Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Horváth Csaba kispapunk akolitus avatása a győri bazilikában - Fotók-

2021.11.20

Kedves Testvéreink! Nagy örömmel jelezzük, hogy egykori főministránsunk, kántorunk és sekrestyésünk,  Horváth Csaba, -aki a győri szeminárium negyedéves kispapja-, 2021. november 20-án szombaton, ünnepélyes szentmise keretében Veres András megyéspüspök úr akolitussá avatta a győri bazilikában. Öröm volt látni a sok újvárosi és szigeti hívőt a bazilika padsoraiban, akik mind Csabi tiszteletére jöttek el. Ne feledkezzünk meg továbbra is imádkozni érte! Az alábbiakban a győri egyházmegye hírét tesszük közzé az eseményről.

 

2287e58f-1af4-4605-b0cf-10554de31d43_9018.jpgÜnnepi szentmisén öltötték magukra a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet másodéves hallgatói a reverendát. A harmadéveseket lektorrá, a negyedéveseket akolitussá avatta Veres András megyéspüspök. Az ötödévesek pedig befogadást nyertek a szent rendet felvevő jelöltek közé. A szentmisén a főpásztorral koncelebrált Reisner Ferenc rektor, Kálmán Imre prefektus, Bognár István spirituális és Császár István szombathelyi általános püspöki helynök, valamint a kispapok szülőhelyének plébánosai.


Ismerősen csenghet a kispapok fülében Jézus utolsó vacsorán mondott biztatása: „Nem ti választottak engem, hanem én választottalak titeket”(Jn 15,16). Minden keresztény hivatást kap, ahogy Pál apostol fogalmaz: az Egyház testében minden tagnak megvan a maga feladata (vö. Róm 12,4). Az Egyházon belül egészen sajátos hivatás a papi szolgálat. A kiválasztás nem érdemeink alapján történik – fogalmazott szentbeszédében Veres András megyéspüspök, aki Szent Ágostont idézte: a fafaragó nem a kivágott fatörzsnek örül, hanem Ő már látja a szobrot, amit majd kifarag belőle. Istennek mindannyiunkkal kapcsolatban van ilyen látása. 

A kispapok a mai ünnepen is megerősítik Isten hívó szavára adott „igen” válaszukat, hiszen az ember csak válaszolni tud Isten szerető hívására. Ezért személyes istenszeretet nélkül erre a szolgálatra nem lehet vállalkozni. A felismerés bizonytalansága miatt a válasz is lehet bátortalan. Erőt adhat azonban az, hogy Isten hívása határozott és visszavonhatatlan, Isten nem gondolja meg magát.

A szentmise olvasmányában és az Evangéliumban is elhangzott: „Az Úr Lelke van rajtam” (Lk 4,18). A kiválasztás a Lélek műve, de vajon észrevesszük-e a Lélek szólítgatásait. Ezt is meg kell tanulni. Ismerős a kis Sámuel története, aki éjszaka többször is felkelti Élit, és az idős pap is csak sokára ismeri fel, hogy Isten szólítja a gyermeket (vö. 1Sám 3). Arra tanít minket ez a szentírási rész, hogy meg kell tanulnunk felismerni Isten hívását.

A Lélek képes éretté, felkészültté tenni a szolgálatra, ha készek vagyunk az irányítását elfogadni, ha engedjük, hogy a Lélek begyógyítsa sebeinket, pótolja hiányosságainkat és felerősítse jó képességeinket. 

Istennek célja van a kiválasztással, feladatot szán a kiválasztottnak. A hívást nem önmagunkért kapjuk. A papi szolgálatban is sokféle tevékenység akad, mindenki más karizmát kap. Akkor teszi boldoggá ez a szolgálat, ha pazarlóan tudja az Istentől kapott ajándékokat osztogatni. Nincs két egyforma ember, így a hivatások is különböznek, azért vagyunk sokfélék, mert sokféle a feladat is, amire Isten hív bennünket az Egyházban. A legfőbb feladat azonban az Evangélium hirdetése. 

„Képzeljétek magatokat Jézus helyzetébe ott, a názáreti zsinagógában. Bátran merjétek azt gondolni, amit Jézus mondott: »Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok«(Lk 4,21). Az Úr Lelke van rajtam” – biztatta a kispapokat a főpásztor, aki hozzáfűzte: majd a papság szentségében nyerik el a hivatás ajándékának teljességét. Felszentelt papként Isten népe javáért tudnak majd dolgozni. A papnövendékek előtt még hosszabb-rövidebb építkezés áll. Az elöljárók és plébánosok mellett a szülők is mellettük állnak, Isten népe pedig imádkozik értük.

„Egy dolog álljon előttetek: Az Úr Lelke van rajtatok, s vigyázzatok, hogy az Úr kegyelmét ne vegyétek hiába!” – zárta szentbeszédét a megyéspüspök.

Fábián András (Szombathelyi Egyházmegye), Kordoss Richárd (Győri Egyházmegye) és Woditsch Péter (Győri Egyházmegye) öltötte magára a reverendát.

Bősze Gábort (Győri Egyházmegye), Brunczvik Mátyást (Kaposvári Egyházmegye), Grafl Ákost (Győri Egyházmegye) és Kovács Gábort (Győri Egyházmegye) lektorrá,

Ézsöl Krisztiánt (Győri Egyházmegye), Horváth Csabát (Győri Egyházmegye), Járfás Ádámot (Szombathelyi Egyházmegye), Pohnert Dávidot (Kaposvári Egyházmegye) és Rákos Józsefet (Szombathelyi Egyházmegye) akolitussá avatták.

Bodorkós Áron (Szombathelyi Egyházmegye), Gulyás Vilmos  (Győri Egyházmegye), Hencz Márton (Győri Egyházmegye), Kirchknopf Gergely (Szombathelyi Egyházmegye), Palatinus Kristóf (Győri Egyházmegye), Szántó Adrián (Szombathelyi Egyházmegye) és Vigh Balázs Zsolt (Szombathelyi Egyházmegye) befogadást nyert a szent rendet felvevő jelöltek közé

Forrás: Győri Egyházmegye Sajtóiroda (hmg)
Fotó: Németh Péter

e9552fe1-9a9a-4bce-934d-63db9d3cc323_9018.jpg2287e58f-1af4-4605-b0cf-10554de31d43_9018.jpg8de19f94-c87d-40b6-8a28-fb51bc4d654a_9018.jpga47b95f3-7d67-427f-bfbb-9f54f7008934_9018.jpg