Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gondolatok a Győr-Újvárosi Segítő Szűz Máriáról

2012.06.28

 

Kedves Testvérek!

imag2737.jpgMilyen nagy kegyelem az Istentől, Urunktól Jézus Krisztustól, hogy templomunkban újra megtapasztalható egy nagy közösségalkotó és összefogó erő. Ebben nagy közbenjárása van az Újvárosi Segítő Szűzanyának, aki velünk együtt élte / és éli át a „teremtő művet” - templomunk nagy változásait, lelki hitéletét - ezért hála az Újvárosi Szűz Máriának. Valóban nagy kegyelem, hogy mi hívek fontosnak tartjuk az összefogó erőt, mert a Szent Szűz közbenjárására, az Isten dicsőséges templomává válhatunk.

Templomunk bal oldali kápolnájában található az Újvárosi Segítő Szűz Mária kegyképe, melyet egykoron nagy tisztelet övezett. Sajnos az akkori plébánosok csak kis töredéke írt a kegyképről, annak történetéről, így a hálatáblácskák, ima meghallgatások, fogadalmi ajándékok jelzik a mai újvárosi hívő számára, hogy templomunkban mennyire nagy volt e kegykép tisztelete. A csodálatos Istenszülő Újvárosban is megmutatta csodás közbenjárását az Istennél.

Az egyik hálatáblácskán olvastam: „Hozd vissza Szűzanyám. 1948-73 K. L - né”. Fontos számunkra is, hogy az emberi élet keresse Mária oltalmát. Fontos az is, hogy Márián keresztül tapasztaljuk meg Jézus gondviselő szeretetét, hogy elhozza nekünk, Szent Fiának irgalmasságát. Hiszen földi zarándokutunk egy hely felé vezet az örök hazába ahol az Atya Isten, Jézus és Mária vár bennünket. Ott már nem ideiglenes, hanem örök élet vár bennünket. Az Újvárosi Mária kegykép tisztelete legyen számunkra mindig buzgó ügy, kérjük bátran közbenjárását és segítségét. Újvárosi Szűzanyánk legyél közösségünk, imádságos éltünk kegyes közbenjárója, és add, hogy mindig hűek legyünk Szent Fiadhoz. Kérjük az Újvárosi Segítő Szűz Mária csodás közbenjárását.

(Az ima meghallgatásokat kérjük jelezze plébániánkon vagy templomunkban).

Az Úr 2012 évében, június 8-án Prágai Szent Ágnes ünnepén.

Horváth Csaba

A kegyoltárról készült képeket megtekintheti itt.


Ének a Győr-Újvárosi Segítő Szűz Máriához ( Az örvendezzünk jertek áhitatos lelkek dallamára)

1. Újvárosi Szűzanya eljöttünk templomodba

ki oly sokszor megsegítesz.

Kérünk mi most téged, hogy buzgó szívünkből

szálljon fel imádságunk.

2. Legyél közösségünk, imádságos éltünk

kegyes közbenjárója.

Add, hogy mindig hűek, legyünk Szent Fiadhoz

Bármi ér életünkben.

3. Újvárosi Szűzanya, kegyelmeknek adója

segíts meg gyötrelmünkben.

hogy keresztjeinket, mind bátran vegyük fel

segíts jó édesanyánk.

4. Felajáljuk magunkat, teáltalad Jézusnak,

így hódolunk teelőtted.

S ne feledkezzél meg a föld nyomoráról,

hajolj le híveidhez.

5. Bűn nélküli Mária. Újvárosi Szűzanya

képed előtt imádkozván.

Kegyes oltalmadba, ajáljuk magunkat,

fogadj be Szent Szívedbe. Ámen