Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fogadalmi Munkás Szent József ünnep Győr-Újvárosban

2017.05.02

2017. május elsején egyházunk Szent Józsefet, Jézus nevelőatyját köszönti, mint a munkás emberek példaképét és védőszentjét. Ez a nap az Urunk színeváltozása templom közössége számára mintegy fogadalmi ünnep, hiszen már régi időkre nyúlik vissza azon szép szokás, amikor május elsején a Szent József mellékoltárnál hálaadó szentmise keretében köszöntjük templomunk patrónusát Szent József atyánkat.

 

 

DSCN9242Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődött, melynek celebránsa, az ezen a napon névnapját ünnepelt főtisztelendő Zsebedics József c. kanonok-plébánosunk volt. József atya a szentmise elején elmondta, hogy miért is fontos ez a nap az újvárosi katolikusok számára. József atya évről évre ezen a napon prédikációjában templomunk egykori nagy személyiségeit mutatja be röviden, akik e templomban éltek és dolgoztak.

 

Idén templomépítő plébánosaink életét mutatta be a plébános, név szerint Kozmár Györgyöt és Hetsey Józsefet. Ezen ünnepre Hetsey József képét ki is helyeztük a Szent József oltár mellé.

 

 Kozmár György a mai templomunk helyén állott egykori Szent József fatemplom plébánosa volt. A fatemplomot az újvárosi ősök, még 1749-ben vásárolták meg az evangélikusoktól, ugyanis II. József kalapos király rendeletére az utcára néző templomokat le kellett adniuk, és így vásárolták meg az újvárosi katolikusok.

 

 

RSCN9267Az akkor élő Zichy püspök, aki főispán is volt , Szent József napján felszentelte a volt evangélikus templomot, a Hasburg ház védőszentjének, Szent József atyánk tiszteletére. Ezért lett a neve József templom. Fa templom víz mellett, közel hatvan évig szolgálta az újvárosi híveknek a lelkiüdvét, de később annyira megrongálódott, hogy 1810-ben be kellett zárni. Bezárták, mert életveszélyes volt. S hová menjenek misézni? Már megvolt a Szentháromság kórház ( ma már Kossuth iskola) ahol volt egy kis kápolna, egy kis templom, s az akkori plébános közel harminc éven keresztül ott misézett a híveknek. Volt neki kórház-káplánja is, és így a betegekkel is törődtek.

 

Ez egy nagyon nehéz állapot volt. Kozmár György, itt volt káplán valamikor Újvárosban, és a herceg hozzájárult, hogy később ő legyen itt a plébános. 1823-ban kinevezte a püspök plébánosnak, és megbízta azzal a munkával, hogy építsen Újváros számára egy új templomot. 1823-tól ez az ember ezen dolgozott. Ment a városhoz, ment a püspökhöz, ment az előkelő katolikus újvárosi gazdag előkelőségekhez, míg egy hatalmas munkával összetudott gyűjteni annyi pénzt, hogy az akkori püspök eljött ide Újvárosba és 1836. augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén letették ezen templom alapjait, amiben most benne vagyunk. Ez Kozmár György plébánosunk eredménye. Mit küszködött ez az ember...mint ment...mit könyörgött az előkelőségeknek, hogy támogassák a templom építését ...Leteszik az alapokat, és az alapletétel után, hamarosan meghal Kozmár György.

 

 

DSCN9248Kozmár 1823-36 között volt plébános, s akkor volt itt Újvárosban egy káplán, akit Szabadhegyre helyeztek, Hetsey József. Akkor kérték meg, mivel ismeri Újvárost, legyen ő a plébános. És az alapkő letétel után hamarosan ő lesz Győr-Újváros plébánosa, és 4 év alatt fölépíti ezt a templomot amiben vagyunk. 1841. szeptember 12-én felszentelik ezt a templomot, Urunk színeváltozásának tiszteletére. 4 év alatt...Nem volt könnyű az ő munkája, nem volt jó az egészsége, nagyon sokat betegeskedett. A kolerajárvány ideje alatt, a Győriek nagyon megszerették, hiszen volt, amikor egy nap egyszerre 30 kolerában elhunytat temetett el, ami borzasztó munka lehetett. Gondoljunk hálás szívvel Kozmár Györgyre akiről eddig nem sokat tudtunk, aki az egésznek a megindítója volt. Aztán gondoljunk hálásan Hetsey plébános úrra, aki igen beteg állapotban megépítette 4 év alatt, aztán be is rendezte. És imádkozzunk templomunk jótevőiért, mert mindig voltak és vannak akik szeretik ezt a templomot.

 

 

A szentmise végén Szent József közbenjárását kértük egyházközségünkre, életünkre, családjainkra, és városrészünk lakóira, majd az ünneplés a plébánián folytatódott szeretetvendégséggel.

 

Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.

 

Horváth Csaba

Fotó: Bálint István

Híreink csak forrásmegjelöléssel használhatóak fel!

 

*

 

Ima Szent József oltáránál:

Jóságos Szent József!

 

A mai napon hozzád fordul Újváros hívő közössége. Ebben az Istenházában, és az e templomunk helyén állott egykoron neked szentelt templomban is sokszor szálltak fel hozzád újvárosi őseink imái, kérték a Te közbenjárásodat, mert az élet nehézségei közepette Te voltál a példakép, aki a családban bátran helytálltál, némán, hallgatagul őrizted Máriát és Jézust. Te engedelmeskedtél az angyalnak, otthont teremtettél családodnak, és szolgáltál. A szentírás ugyan nem őrizte meg életed vonásait, inkább cselekedeteid beszéltek helyetted, mint a gondoskodás példája.  Szent József atyánk, újvárosi őseink személyes életükből és hitükből kiindulva meglátták benned a családjáért szüntelen dolgozó és imádkozó embert, ami miatt több generáción keresztül, egészen napjainkig ily nagy tiszteletnek örvendesz közösségünkben, hiszen közismerten még a mai napig is a te szent nevedet illeti ez a templom.  Ezért újvárosi őseink példája nyomán most mi is kérünk Téged, szent József közösségünk és a családok példaképe:

Oltalmazd családunkat/közösségünket:

Segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk.

Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy.

Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet,

Hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet,

Természetes alázatosságot,

Nagy szeretetet Isten és minden felebarátunk iránt.

Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk,

A bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk.

Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké tehessen!

Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket,

Ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének. Szűz Arád és a te különös oltalmadba ajánljuk Újvárost, Egyházközségünket és annak minden tagját: segíts, hogy mindig az Isten útján járjunk, és ha elközelget éltünk vége Jézus Mária és a Te szentséges neved segítségül hívása által adjuk át Mennyei Atyánk kezébe lelkünket. Ámen.

 

Szent József a szent Szűz tisztaságos őre: könyörögj érettünk,

Családok támasza: könyörögj érettünk,

Betegek reménye: könyörögj érettünk,

Haldoklók pártfogója: könyörögj érettünk,

Egyházközségünk pártfogója: könyörögj érettünk,

Az Anyaszentegyház védőszentje: könyörögj érettünk.

 

+ Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen!