Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hálaadás és újévi szentmise a Segítő Szűzanya tiszteletére Győr-Újvárosban

2016.01.04

December 31-e a polgári év utolsó napja. Hálaadással állunk Isten elé. Megköszönjük minden kegyelmét, minden erejét. A győr-újvárosi plébániatemplomban a délután 16 órakor kezdődő szentmisén adtunk hálát az ez évben kapott kegyelmekért Istennek. A legszentebb áldozatot Zsebedics József atya mutatta be. József atya a szentmisét plébániatemplomunkért valamint élő és elhunyt jótevőkért ajánlotta fel. József atya a szentmise elején a 2015-ös esztendő templomunkat ért főbb eseményeit emelte ki: befejeződött templomunk külső felújítása, két aranymise is volt templomunk búcsú-ünnepein, melyen együtt ünnepelt aranymisés plébánosunkkal a Győri papság és a protestáns egyházak képviselői. A jövőre nézve tervben van a templomkertben a kőkereszt felújítása, melyen már dolgoznak a mesteremberek. Tervben van a galambriasztók felszerelése a toronyba, melyekre még gyűjtjük az adományokat, illetve az ebben az évben aranymiséjüket ünneplő Smatovits János volt plébánosunk és Győri Imre esperes-kanonok meghívása augusztus 6-i templomtitulus búcsúnk és templomszentelésünk 175-ik évfordulós búcsú napjaira. Áldozás után a Te Deumot énekeltük, majd főministránsunk egy gyönyörű hálaadó imádságot mondott. A szentmise a Pápai és a Magyar Himnusszal zárult.

 

*

 

Január 1-jén ünnepeljük Szűz Mária Istenanyaságának főünnepét. A győr-újvárosi Urunk Színeváltozása-templomunkban a délelőtti ünnepi szentmisében kértük a Szűzanya közbenjárását életünkre az új esztendőben. Az ünnepi szentmisét plébánosunk, Zsebedics József atya mutatta be. József atya abban a miseruhában mutatta be a legszentebb áldozatot, melyet 2014. augusztus 6-án, templomunk titulusának, Urunk színeváltozásának búcsú-ünnepén áldott meg az Újvárosi Segítő Szűzanya tiszteletére. A szentmise befejező áldása után a pap és az asszisztencia levonult az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképéhez, ahol sok imameghallgatás történt. A neki ajánlott imádságban plébánosunk felajánlotta egyházközségünket és városrészünket az Újvárosi Segítő Szűzanyának, hogy ebben az évben is oltalmazza az itt lakó családokat és segítse az Istent kereső lelkeket.

 

Imádság az Újvárosi Segítő Szűzanyához

 

Könyörögjünk!

 

Szűz Mária te vagy a mi oltalmazónk! Testünket és lelkünket ma, mindennap és halálunk óráján a Te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánljuk. Néked ajánljuk minden reményünket, minden örömünket, minden gondolatunkat és esendőségünket, életünket és halálunkat. Jóságos, Segítő Szűz Anyánk, Te reád bízzuk a Győr- Újvárosi egyházközség minden jelenlegi és jövőbeni tagját: családjainkat, a gyermeket váró édesanyákat, hittanosainkat, ministránsainkat, énekeseinket templomunk mindenkori szolgálattevőit; betegeinket, a szenvedőket és a távollévő testvéreinket; az Újvárosban lakó, Istent kereső lelkeket, hogy mielőbb eljussanak a katolikus hit világosságára és vigasztalására. Hathatós közbenjárásodra bízzuk megholt családtagjainkat, temetőben nyugvó hozzátartozóinkat. Közbenjárásod érdemei által eszközöld ki nekünk a kegyelmet, hogy minden gondolatunkban, szavunkban és tetteinkben isteni Fiad szent  akaratát teljesítsük, és boldog napokat érhessünk. 

 

Újvárosi Segítő Szűzanya; könyörögj érettünk!

 

Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.

 

Horváth Csaba

Kép: Bálint István, Bálintné Kránitz Krisztina

Híreink forrásmegjelöléssel használhatóak fel!