Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hagyományos egyházközségi napunk Munkás Szent József ünnepén

2016.05.01
2016. május elsején egyházunk Szent Józsefet, Jézus nevelőatyját köszönti, mint a munkás emberek példaképét és védőszentjét. Ez a nap az Urunk színeváltozása templom közössége számára mintegy fogadalmi ünnep, hiszen már régi időkre nyúlik vissza azon szép szokás, amikor május elsején a Szent József mellékoltárnál hálaadó szentmise keretében köszöntjük templomunk patrónusát Szent József atyánkat.
 
Az idei évben a legszentebb áldozatot a főoltárnál mutatta be Zsebedics József plébánosunk, aki május elsején tartja újvárosi híveivel a névnapját. József atya a szentmise elején köszöntötte a megjelent híveket, külön kiemelve az édesanyákat, nagy és déd mamákat,  akikről május első vasárnapján emlékezünk meg. Ezután egyházközségünk gyermekei kis műsor keretében köszöntötték versekkel és énekekkel az édesanyákat. 
A legszentebb áldozat zenei szolgálatát templomunk szkólája végezte akik többek között az egyik legismertebb latin gregorián miseordináriumot a Missa de Angelist énekelték. József atya évről évre ezen a napon prédikációjában templomunk egykori nagy személyiségeit mutatja be röviden, akik e templomban éltek és dolgoztak. Erre az ünnepre most Horváth Lajos honvéd kanonok, egykori plébánosunk életét ismertette, akinek képét kihelyeztük a főoltár lépcsőjére. Horváth Lajos Győr vármegyében Nagybaráton született, 1827. júl. 17-én. 1846-ban belépett a bencés rendbe, Kossuth Győri katonatoborzó útja során 1848-ban honvéd lett. Hazáját szerető ember volt. Olyannyira, hogy a toborzáskor Kossuth neki is adott egy kokárdát, amelyet utána több mint 60 éven keresztül hordott reverendája alatt. Komárom kapitulációja után győri egyházmegyés kispap, 1854. július 26-án pappá szentelték. Jönnek a kápláni évek: Rábaszentmihályon, Kapuvárott, Rábatamásiban, majd Győr-Belvárosban. 1861-ben lesz győr-újvárosi plébános, miután Hetsey József templomépítő plébánosunk elhunyt. Templomunkban sok minden dicséri keze nyomát: többek között kifestette a templombelsőt, az összes színes üvegablakot megcsináltatta. Költő és neves hitszónok. Rengeteg folyóiratban ír, hitszónoklatait a kortárs plébánosok is előszeretettel tanulmányozták. Elindítója és szerkesztője a Borromaeus c. hitszónoklati folyóiratnak. 1903 hatalmas munkája elismeréseként a király címzetes kanonokká nevezte ki. Plébánossága idején 2 kolera is kitört. Volt, hogy egy nap 36-an is meghaltak, de ő halálfélelmet nem ismerve eltemette őket, az elhunytak családtagjainak pedig nagy lelki támasza volt. Felkarolta a szegényeket segített a rászorulókon. Nevéhez köthető a mai Kossuth általános iskola alapítása is. Horváth Lajos 1904-ben ünnepelte aranymiséjét templomunkban, amikor egész Újváros, sőt egész Győr ünnepelte a jubiláns papot. 1909 február 19-én hunyt el. Több ezren jelentek meg temetésén. 
A szentmise befejező áldása után a pap és az asszisztencia levonult a Szent József mellékoltárhoz, ahol közbenjárást kértünk egyházközségünk pártfogójától. A szentmise után a plébánián agapéval vártuk a névnapját ünneplő József atyát és a a meghívott vendégeket.
 
Köszönjük mindazok munkáját, akik segítettek ezen ünnep megrendezésében.
 
Az eseményről készül fotókat megtekintheti itt.
 
Horváth Csaba
Kép: Kránitzné Bálint Krisztina
 
Híreink forrásmegjelöléssel használhatók fel.
 
 
Ima Szent József oltáránál:

Jóságos Szent József!

 

A mai napon hozzád fordul Újváros hívő közössége. Ebben az Istenházában, és az e templomunk helyén állott egykoron neked szentelt templomban is sokszor szálltak fel hozzád újvárosi őseink imái, kérték a Te közbenjárásodat, mert az élet nehézségei közepette Te voltál a példakép, aki a családban bátran helytálltál, némán, hallgatagul őrizted Máriát és Jézust. Te engedelmeskedtél az angyalnak, otthont teremtettél családodnak, és szolgáltál. A szentírás ugyan nem őrizte meg életed vonásait, inkább cselekedeteid beszéltek helyetted, mint a gondoskodás példája.  Szent József atyánk, újvárosi őseink személyes életükből és hitükből kiindulva meglátták benned a családjáért szüntelen dolgozó és imádkozó embert, ami miatt több generáción keresztül, egészen napjainkig ily nagy tiszteletnek örvendesz közösségünkben, hiszen közismerten még a mai napig is a te szent nevedet illeti ez a templom.  Ezért újvárosi őseink példája nyomán most mi is kérünk Téged, szent József közösségünk és a családok példaképe: Oltalmazd családunkat/közösségünket:

Segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk.

Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy.

Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet,

Hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet,

Természetes alázatosságot,

Nagy szeretetet Isten és minden felebarátunk iránt.

Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk,

A bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk.

Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké tehessen!

Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket,

Ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének. Szűz Arád és a te különös oltalmadba ajánljuk Újvárost, Egyházközségünket és annak minden tagját: segíts, hogy mindig az Isten útján járjunk, és ha elközelget éltünk vége Jézus Mária és a Te szentséges neved segítségül hívása által adjuk át Mennyei Atyánk kezébe lelkünket. Ámen.

 

Szent József a szent Szűz tisztaságos őre: könyörögj érettünk,

Családok támasza: könyörögj érettünk,

Betegek reménye: könyörögj érettünk,

Haldoklók pártfogója: könyörögj érettünk,

Egyházközségünk pártfogója: könyörögj érettünk,

Az Anyaszentegyház védőszentje: könyörögj érettünk.

 

+ Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen!