Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hálaadás és újévi szentmise Győr-Újvárosban

2014.01.01

 December 31-dike, a polgári év utolsó napja. Hálaadással állunk Isten elé. Megköszönjük minden kegyelmét, minden erejét. 

 

Győr-Újvárosi plébánia-templomunkban a délután 17 órakor kezdődő szentmisén adtunk hálát az ez évben kapott kegyelmekért Istennek. A legszentebb áldozatot főtisztelendő Gyökér Gyula atya mutatta be. Gyula atya a szentmisét plébánia-templomunk ez évi munkálataiért , valamint élő és elhunyt jótevőkért ajánlotta fel. Gyula atya homíliájában elmondta, hogy mindenért hálát kell adni a jó Istennek. Hálát kell adni a sok kegyelemért, melyet Istentől kaptunk, de ezen a napon kérjünk bocsánatot is Istentől, ha hibáztunk, ha a kapott kegyelmekkel nem tudtunk elszámolni. A homília után az oltáriszentség elé borulva megköszöntük Istennek, hogy megtartott minket. A szentmise a magyar himnusszal zárult.

 

Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.

 


 

Január 1-jén ünnepeljük Szűz Mária Isten-anyaságának főünnepét. Győr-Újvárosi plébánia-templomunkban a délelőtti ünnepi szentmisében kértük a Szűz Anya közbenjárását életünkre.

 

Az ünnepi szentmisét plébánosunk Zsebedics József atya mutatta be. A szentmisét szebbé tették énekükkel templomunk szkólája, akik Arcadelt, Ave Maria című kórusművét adták elő. A szentmise befejező áldása után a pap és az asszisztencia levonult az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképéhez, ahol sok imameghallgatás történt. Itt bizalommal kértük a Segítő Szűzanyát, hogy közbenjárásával segítse egyházközségünket, földi dolgainkat és adjon békességet a következő esztendőben.

 

Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.


 

 

Imádság az Újvárosi Segítő Szűzanyához

 

Könyörögjünk!

 

Szűz Mária te vagy a mi oltalmazónk! Testünket és lelkünket ma, mindennap és halálunk óráján a Te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánljuk. Néked ajánljuk minden reményünket, minden örömünket, minden gondolatunkat és esendőségünket, életünket és halálunkat. Jóságos, Segítő Szűz Anyánk, Te reád bízzuk a Győr- Újvárosi egyházközség minden jelenlegi és jövőbeni tagját: családjainkat, a gyermeket váró édesanyákat, hittanosainkat, ministránsainkat, énekeseinket templomunk mindenkori szolgálattevőit; betegeinket, a szenvedőket és a távollévő testvéreinket; az Újvárosban lakó, Istent kereső lelkeket, hogy mielőbb eljussanak a katolikus hit világosságára és vigasztalására. Hathatós közbenjárásodra bízzuk megholt családtagjainkat, temetőben nyugvó hozzátartozóinkat. Közbenjárásod érdemei által eszközöld ki nekünk a kegyelmet, hogy minden gondolatunkban, szavunkban és tetteinkben isteni Fiad szent  akaratát teljesítsük, és boldog napokat érhessünk. Ámen

 

Horváth Csaba

kép: Bálint István, Kránitzné Bálint Krisztina

 
"Mindenható Istenem, köszönöm neked, hogy kegyelmedből megengedted érnem ezt az új évet is. Köszönöm Uram, hogy Te napjaimhoz napokat adsz."