Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az újvárosi Nepomuki-kápolna búcsúja

2022.05.16

dscn6940.jpg

2022. május 16-án, Egyházunk Nepomuki Szent János vértanú és áldozópapot köszönti. Ezen a napon a Győr-újvárosi plébániánkhoz tartozó Nepomuki-kápolna búcsúját ünnepeltük, ünnepi megemlékezés és imádkozás keretében. A közös imádkozást Lukácsi Zoltán székesegyházi mesterkanonok vezette, asszisztált a győri szeminárium két papnövendéke: Rákos József, valamint Horváth Csaba kispapok. E kápolna a Rába kettős-híd újvárosi részén fekszik.
Nepomuki Szent János a hidak valamint a gyónási titkok védőszentje. Kérjük bátran közbenjárását! 

Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.

Fotó: Győri Margit, H. Cs.

Híreink csakis forrásmegjelöléssel használhatóak fel!

*

A kápolna története

A kápolna története hosszú időkre meg vissza. Először is meg kell emlékeznünk a régi Rábca-híd mellett, Újváros elején fekvő Nepomuki Szent János kápolnáról, mely nemcsak az alapítók vallásos lelkületéről tanúskodik, hanem a kápolna istentiszteletén résztvevő nép vallási buzgóságáról is.

A Rábca hídjánál a vámszedés a győri püspököt illette, ezért a híd mellé kis vámházat építtetett a város részére. Ismeretlen időben e vámházhoz Nepomuki Szent János tiszteletére kápolnácskát állított valamelyik buzgó hívő, vagy talán maga a püspökség. Ez volt az első kápolnácska. A vámos gondozta a kápolnát, és szedte be az adományokat is. A város a vámszedési és vásárjogot ököráron megváltotta a püspökségtől és átvette a vámházat is. Sztankovics János püspök 1846-ban a vámházhoz hozzáépített kápolnát is átadta a városnak teljes felszereltségével együtt. A város az átvételről hivatalos jelentést adott ki, és a kápolna gondozásával Scheffer Jakab polgárt bízta meg. 1848-ban leégett a kápolna.
 

nevtelen-2.png1849-ben özv. Wolf Mátyásné, Rohovszky Johanna ajánlatot tett a városnak, a kápolnának csinosabb alakban való felépítésére, fenntartására pedig már ekkor végrendeletében 2 ezer forintot kötött le. (Ez a második kápolna, a mai) Az ajánlatot a város elfogadta, a kápolna meg is épült, fenntartásáról halála napjáig gondoskodott az építtető. 1858-ban halt meg Wolfné Rohovszky Johanna. Teste a kápolna alatt nyugszik. Végrendeletében 6 ezer forintot hagyott a kápolna fenntartására, valamint a hozzácsatolt ház gondozására, 300 forintot pedig a papgondnoknak szentmisékre, melyeket Nepomuki Szent János napjától Szent Mihályig kellett végeznie; 200 forintot pedig az istentiszteleteknél segédkező kántor díjazására. 1860-ban a város lemondott az alapítványi tőke kezeléséről, és a kápolna gondozásáról, melyet a kis lakóházzal együtt az egyházi hatóságnak adott át.
 
Ettől kezdve a székeskáptalan kezeli, a püspök pedig papgondnokot rendelt ki, aki a kis házban lakott, a kápolnára felügyelt, az istentiszteletet végezte. Nepomuki Szent János napján és nyolcada alatt tartott litániákat, mindig nagyobb katolikus közösség látogatta. A kápolna napjainkig a Győr-Újvárosi plébániához tartozik. 2019-ben a városvezetése teljes körű felújítást végzett. A kápolna belső tere és a külső homlokzat is teljesen megújult.