Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Év végi hálaadás

2011.12.31

 Szent Szilveszter pápa ünnepén hálaadásra gyűltek össze az  újvárosi hívek.

Mindenható Istenem, köszönöm neked, hogy kegyelmedből megengedted érnem ezt az új évet is. Köszönöm Uram, hogy Te napjaimhoz napokat adsz."

imag1981.jpg

Az Újvárosi hívek a délutáni Szentmisén nagy számban gyűltek össze hogy hálájukat fejezzék  ki a Mindenség Istene előtt, eme szent ünnepen. Plábános atya homiliájában megemlékezett templomunk nagy változásairól: plébániánkat ismét birtokba vehettük, s jelentős munkálatok zajlottak. Beszélt a roma gyermekek hittan tanításáról pasztorációjáról. Beszámolt templomunk teljes külső homlokzatának megújításáról és a tetőcseréről. Végül köszönetet mondott a híveknek a templomi közösségért melyben igazi erő nyílvánul meg. Ehhez kérte plébános atyánk Isten áldását és kegyelmét. A homília végén hálát adtunk Istennek, a Tedeum eléneklésével.Ez az új esztendő, amelybe átjuttattál, s ennek minden napja új lehetőség és új alkalom a számomra, hogy életemmel neked szolgáljak, hogy szavaimmal, tetteimmel rólad tegyek bizonyságot. Ezért a zsoltárossal együtt én is fohászkodom hozzád: taníts engem úgy számlálni napjaimat, hogy bölcs szívhez jussak. Te nevelj engem a neked való engedelmességre, te erősíts hitemben, te segíts Istenem úgy élni, hogy meglátsszon rajtam, hogy az én Uramnak, Jézus Krisztusnak hű tanítványa vagyok. Most Uram, amikor előre tekintek az újév napjaira, mint még ismeretlen útra, ott van a szívemben a félelem, a szorongás. Vajon mit hoz számomra ez az új esztendő, vajon milyen terheket, nehézségeket kell majd elhordoznom ebben az újévben?

De szívemnek aggodalmait alázatosan eléd viszem Uram, és kérlek Igéd és Szentlelked által te adj szívembe erős bizodalmat és reménységet. Mert ha bennem van a szívbéli bizodalom, hogy te mindenkor velem vagy, és hogy a Te akaratodon kívül nem történhet semmi velem, akkor valóban nincs ok a félelemre, az aggodalomra. A Te gondviselő szeretetedbe ajánlom szeretteim és a magam életét. Mint a mi jó Pásztorunk vezess és oltalmazz minket. De kérlek légy oltalmazója nemcsak szeretteimnek, hanem egész anyaszentegyházunknak és népünknek is. Kérlek, Uram Igéd világossága által, mutasd előttünk az utat, most ebben az új esztendőben is. Ámen.

Kép és szöveg:Horváth Csaba

imag1982.jpg

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imag1986.jpg