha van valaki, aki ebben az emberirtó veszedelemben segíthet, akkor az az elfelejtett, szívből kivetett Mária!” A vihar lassankint megenyhült, elcsendesedett. Mink is megmaradtunk…”

Ha valaki betér templomunkba és megcsodálja tekintélyt parancsoló főoltárunkat, majd a szépen kialakított mellékoltárainkat, a legtöbb látogató szinte mindig megkérdezi, hogy a szószék melletti mellékkápolnának mi az érdekessége. Mi is látható itt? Az oltár felett látható egy nagyon szép, Szűzanyát ábrázoló festmény, melyet angyal szobrok fognak közre. Láthatunk még itt a falon fehér márványtáblácskákat, amiknek a többségére az van ráírva, hogy "Köszönöm", vagy „Hálából". De van itt még szintén a falon elhelyezve egy kis "ékszerdoboz" aranykeretbe foglalva, benne rengeteg ezüstből készült ajándéktárggyal. Mi az érdekessége ennek a mellékoltárnak? A CSODA. Az elmúlt több mint két évszázadban sok csoda történt itt, amelyet az oltár feletti Mária képnek tulajdonítunk. Ez a kép, - ahogy a helybéliek nevezik-, az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképe. E hely kegyelmi forrás: az újvárosi hívő lelkek e kép által Máriához fohászkodtak és kéréseik meghallgatásra találtak. A "Kegyelemmel teljes" e képe által melegséget, szelídséget, anyai szeretetet, törődést és megértést sugároz. Az Újvárosi Segítő Szűzanya képét szemlélve megenyhül a hívő lélek. Ha megtekintjük az újvárosi Szent Szűz képét, bizalom és hála fog el minket. A Szűzanya vár minket, mint édesanya a gyermekét. Azért is jöttünk el ma a templomba, mert tudjuk „Nem vagyunk árvák, van édesanyánk, ki a magas Mennyekből gondot visel reánk.” Mária bizalmát, szeretetét és édesanyai törődését bizonyítja a rengeteg hálatáblácska és az ezüst fogadalmi ékszerek sokasága, amelyet Mária gyermekei hoztak, mint Égi Édesanyjuknak. E kegyhely valóban szent: van, aki itt kapta meg a megtérés kegyelmét, van aki a betegségétől megszabadulva visszanyerte az egészségét, és van aki itt kapott világfeletti vigasztalást Istentől az újvárosi Szűzanya imára kulcsolt kezei által. A lelkünket érő számtalan háborgó hullámok, itt e kegyhelyen lecsillapodnak, enyhülésre találnak. Minden hívő lélek vágyik erre a nyugalomra, erre a csendre, erre a békére, amit csak itt Mária lábainál találhatunk meg. Égi Édesanyánk, Mária hívogat minket. E kegyképen is láthatjuk, hogy Mária ujjával a szívére mutat, és mintegy jelzi nekünk, hogy „gyertek, hajoljatok a keblemre, hajoljatok a szívemre, mert én a ti Édesanyátok vagyok. A hozzá írt himnuszban erre utal a következő sor is: „Újvárosi Szent Szűz békéért esdeklünk, képednél imádkozva, kegyes oltalmadba ajánljuk magunkat, fogadj be szent szívedbe.

Testvéreim! Nemcsak a számtalan csoda érdekes itt. Csodálatos az is, hogy a kegykép iránti tisztelet az évszázadok alatt sosem lanyhult el, hanem mindig hű maradt. Miért? Mert Mária hűen imádkozott mindig az újvárosiakért, a hívek pedig hűek maradtak Máriához, Jézus édesanyjához, különösen tisztelve őt e kegykép által.

A kegykép történetével kapcsolatban kevés történelmi adat áll rendelkezésünkre. Annyi bizonyos, hogy e kegykép a második újvárosi templom részét képezte. Egy pár évvel ezelőtt megtalált templomi leltár megjegyzi, hogy a képet már a Szent József fatemplomban is tisztelték. A Máriát ábrázoló festményt Zabroczky András, a Szent József fatemplom plébánosa adományozta 1789-ben. Miután a fatemplomot elbontották, áthelyezték a mai templomba, külön oltárt szentelve neki. A leltár ezt írja: " Ezen szent képen, melyet a jámbor hívek különösen is tisztelnek, a következő ajándéktárgyak vannak zárral védve: ezüst korona, a kép fejéhez erősítve; négy nagyobb és ugyanígy kisebb gyöngysor a kép nyakához rögzítve; hat ezüst szív; egy ezüst kereszt; három ezüst szem. Boldogságos Szűzanya a gyermek Jézussal, két ezüst kéz, négy ezüst láb, hat ezüst keresztelési érem, egy ezüst görög érem, három kettős szív, melyek egyikére két arany gyűrű van erősítve, egy ezüst figura, három ezüst húszas, egy porosz tallér, két ezüst egyforintos, három ezüst kétforintos, hat gyöngysor karbunkulusból, további öt gyöngysor, tíz lánc két ezüst csattal, további hat kék csattal, továbbá tizenegy lánc csattal - mind ezüstből." Ez a mellékoltár az újvárosiak imádkozó helye lett, ahol napjainkig szállnak fel az Újvárosi Segítő Szűzanyához szóló fohászok és énekek. A kegykép különös tiszteletét 2010 után kezdtem intenzívebben terjeszteni mind az újvárosi és a győri hívek körében. Fáradozásom nem lett eredménytelen, hiszen az elmúlt tíz évben, számtalan hálaajándékkal bővült a Szűzanya mellékoltára. És még mennyi látható és láthatatlan csoda történhetett itt, amit csak Isten és a Szűzanya tudhat.

Méltó és üdvös, hogy ha a Szűzanya ennyi mindent tett értünk, és megannyi kegyelemmel elhalmozott bennünket, akkor mi is úgymond tegyünk érte valamit. Templomunk idén ünnepli felszentelésének 180. évfordulóját. A jeles évforduló alkalmából templomunk ezen ikonikus festménye az Újvárosi Segítő Szűzanya-kegyképe teljes átfogó restaurálásban részesült. A két évszázad vihara is nyomot hagytak a festményen, de sajnos egy régi hagyomány is sok kárt okozott. A képet egykoron a már említett ezüst fogadalmi ékszerek sokasága díszítette, így akaratlanul a kép erősen megrongálódott és kisebb nagyobb szakadások érték. Az idei esztendőben jutott eszembe, hogy az Újvárosi Szűzanyáról készült fotó szentképként való terjesztése, minden bizonnyal sokat segíthetne nekünk abban, hogy a kegykép tiszteletét nagyobb körben tudjuk terjeszteni. Amikor a képet levettük, Plébános Úr odajött hozzám, és elmondta, hogy a súlyosan sérült kegyképet érdemes lenne a nagy jubileum alkalmából restaurálni. Nagy öröm volt mindnyájunk számára ez a nagyszerű kezdeményezés. El is kezdtük az adománygyűjtést, és kevesebb mint egy hónap alatt össze is gyűlt a restaurálás költsége. Ez is egy nagy csoda volt: még ebben is a Szűzanya pártfogását éreztük, bizony mellénk állt és ezen vállalkozásunkban is támogatott minket.

A kisalföld újság nagyon szépen fogalmazta meg e hírt: gyógyítják a gyógyító Szűzanyát. És most, háromhónapnyi távollét után az újvárosi Szűzanya csodás kegyképe újra itt van közöttünk, csodálatosan felújítva. És most eljöttünk, hogy köszöntsük őt, és hogy kérjük: ne hagyjon el minket, legyen utunk, vezérünk, és mutasson példát nekünk abban, hogy is kell követni Jézust, aki az út, az igazság és élet az örök üdvösségre vezető utunkon.

Az Újvárosi Segítő Szűzanya 2021-ban is tesz csodákat. Meghallgatja az imákat, meghallgatja a szívből fakadó őszinte kéréseket. Csak az elmúlt egy évben 2 hálatáblácskával, egy ezüst fogadalmi ékszerrel, egy gyöngy-rózsafüzérrel és egy nagyon szép üvegből készült virágdísszel gazdagodott a Szűzanya kegyoltára. A Szűzanya ma is tesz csodákat Újvárosban. Csoda az is, hogy templomunkban újra megtapasztalható a Szentlélek közösséget teremtő ereje. Ebben nagy közbenjárása van a Segítő Szűzanyának, aki velünk együtt élte / és éli át a „teremtő művet” - templomunk nagy változásait, lelki hitéletét -, ezért hála legyen az Újvárosi Szűz Máriának. Ahogy a hozzá írt himnuszban is énekeljük: "Legyél közösségünk, imádságos éltünk kegyes közbenjárója". Az egyik hálatáblácskán a következő olvasható: „Hozd vissza Szűzanyám. 1948-73 K. L - né”. Fontos számunkra is, hogy az emberi élet keresse Mária oltalmát. Fontos az is, hogy Márián keresztül tapasztaljuk meg Jézus gondviselő szeretetét, hogy elhozza számunkra Szent Fiának irgalmasságát. Hiszen földi zarándokutunk egy hely felé vezet az örök hazába, ahol az Atya Isten, Jézus és Mária vár bennünket. Ott már nem ideiglenes, hanem örök lakás vár minket. Az én életemben is számtalanszor kiáltottam az Újvárosi Szűzanyához, s könnyes imáim bizony sokszor meghallgatásra találtak. Testvéreim! Ezeket a csodákat amiket a Szűzanya tett Jézus által, nem tarthatjuk magunkban… Ahogy az apostolok, úgy nekünk is hirdetni kell embertársaink között, hogy az élet viharai között van egy kapaszkodónk az életben, van egy személy akire mi az életünket alapozhatjuk. Ez a személy maga Isten, akinek létünket, életünket köszönhetjük. Épp ezért az újvárosi Mária- kegykép tisztelete legyen számunkra mindig buzgó ügy, kérjük bátran közbenjárását és segítségét. Köszöntsük őszinte szeretettel a Segítő Szűzanyát, megköszönve neki életünket, családunkat, templomi közösségünket és azt, hogy életünk viharaiban  mindig ott áll mellettünk, és nem engedi hogy lelkünk hajója elsüllyedjen. Hogy is írta a költő? „A vihar lassankint megenyhült, elcsendesedett. Mink is megmaradtunk…” Köszönjük neked ezt Mária, Újvárosi Szűzanya! Ámen!  

Az eseményről készült cikket és fotókat megtekintheti itt.

Híreink csakis forrásmegjelöléssel használhatóak fel!