Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Győri Imre aranymiséje templomunk Urunk színeváltozása búcsú-ünnepén

2016.08.09

2016. augusztus 6-án szombaton, Győr-Újvárosi templomunk harangjai ünnepre hívták az újvárosiakat. Hiszen e napon van templomunk titulusának, Urunk színeváltozása búcsú-ünnepe, melyet évről évre nagy előkészülettel próbálunk megülni. A szentmise ünnepi szónoka és celebránsa Győri Imre aranymisés kanonok, gyárvárosi esperes-plébános volt.

MG 3208 DxO
 

A győri egyházmegye egyetlen Urunk színeváltozásának tiszteletére felszentelt templomban 17 órakor szentségimádást tartottunk a szervita kedves nővérek vezetésével, majd az ünnepi méltóságteljes, lélekemelő búcsúi szentmise harangzúgással az idén aranymisés Győri Imre atya, Zsebedics József plébánosunk, az asszisztencia és a plébániai Tanácsadó Testület ünnepi bevonulásával kezdődött meg, majd az aranymisés atya köszöntötte a megjelent újvárosi és más egyházközségekből érkező zarándok híveket.  A legszentebb áldozat zenei szolgálatát templomunk kis énekkara végezte, melyet Horváth Csaba szervező vezetett. Az énekkar tagjai voltak: Bálint Istvánné, Kránitzné Bálint Krisztina, Babos Tímea, Marek Bernadett, Győri Margit kántorunk, Pércsy Kornélia, Nagy Emília, Galántai Istvánné, Nyőgér Zoltán, Kránitz Benedek. Az énekkar a gregorián népénekeken és többszólamú zsoltárokon túl Henry Dumont : Messe Royale című latin miseordináriumát, Menegali: Jesu salvator mundi című kórusművét, illetve az Irgalmasság szentévének himnuszát énekelték.

Felajánláskor elhangzott Caccini: Ave Maria című műve, melyet Bukics Ernő a Richter János Zeneművészeti SZKI növendéke adott elő hegedűn. Orgonán közreműködött Győri Margit kántorunk.

Imre atya prédikációját elolvashatjuk itt.


MG 3215 DxOA szentmise befejező áldása előtt Imre atyát Kránitz Benedek és Tóth Péter Ármin ministránsaink egy régi magyar áldással köszöntötték, majd Babos Tímea az egyházközség PTT tagja köszöntötte: 

"Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Győr újvárosi egyházközség nevében Győri Imre székesegyházi kanonokot, plébános urat templomunk búcsú-ünnepén, aki a Győr-gyárvárosi Jézus szíve templomban mutatta be hálaadó aranymiséjét június 12-én. Megköszönjük, hogy eljött hozzánk és tanított bennünket ma is, és velünk együtt ünnepelt, tehát ismét megtartotta azt, amit papi jelmondatául is választott: "Taníts meg arra hogy akaratodat megtegyem." Nagyon fontos ez nekünk hívek számára is hiszen így lesz egyre hitelesebb a mi Krisztus követésünk, hiszen Ön is jó példával jár előttünk. Ezért kérjük most aranymisés áldását. A jó Isten tartsa meg még sokáig hívei körében."-zárta szavait Babos Tímea.

Ezután Zsebedics József atya köszöntötte az aranymisés kanonokot, aki meghatódva fejezte ki háláját, hogy elvállalta az ünnepi búcsúi szentmise bemutatását. Majd József atya megköszönte minden hívő áldozatot munkáját, akik részt vettek a méltó ünneplésben: a búcsú-ünnep szervezőjének, illetve a  kórusnak a lélekemelő zenei szolgálatot, a szervita kedves nővéreknek a szentségimádás megtartását, a gyönyörű virágkompozíciókat az oltáron és azoknak a híveknek akik anyagi, szellemi és fizikai munkával és imáikkal támogattak bennünket. 

MG 3225 DxOImre atya ünnepi aranymisés áldásban részesítette a megjelent híveket majd a  hagyományokhoz híven a papság, az asszisztencia és a képviselőtestület tagjai levonultak az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyoltárához hálát adni búcsú-ünnepünkért és, hogy ismét a Segítő Szűzanya oltalmába ajánljuk városrészünket, az Újvárosban lakó Istent kereső lelkeket, papjainkat, egyházközségünket és minden Jó szándékú Isten kereső lelket. Az imádság után a Boldogasszony anyánk énekkel ért véget az idén is lélekemelő, méltóságteljes búcsú-ünnepünk. A szentmise után szeretetvendégségre invitáltuk a megjelent híveket.

 
Bízunk abban, hogy a Győr és környékéről érkező zarándokok is szép lelki élményekkel távoztak templomunkból. 
Újvárosi Segítő Szűzanyánk oltalma kísérje mindazokat akik benne bíznak és fohászkodnak!
 
Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.
 
 
Horváth Csaba
Fotó: Pércsy Kornél