Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Horváth Csaba kispapunk beöltözése a reverendába

2019.11.28

Kedves Testvéreink! Nagy örömmel jelezzük, hogy egykori főministránsunk, kántorunk és sekrestyésünk,  Horváth Csaba, -aki a győri szeminárium másodéves kispapja-, 2019. november 23-án szombaton, ünnepélyesen felöltötte magára a reverendát a győri bazilikában. Öröm volt látni a sok újvárosi és szigeti hívőt a bazilika padsoraiban, akik mind Csabi tiszteletére jöttek el. Ne feledkezzünk meg továbbra is imádkozni érte! Külön köszönjük az újvárosi szkólának, hogy lélekemelő zenei szolgálatukkal emelkedetté tették a püspöki liturgiát.  Az alábbiakban a győri egyházmegye hírét tesszük közzé az eseményről.

*

thumbnail--11-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet másodéves papnövendékei november 23-án szentmise keretében ünnepélyesen magukra öltötték a reverendát a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise főcelebránsa Veres András megyéspüspök volt, vele koncelebrált Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök, Császár István szombathelyi és Németh László győri általános püspöki helynök. A szentmisében lektorvatásra és admisszióra – a papszentelésre való jelöltség megadására – is sor került.


„Kilenc kispaptestvérünk lektoravatásban részesült a szentmise kezdetén, hogy mostantól kezdve még elkötelezettebben, hivatásszerűen végezzék az evangélium, a kinyilatkoztatás hirdetését” – hívta fel a figyelmet szentbeszédében Veres András megyéspüspök. – „Legyenek segítségére a papságnak, akiknek elsődleges feladatuk, hogy hirdessék az örömhírt. Ezt a szolgálatot mindenki csak akkor tudja jól és eredményesen végezni, ha gyakran elmélkedik a Szentírás igazságairól. Isten üzenetét nem tudjuk közvetíteni a felolvasott szavak által, ha tevékenységünk nem elmélyült, alapos szövegértésből fakad. »Ez a könyv a Mózes bokra: / Isten szíve dobog benne« – fogalmaz Gárdonyi Géza a Szentírásról. Kötelességünk, hogy méltóan készüljünk Isten igéjének olvasására.” 

Ezt követően a főpásztor a beöltözésre készülőket szólította meg: „A reverenda nem csupán egyenruha, hanem szent ruha is. Megkülönböztető jel az Egyház közösségében. Ez a ruha azért szent, mert szorosabb Istenhez fűző kapcsolatot feltételez, vagy arra utal. Isten, aki meghívott benneteket, azt várja tőletek, hogy napról napra egyre méltóbbá váljatok ennek a ruhának a viselésére.”

Majd Veres András püspök atya az admisszióra készülő papnövendékhez fordult: „Az egész Egyház közössége örül, és hálát adunk Istennek azért, hogy ilyen elhatározás a mai fiatalok szívében is megszületik. Ehhez a döntéshez szilárd hit, hitből fakadó tanúságtevő élet és a teljes odaadottságra való készség szükséges. Intellektuális és lelki értelemben egyaránt nagy felkészülést igényel. Hiszen a jelölt Isten embereként akar szolgálni a világban, az Egyházban. Ehhez elengedhetetlen, hogy mind a közösségi, mind az önálló munkára alkalmas legyen az illető. Alkalmas legyen arra, hogy Isten népe körében közösséget tudjon építeni. Ez szeretet és alázat nélkül elképzelhetetlen. 

Arra kérek minden kispapot, hogy mindenki a kapott ajándékainak mértéke szerint, teljes odaadással készüljön a papi szolgálatra, és ebben készséges lélekkel igyekezzenek egymást is segíteni és támogatni. Isten népe imádkozik értetek, segít benneteket, de nektek, magatoknak kell az Úr ajándékait úgy felhasználni, hogy a meghíváshoz méltó papokká válhassatok. Isten segítsen ebben benneteket!” – zárta prédikációját a szentmise főcelebránsa.

thumbnail--8-.jpgA Győri Egyházmegyéből Ézsöl Krisztián, Horváth Csaba, Licz Csaba Zsolt és Patocskai Gergely, a Kaposvári Egyházmegyéből Pohnert Dávid, a Szombathelyi Egyházmegyéből pedig Járfás Ádám és Rákos József vehette fel első alkalommal a megáldott reverendát a krisztusi papságra való törekvés jeleként.

A harmad- és negyedéves szeminaristákat – Bejczi Bence Pétert (Szombathelyi Egyházmegye), Bodorkós Áront (Szombathelyi Egyházmegye), Gulyás Vilmost (Győri Egyházmegye), Hencz Mártont (Győri Egyházmegye), Kirchknopf Gergelyt (Szombathelyi Egyházmegye), Palatinus Kristófot (Győri Egyházmegye), Szántó Adriánt (Szombathelyi Egyházmegye), Tillinger Zoltán Istvánt (Szombathelyi Egyházmegye) és Vigh Balázs Zsoltot (Szombathelyi Egyházmegye) – Veres András püspök lektorrá avatta.

Az ötödéves Simon Dávid (Győri Egyházmegye) pedig admisszióban részesült, ezáltal jelöltté vált a diakónus- és az áldozópappá szentelésre. Simon Dávid a jelöltség vállalásával kinyilvánította, hogy az egyházi rendben Isten és népe szolgálatára akarja magát elkötelezni.

A kispapokkal családtagjaik és barátaik mellett együtt ünnepeltek elöljáróik, tanáraik, valamint a győri és a szombathelyi egyházmegye papsága. A püspöki szentmise zenei szolgálatát a győr-újvárosi Urunk színeváltozása templom szkólája végezte. 

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Ács Tamás

4f77ba46-bc74-477f-b5f0-0f866ecc04bf_6852.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ec758702-7b50-4aaf-bde7-11f4a44ac291_6852.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thumbnail--1-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thumbnail--6-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thumbnail--8-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thumbnail--13-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thumbnail--14-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thumbnail--16-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thumbnail--17-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e2f8dae-c5eb-4c45-b8cd-f95253f883cc_6852.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e979551-71b2-4db1-9049-bdf073a0020c_6852.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78868467_427368627947050_5622321866472423424_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kispapunk az újvárosi szkóla tagjaival

77222934_798416723937073_6918606596280942592_n.jpg