Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gábor atya búcsúzó-hálaadó szentmiséje újvárosi híveitől

2018.07.22

sam_2579.jpg2018. július 22-én, vasárnap a de. fél 11 órai szentmise keretében búcsúztunk el  elköszönő lelkipásztorunktól újvárosi templomunkban, főtisztelendő Németh Gábor atyától: Kisbácsa, Győr-Újváros, Sziget és Pinnyéd plébánosától. Püspök atya Gábor atyát augusztus elsejével kinevezte az MKPK titkárságának irodavezetőjévé, felmentve plébánosi megbízatásai alól. E szentmise nem feltétlenül búcsúzás volt, -hiszen ahogy majd később olvasni fogjuk Horváth Csaba köszöntését-, inkább hálaadás és köszönet Istennek azért, hogy egy éven át megtapasztalhattuk Gábor atya odaadó lelkipásztori szolgálatát az újvárosi lelkek szántóföldjein. Mégis újvárosi közösségünk fontosnak érezte, hogy Gábor atya Újvárosban eltöltött 1 évéért hálát és köszönetet adjunk a gondviselő Istennek.

A legszentebb áldozat harangzúgás közepette ünnepi orgonaszóval, a pap és az asszisztencia ünnepélyes bevonulásával kezdődött meg. A szentmise ordináriumaként felhangzott Halmos László győri miséje, áldozáskor pedig C. Franc: Panis Angelicus című szólómotettája.

Gábor atya a szentmise befejező áldása előtt köszönt el híveitől, aki megköszönte a hívek támogatását és azt, hogy lelkipásztori szolgálata kezdetekor jó szívvel fogadták őt. Megköszönte azok munkáját is, akik nélkül templomunk élete nehezen működhetne. Bocsánatot kért azoktól, akiket esetleg megbántott, és buzdította a híveket, hogy fogadják ugyanilyen nagy szeretettel utódát Lukácsi Zoltán atyát.

Plébános atyát ezután köszöntötte Varga András a Plébániai Tanácsadó Testület elnöke, illetve Horváth Csaba főministráns, egyházközségi tag. Beszédüket teljes terjedelmében közöljük:

Varga András világi elnök:

Kedves szeretett és tisztelt Gábor atya!

sam_2608.jpgEgy év, annyira röpke idő amit együtt tölthettünk. Mégis annyira tartalmas volt, hálásan köszönjük a Győr-Újvárosi egyházközség és képviselőtestület tagjai nevében a felejthetetlen prédikációt, a megszervezett kirándulásokat, Zsebedics atya méltó gyászmiséjét, a templomunkkal kapcsolatos ügyek intézését mindazt amivel hozzájárult e plébánia szellemi és fizikális gyarapodásához, bokros teendői közepette.

Új kihívás elé néz, melyhez erőt, kitartást és alázatot kívánunk. A feladatot bizonyosan maximálisan teljesíteni fogja, imádkozunk Önért, és kérjük Ön is ezt tegye értünk. Hálánk jeléül a Győr-Újvárosi Egyházközség és képviselőtestület tagjai nevében szeretnénk átadni egy bőr válltáskát, mellyel ha használja nap mint nap eszébe juthatunk. Fogadja szeretettel.

 

Horváth Csaba:

Főtisztelendő Gábor atya!

sam_2617.jpgTavaly ilyenkor július végén köszöntöttük nyugdíjba vonuló lelkipásztorunkat Zsebedics József atyát. Akkor beszédemben hangsúlyoztam, hogy nem búcsúzunk tőle, inkább hálát adunk a minket éltető és szerető mennyei Atyának, hogy megajándékozott minket 14 éven át tartó áldásos plébánosi szolgálatával. Nem gondoltam volna, hogy egy év múltán ismét búcsúzunk egy szeretett lelkipásztorunktól – vagyis nem búcsúzunk, hálát és köszönetet mondunk- Gábor atya itt eltöltött egy évéért, hogy az Ön személyében az Úr megajándékozta e közösséget szintén egy kiváló lelkipásztorral. Nem búcsúzunk, csak hálát és köszönetet mondunk, hiszen a mi ajtónk mindig nyitva áll drága plébános atya előtt, bármikor visszavárjuk, mi szívesen és szeretettel látjuk.

Ma elmegy tőlünk egy olyan lelkipásztor, aki képzettségénél fogva elmondhatjuk: lélekemelő és átlagon felüli prédikációkkal közvetítette felénk a hitbeli tudást és a helyes erkölcsi magatartásformákat. Elmegy tőlünk egy olyan lelkipásztor, aki százfelé tudta szakítani a szívét azért, hogy mindenkit, aki felkereste, tapintatos ráfigyelésével megajándékozhasson. Nem volt ez könnyű, hiszen a teológiai munkán túl 4 egyházközség híveinek lelki üdvösségén kellett fáradoznia, amit Isten kegyelme és segítsége nélkül nehezen lehetett volna megtenni. Mégis Gábor atya hűségesen kitartott és talán ez a Szent Páli idézet is éltethette: „Elég neked az én kegyelmem”. Nem siránkozott a nehézségek közepette, hanem ilyenkor is másokat bátorított, jókedvre derített. Nem ítélte el azokat, akik esetleg félreértették a céljait-szándékait, akik önző érdekeiket nem tudván érvényesíteni, ellene fordították a jóhiszeműségét. Ő ekkor is inkább a megbocsátás erejének kegyelmét esdekelte Istentől a maga és a rossztevői számára.

Elhelyezését hallva a meglepődöttségen és a szomorúságon túl az vigasztalt minket, hogy benne Isten akaratát kell keresni. Az Úr számít Önre, csak most egy másik helyen, más feladattal, hogy a Magyar Egyház fennmaradását szolgálja.

 

sam_2614.jpg

Ezt az isteni akaratot egy személyes példával is érzékeltetném:

A szemináriumi felvételim kapcsán 2 szombathelyi barátommal –akik szintén jelentkeztek a szemináriumba a szombathelyi egyházmegye szolgálatára-, már tervezgettük, hogy milyen jó lesz együtt tanulni és készülni a papságra -egymást segítve- a győri szemináriumban. A felvételi után később kiderült, hogy e két barátomat nem a győri, hanem a budapesti központi szemináriumba küldte püspökük tanulni. Egy picit szomorú voltam, hogy nem leszünk együtt, hogy ők Pestre mennek, én pedig Győrben maradok. Ők is egy picit sajnálták, de megjegyeztem nekik; milyen szép az engedelmesség: mert benne Isten akarata nyilvánul meg.

Mert jó dolog az Úr akaratával egyesülni, még akkor is, ha néha fájdalmas az évek alatt kialakult érzelmi kötődés miatti búcsúzás pillanata.  Gábor atya egy nehéz időszakban próbált hűséges lelkipásztor maradni nemcsak Újvárosban, hanem a többi 3 egyházközségben is.

Istentől legyen áldott ezért a fáradságos munkájáért. Megköszönjük áldozatos szolgálatát, amelyet újvárosi lelkek szántóföldjén végzett: a sok értékes prédikációt, a lelkipásztori gondoskodást, közvetlenségét, a közösség építését és azt, hogy paphoz híven igyekezett Jézust sugározni nekünk. 

 

dscn9412.jpgKívánunk továbbá jó egészséget, örömöt és boldogságot életének ezen új szakaszában is. Isten áldja meg Önt mindazért, amit az Ő nevében tett, fordítsa jóra mindazt, ami sikertelen volt, és vigye teljességre mindazt a jót és szépet, amit elkezdett. Az Úr békessége legyen elköszönő lelkipásztorunkkal, áldása kísérje élete minden napján, kérve az Újvárosi Segítő Szűzanya áldott közbenjárását, akinek kegyképénél sokszor kértünk közbenjárást!

Nem búcsúzunk, csak hálát és köszönetet mondunk, hiszen a mi ajtónk mindig nyitva áll drága plébános atya előtt, bármikor visszavárjuk, mi szívesen és szeretettel látjuk.

Ajándékul pedig fogadja el az Egyházközség és a magam nevében egy szép képet, amely egyházközségünket ábrázolja. Ha rá tekint, mondjon el értünk egy imát, mert mi is megemlékezünk imáinkban Plébános úrról! Isten óvó szeretete áldja!

 

Az áldást követően a hívek elköszönhettek lelkipásztoruktól majd kis agapéra került sor a sekrestyében. 

Isten áldja és a Szűzanya óvja továbbra is Gábor atyát új szolgálati helyén. 

 

Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.

 

Horváth Csaba

Fotó: Kránitzné Bálint Krisztina

 

Híreink csakis forrásmegjelöléssel használhatóak fel!