Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Én most hazajöttem Újvárosba - Kovács Csaba Albert ezüstmiséje Győr-Újváros búcsúnapján

2019.08.06

"Az újvárosi hívek valóban tudnak ünnepelni" - hangzott el sok zarándok-hívő szájából 2019. augusztus 6-án, újvárosi templomunk búcsúi szentmiséje után...

 

img_9179.jpg2019. augusztus 6-án kedden, templomunk harangjai ünnepre hívták az Újvárosiakat. Hiszen e napon van templomunk titulusának, Urunk színeváltozása búcsú-ünnepe, melyet évről évre nagy előkészülettel igyekszünk megülni. A szentmise ünnepi szónoka és celebránsa az egyházközségünkből származó Kovács Csaba Albert tatai esperes-plébános atya volt, aki idén ünnepli pappá szentelésének 25. ezüst jubileumát.

A győri egyházmegye egyetlen Urunk színeváltozásának tiszteletére felszentelt templomában 17 órakor csendes szentségimádást tartottunk amit később vesperással zártunk. Az ünnepi méltóságteljes, lélekemelő búcsúi szentmise 18 órakor harangzúgással, az ezüstmisés atya és  az asszisztencia ünnepi bevonulásával kezdődött meg. A szentmisén a ministránsok mellett  a győri szeminárium 3 papnövendéke is asszisztált. A szentmisén koncelebrált Lukácsi Zoltán plébánosunk. Csaba atya káplánja Varga Gábor atya pedig a gyóntatószékből kapcsolódott be a liturgiába. Zoltán atya a szentmise elején köszöntötte Csaba atyát, majd a szép számban megjelent újvárosi és más egyházközségekből érkező zarándok híveket.  

img_9131.jpgA legszentebb áldozat zenei szolgálatát templomunk kórusa látta el. A szentmisén lélekemelő előadásban csendült fel Halmos László "Negyedik magyar mise" című kompozíciójának tételei, mely a szerző halála után ősbemutató volt. Felhangzott továbbá a szerzőtől a mindenki által ismert Minden földek című kórusműve is.

A szépen megtelt nagytemplomban Csaba atya homíliájában személyes emlékeiből merítve Jézus színeváltozásáról elmélkedett. Az atya elmondta, Urunk színeváltozásának ünnepe különösen is fontos nap számára, hiszen e templom falai között érlelődött meg benne a papi hivatás gondolata.

 

img_9146.jpg

"Amikor belépek ebbe a templomba nagyon elérzékenyülök a  sok emlék miatt. Hiszen, én most hazajöttem Újvárosba. Nyolc éven keresztül jártam ide ebbe a templomba ministrálni. Ebben a városrészben laktam és itt kaptam meg a papi hivatást kegyelmét Hirsch Sándor Albert kármelita  atya, újvárosi káplán példája által. Ezért az Újvárosi templom egyfajta hazatérést is jelent.  Urunk színeváltozásának az ünnepe arra hívja fel a figyelmet hogy a színeváltozás eseményének bennünk kell, hogy tovább folytatódjon."

Csaba atya 3 éves szentföldi tartózkodásáról is megemlékezett. Elmondta, hogy gyermekként gyakran olvasott a Szentírásban Jeruzsálemről, Betlehemről Názáretről és a Táborhegyről. Gyermekként úgy gondolta, hogy ezek a helyek talán nem is léteznek és lám felnőttként, amikor ott volt a Szentföldön, olyan érzése volt, mintha ő is átélte volna e szent helyek felkeresése

67671353_937595723256846_6175732942342455296_n.jpgáltal, Jézus életének eseményeit. Döbbenetes volt számára felmenni a tábor hegyére…Itt volt Jézus dicsőséges színeváltozása, itt jelent meg Mózes és Illés, itt volt Péter, Jakab és János. Akkor vált számára valósággá a Szentírásnak ezen helyszínei, ami szintén egyfajta színeváltozás volt számára, hogy mennyire valóságos mindaz, amit a Szentírás leír. Nem csak történelem, hanem valóság. Jézus fölment velük imádkozni a hegyre.

Az ezüstmisés szónok arról is elmélkedett, vajon miért pont Illés és Mózes jelent meg Jézus társaságában? Miért nem Ábrahám vagy valamelyik nagy próféta az Ószövetségből? Mert ők szenvedtek a legtöbbet. A választott nép fiai közül Mózes a pusztai vándorlás során, míg  Illés a népe megtéréséért küszködött. Mózes és Illés volt az a két ószövetségi személy, akik megértették Jézust. Van ezen evangélium történetben egy kontraszt is: az Úr dicsőséges színeváltozása kapcsán milyen ünneprontónak mutatkozik, hogy az Úr Jézus, közelgő szenvedéséről beszél.  Egy ilyen dicsőséges esemény kapcsán nincs jobb téma?

Jézus nem akarja elkeseríteni apostolait, sőt inkább meg akarja őket erősíteni, hogy amikor jön a szenvedés, emlékezzenek vissza az ő dicsőségére. Ebből is láthatjuk, hogy az emberi életnek is két pólusa van. Az egyik a szenvedés, a másik pedig a megdicsőülés: a boldogság, a szeretet. Senki sem szeret szenvedni.

img_9153.jpg

Majd az ezüstmisés atya a  költő szavait hozta példának: „Szeretném ha szeretnének”. Szeretnénk egyre jobban szeretni… ugyan ez a két hatalmas erő mutatkozik meg a Tábor hegyén is. Az apostolok megtapasztalják Jézus dicsőségét, boldogságát, de ugyanakkor jelen van a szenvedés is. Péter azt mondja: Uram jó nekünk itt lenni… Jézus Krisztus mutatja számunkra a kivezető utat ebből a világból. Ő az egyedüli közvetítő: ő az út az igazság és az élet. Ő megtudja számunkra mutatni e világ kettősségének értelmét:  szenvedés nincs szeretet nélkül.

A színeváltozás eseménye bennünk folytatódik tovább.

Sokszor vagyunk lelki sötétségben és szenvedésben, ami annyira elborít bennünket. Nem hisszük el, hogy van fény… de azért jött Jézus ebbe a világba, azért változott el színében a Tábor hegyén, hogy megerősítsen bennünket: ez a történet bennünk folytatódik tovább, a mi hitünkben. A hit az, ami átsegít minden sötétségben, a szenvedésben, a halálban. Feltámadása  pedig megmutatja számunkra a kivezető utat. Ezért kell a jézusi élet mentén haladnunk. Ezért a színeváltozás bennünk folytatódik. Krisztust kell magunkra ölteni, Krisztusba kell beöltöznünk.

Csaba atya zárszavában buzdított bennünket lelki bakancslista készítésére. Manapság egyre divatosabb ilyet írni, de mi katolikus keresztények is írhatunk lelki bakancslistát, amit még ebben az életben kell kipróbálni, hogy aztán legyen egy másik örök életünk is. Csaba atya azt kérte, hogy indításként a következők mindenképpen legyenek rajta lelki bakancslistáinkon: Isten akaratának feltétlen keresése, napi szentmise és szentáldozás, heti szentgyónás, kilenc elsőpénteki gyónás, irgalmas, szolgáló szeretet, megbocsátás, közösségbe tartozás, közösség építés, a kötelességek maradéktalan teljesítése, rendszeres lelki élet, napi rózsafüzér. Ezek is hozzájárulnak lelki színeváltozásunkhoz, hogy mi is egész lényünkkel, szívünkkel-lelkünkkel tudjuk sugározni embertársaink számára az Isten dicsőségét. "Az Isten emberré lett, hogy az ember megistenüljön."

 

img_9189.jpgE lelki szempontok szerint Csaba atya arra kért minket, hogy készítsük el mi is saját lelki bakancslistánkat, amit mindenképpen megakarunk tenni. "Kívánom számotokra, hogy keressétek meg azt a helyet ahol ti magatok is rá jöhettek a saját színeváltozásotokra, ahol tudtok találkozni Krisztussal így befogadva az Ő kegyelmét." zárta szavait az ünnep szónoka.

 

A szentmise befejező áldása után a Plébániai Tanácsadó Testület elnöke köszöntötte az egyházközségünkből származó Csaba atyát, majd az ünnepi ezüstmisés áldás következett. 

dscn5482.jpg

A himnuszok elhangzása után a pap és az asszisztencia levonult az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyoltárához hálát adni búcsú-ünnepünk minden kegyelméért. Imáinkban ismét a Segítő Szűzanya oltalmába ajánlottuk városrészünket, az Újvárosban lakó Istent kereső lelkeket, papjainkat, egyházközségünket és minden jó szándékú Isten kereső lelket. Az imádság után a Salve Regina és az Ó, Mária Isten anyja énekkel ért véget az idén is lélekemelő, méltóságteljes búcsú-ünnepünk. A szentmise után szeretetvendégségre és kötetlen beszélgetésre invitáltuk a megjelent híveket.

Hála legyen Istennek és az Újvárosi Segítő Szűzanyának szép, lélekemelő búcsú-ünnepünkért! 

 

Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.

 

H. Cs.

Fotó: Bogdán Réka Katalin

Híreink csakis forrásmegjelöléssel használhatóak fel!