Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádkozás az újvárosi Nepomuki Szent János kápolnánk búcsúján

2021.05.16

187641361_4712811155401952_8940599170002879869_n.jpg2021. május 16-án Egyházunk Nepomuki Szent János vértanú és áldozópapot köszönti. Ezen a napon a Győr-újvárosi plébániánkhoz tartozó Nepomuki kápolna búcsúját ünnepeltük, ünnepi megemlékezés és imádkozás keretében. E kápolna, városrészünk elején a Ráth Mátyás téren található. Ide délután 16 órai kezdettel ünnepélyes imádságra hívta a híveket Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, Újváros és Sziget plébánosa. Zoltán atya az ünnep alkalmából kihelyezte a vértanú szent ereklyéjét is, az oltárra.

Az imaóra zenei szolgálatát a világhírű Szent Efrém kórus látta el. Az eseményen velünk ünnepelt Horváth Csaba kispapunk, valamint két szeminarista társa, Rákos József és Hencz Márton papnövendékek.
 
Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.
 
Fotó: Öt Templom Fesztivál facebook oldal

Híreink csakis forrásmegjelöléssel használhatóak fel!

*

A kápolna története:

A kápolna története hosszú időkre meg vissza. Először is meg kell emlékeznünk a régi Rábca-híd mellett, Újváros elején fekvő Nepomuki Szent János kápolnáról, mely nemcsak az alapítók vallásos lelkületéről tanúskodik, hanem a kápolna istentiszteletén résztvevő nép vallási buzgóságáról is.

A Rábca hídjánál a vámszedés a győri püspököt illette, ezért a híd mellé kis vámházat építtetett a város részére. Ismeretlen időben e vámházhoz Nepomuki Szent János tiszteletére kápolnácskát állított valamelyik buzgó hívő, vagy talán maga a püspökség. Ez volt az első kápolnácska. A vámos gondozta a kápolnát, és szedte be az adományokat is. 

A város a vámszedési és vásárjogot ököráron megváltotta a püspökségtől és átvette a vámházat is. Sztankovics János püspök 1846-ban a vámházhoz hozzáépített kápolnát is átadta a városnak teljes felszereltségével együtt. A város az átvételről hivatalos jelentést adott ki, és a kápolna gondozásával Scheffer Jakab polgárt bízta meg. 1848-ban leégett a kápolna.
 
1849-ben özv. Wolf Mátyásné, Rohovszky Johanna ajánlatot tett a városnak, a kápolnának csinosabb alakban való felépítésére, fenntartására pedig már ekkor végrendeletében 2 ezer forintot kötött le. (Ez a második kápolna, a mai) Az ajánlatot a város elfogadta, a kápolna meg is épült, fenntartásáról halála napjáig gondoskodott az építtető. 1858-ban halt meg Wolfné Rohovszky Johanna. Teste a kápolna alatt nyugszik. Végrendeletében 6 ezer forintot hagyott a kápolna fenntartására, valamint a hozzácsatolt ház gondozására, 300 forintot pedig a papgondnoknak szentmisékre, melyeket Nepomuki Szent János napjától Szent Mihályig kellett végeznie; 200 forintot pedig az istentiszteleteknél segédkező kántor díjazására. 1860-ban a város lemondott az alapítványi tőke kezeléséről, és a kápolna gondozásáról, melyet a kis lakóházzal együtt az egyházi hatóságnak adott át.

Ettől kezdve a székeskáptalan kezeli, a püspök pedig papgondnokot rendelt ki, aki a kis házban lakott, a kápolnára felügyelt, az istentiszteletet végezte. Nepomuki Szent János napján és nyolcada alatt tartott litániákat, mindig nagyobb katolikus közösség látogatta. A kápolna napjainkig a Győr-Újvárosi plébániához tartozik. 2019-ben a városvezetése teljes körű felújítást végzett. A kápolna belső tere és a külső homlokzat is teljesen megújult.