Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Húsvét szent három napjának ünneplése Győr-Újvárosban

2019.04.25

2019. április 18-án, nagycsütörtökön az utolsó vacsorára, míg 19-én, nagypénteken Jézus kereszthalálára emlékeztünk. Győr-újvárosi templomunkban a nagyheti szertartásokat főtisztelendő Gyökér Gyula atya, a Szentlélek templom kisegítő lelkésze vezette. Nagycsütörtökön az esti szentmise az utolsó vacsorát tette jelenvalóvá. A mise Glóriájára megszólalt az orgona, a harang, a csengő, majd azok a gyász jeléül elhallgattak egészen húsvét éjszakájáig. Gyula atya a szentmise végén megfosztotta díszeitől az oltárt, érzékeltetve azt, hogy Jézust ekkor megfosztották szabadságától. 

 
Nagypénteken 17 órai kezdettel ünnepi istentisztelet következett Gyökér Gyula atyával. Nagypénteken nincs szentmise, mert maga Jézus mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. Az istentiszteleten közreműködött az Újvárosi Művelődési Ház kórusa, kiegészülve templomunk énekes híveivel, akik archaikus népi énekes passiót énekeltek.
Az ünnepi könyörgés után a hívek hódolatukat fejezhették ki a szent kereszt előtt, a liturgia végén pedig Gyula atya megnyitotta a szent sírt.
 
*

Húsvét éjszakájának szertartása az egyházi év középpontja, "minden vigíliák anyja". A győr-újvárosi Urunk Színeváltozása-templomban 18 órakor került sor Húsvét vigíliájának szentmiséjére, Gyökér Gyula atya vezetésével, a húsvétvasárnapi szentmisét plébánosunk Lukácsi Zoltán atya celebrálta.

 

Húsvét vigíliájának szentmiséjére a szépen megtelt nagytemplomban a hívek arra kérték a Feltámadt Jézust, hogy a húsvéti kegyelmek el ne hagyják őket életükben, találja égve bennünk a kegyelmi lángot az Úr, amikor majd eljön övéiért. A pap és az asszisztencia a szentmise elején a sötétségbe borult templomban megáldotta az új tüzet, majd feldíszítette az új gyertyát: a kereszt, az Alfa és Omega betű, az évszám azt hirdeti, hogy Krisztusé a kezdet és a vég, az idő és az örökkévalóság. Az öt tömjénszem, melyet a gyertyába szúrnak, Krisztus sebhelyeire emlékeztetnek minket. Majd a pap meggyújtotta a megszentelt és megáldott tűzből a húsvéti gyertyát. A ministránsok a hívek részére e gyertyalángot adták tovább. Gyula atya később vizet is szentelt. A szentmise végén a templomon belül tartottuk a feltámadási körmenetet. 

 

Húsvétvasárnap, ünnepi szentmisét celebrált plébánosunk, Lukácsi Zoltán atya.  Plébánosunk a szentmise végén megköszönte azon híveinknek a sok segítségét, akik templomunk munkálataiban, a szentsír díszítésében és őrzésében részt vállaltak. Minden Krisztus-hívőnek Istentől áldott, kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepet kívánt.

 
A szent 3 nap eseményeiről készült fotókat megtekintheti itt.
 

Horváth Csaba

Fotó: Bálint István, H. Cs.

Híreink csakis forrásmegjelöléssel használhatóak fel!