Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hálaadás és újévi ünnepi szentmise Győr-Újvárosban

2015.01.01

December 31-dike, a polgári év utolsó napja. Hálaadással állunk Isten elé. Megköszönjük minden kegyelmét, minden erejét.

 

Győr-Újvárosi plébánia-templomunkban a délután 16 órakor kezdődő szentmisén adtunk hálát az ez évben kapott kegyelmekért Istennek. A legszentebb áldozatot főtisztelendő Dömötör László atya mutatta be. László atya a szentmisét plébánia-templomunk ez évi munkálataiért , valamint élő és elhunyt jótevőkért ajánlotta fel. László atya homíliájában elmondta, hogy mindenért hálát kell adni a jó Istennek. Hálát kell adni a sok kegyelemért, de a keresztekért is, melyeket ránk mért az Isten. László atya megemlítette a templomfelújítási munkálatokat, és kérte imádkozzunk mindazokért akik ezért a templomért munkálkodtak, illetve a mindenkori szolgálattevőkért is, akik mindig biztostották és előkészítették a liturgia méltó megünneplését. A homília után az oltáriszentség elé borulva megköszöntük Istennek, hogy megtartott minket. A szentmise a pápai és a magyar himnusszal zárult.

Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.

*

Január 1-jén ünnepeljük Szűz Mária Isten-anyaságának főünnepét. Győr-Újvárosi plébánia-templomunkban a délelőtti ünnepi szentmisében kértük a Szűz Anya közbenjárását életünkre az új esztendőben. Az ünnepi szentmisét plébánosunk Zsebedics József atya mutatta be. József atya abban a miseruhában mutatta be a legszentebb áldozatot, melyet augusztus 6-án, tempomunk titulusának, Urunk színeváltozásának búcsú-ünnepén áldott meg az Újvárosi Segítő Szűzanya tiszteletére. A szentmise befejező áldása után a pap és az asszisztencia levonult az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképéhez, ahol sok imameghallgatás történt. Itt bizalommal kértük a Segítő Szűzanyát, hogy közbenjárásával segítse egyházközségünket. Imáinkban újra felajánlottuk neki újvárosi egyházközségünket, a családokat az újvárosban lakó Istent kereső lelkeket.

Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.

Horváth Csaba

Képek: Kránitzné Bálint Krisztina

 

Imádság az Újvárosi Segítő Szűzanyához 

Könyörögjünk!

 

Szűz Mária te vagy a mi oltalmazónk! Testünket és lelkünket ma, mindennap és halálunk óráján a Te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánljuk. Néked ajánljuk minden reményünket, minden örömünket, minden gondolatunkat és esendőségünket, életünket és halálunkat. Jóságos, Segítő Szűz Anyánk, Te reád bízzuk a Győr- Újvárosi egyházközség minden jelenlegi és jövőbeni tagját: családjainkat, a gyermeket váró édesanyákat, hittanosainkat, ministránsainkat, énekeseinket templomunk mindenkori szolgálattevőit; betegeinket, a szenvedőket és a távollévő testvéreinket; az Újvárosban lakó, Istent kereső lelkeket, hogy mielőbb eljussanak a katolikus hit világosságára és vigasztalására. Hathatós közbenjárásodra bízzuk megholt családtagjainkat, temetőben nyugvó hozzátartozóinkat. Közbenjárásod érdemei által eszközöld ki nekünk a kegyelmet, hogy minden gondolatunkban, szavunkban és tetteinkben isteni Fiad szent  akaratát teljesítsük, és boldog napokat érhessünk. Ámen