Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


József atya búcsúzó-hálaadó szentmiséje újvárosi híveitől

2017.07.31

2017. július 30-án, vasárnap a de. fél 11 órai szentmise keretében búcsúztunk el nyugdíjba vonuló lelkipásztorunktól újvárosi templomunkban, főtisztelendő Zsebedics József címzetes kanonok, Győr-Szigeti, Újvárosi és Pinnyédi plébánostól. E szentmise nem feltétlenül búcsúzás volt, hiszen József atya továbbra is a szigeti plébánián fog lakni és segít utódának. Mégis újvárosi közösségünk fontosnak érezte, hogy József atya Újvárosban eltöltött 14 évéért hálát és köszönetet adjunk a gondviselő Istennek.

A már bazilika méretűnek számító nagytemplomban az ünnepélyes szentmise harangzúgással majd a pap és az asszisztencia ünnepélyes bevonulásával kezdődött meg. Nagy öröm volt számunkra, hogy a templom teljesen megtelt az újvárosi, szigeti és a Győr környékéről érkező hívekkel, József atya tisztelőivel. 

A plébános köszöntötte a nagy számban megjelent híveket: a városvezetés tagjait, és mindazokat akik megtisztelték jelenlétükkel az ünnepet. 

A szentmise ordináriumaként felhangzott Halmos László győri miséje, amely József atya egyik kedvelt miseordináriuma is egyben.

 

A nyugállományba vonuló lelkipásztor szentbeszédében az olvasmányban olvasott Salamon bölcsességére irányította a figyelmet: Salamon király nem gazdagságot vagy ellenségeinek életét, hanem bölcsességet kért az Úr Istentől, hogy igazságos vezető lehessen. József atya elmondta, hogy a pap is mindig ezért fohászkodik, hogy bölcsességben tudja kormányozni a reá bízott egyházközséget az üdvösségre vezető úton. A bölcsesség elnyerése pedig hosszú folyamat. 

A lelkipásztor ezután hivatásának történetét tárta fel a híveknek. Pannonhalmi gyermekként már kiskorában is bencés akart lenni, a Hívás pedig gimnáziumi évei alatt is folyton ért benne. A gimnázium után bölcs papok tanácsára inkább Győr egyházmegyés kispap lett és így szentelte pappá Bánk József püspök öt évvel később 1965-ben. József atya ekkor még nem is gondolta, hogy egyszer ő is úgymond nyugdíjba megy, hiszen fiatalként az ember erre még nem is gondol. Majd jöttek a kápláni évek ami nagy élmény volt plébános úrnak. Gyarmaton első principálisától Kelemen Sándortól sokat tanult, ahogy kapuvári káplánként a nagy kapuvári plébánostól Rákosi Elektől is.  

József atya 1977-ben lett révfalui plébános ami egy évig tartott, majd 1978-tól kapuvári plébános. Kapuvári élményeiről is beszélt: öröm volt tanítani neki a pusztai iskolákban, kápolnákban a hittant, ami akkor már merész vállalkozás volt. Hívei nagyon szerették őt, de Isten úgy akarta, hogy 35 évnyi Kapuvári szolgálat után 2003-ban Győrbe jöjjön plébános úr, hogy itt hirdesse az örömhírt az embereknek. 

 

Kanonok úr kiemelte: szigeti, újvárosi, és pinnyédi plébánosként sok akadályba ütközött. Nagy munka volt Újvárosban hatalmas templomunk rendbetétele, hiszen mindig volt valami, amit újítani és szépíteni kellett. Továbbá sok örömteli történetet is mesélt újvárosi élményiről, ami mosolyra fakasztotta a híveket is.

Majd plébános úr egy nagyon friss történetet mesélt el: július 29-én szombaton szigetben misézett, majd a szentmise után kiment a templom elé beszélgetni a hívekkel. Ekkor látta meg az utcán az ifjúsági olimpia izraeli zászlót lengető fiatal sportolóit és az ő edzőiket, akik izraeli zsidó származásúak voltak. József atya köszöntötte e hithű zsidó sportolókat, az ismert "shalom"-mal, (jelentése: békesség) majd a sportolók oda is mentek az atyához, ahol jól elbeszélgettek. Sok mindent megtudhattak a sportolók József atyától például, hogy szigetben sok zsidó család élt a II. világháború előtt, akik aktív tagjai voltak a városrésznek, majd a háborúban pedig csak Győrből majd 5000 zsidót hurcoltak el. De elmesélte még nekik jó kapcsolatát a győri zsidó hitközség vezetőjével, illetve hogy 2 éve újvárosi aranymiséjére a protestáns lelkipásztorokon túl Villányi Tibor a zsidó hitközség vezetője is részt vett. József atya még teológiai tanulmányai során 50 év elmúltával is jól emlékezett az ószövetségi szentírás első pár mondatára héberül, amelyet együtt mondtak el nagy meghatódottsággal a sportolókkal és felkészítőikkel. Ekkor az egyik felkészítő edző odaadta ajándékba plébános úrnak az ifjúsági olimpia művészi értékű kitűzőjét, amelyet nagyon meghatódva fogadott el. József atya ezen kitűzőt meg is mutatta a híveknek.

 

Ezen ökumené fontosságára felhívva a figyelmet Kanonok úr méltatta az Öt Templom Fesztivál rendezvényét is, akik elősegítik az ökumené fontosságát városrészünkben, hiszen utcánkban 5 történelmi egyház temploma is megtalálható. E Fesztivál mára Európa legjobb kultúrális rendezvénye címet is elnyerte.

József atya azt kérte, hogy imádkozzunk új plébánosunkért Németh Gábor atyáért, hiszen nem lesz könnyű dolga a négy egyházközséggel: Sziget, Újváros, Pinnyéd és plébánosi székhelye Kisbácsa. 

József atya homíliája végén azt kérte Istentől, hogy hassa át életünket a Szentlélek, teljünk el az Ő bölcsességével, így eljutva az Örök Életre.

 

Kanonok atyát a szentmise befejező áldása előtt köszöntöttük. 

 

Elsőként Varga András az egyházközség világi elnöke és Babos Tímea képviselő-testületi tag köszöntötte a nyugállományba vonuló lelkipásztort. Varga András méltatta plébános úr 10 évnyi plébánosságának érdemeit, további életére Isten áldását kívánta. 

 

Az elnök úr köszöntője után Horváth Csaba főministráns, egyházközségi tag, az ünnep szervezője mondott ünnepi beszédet. Horváth Csaba köszöntötte a híveket, a városvezetés tagjait, majd elnök úrhoz hasonlóan szintén méltatta Plébános úr Újvárosban elért eredményeit, külön kiemelve, hogy József atya legnagyobb érdeme, hogy identitást adott templomi közösségünknek helytörténeti munkái által. Felkutatta a nagy szentéletű plébános elődök életét, a templom  és városrészünk történelmét. Horváth Csaba hangsúlyozta, hogy nehéz ilyen szentéletű papok után utódként helytállni, de talán ösztönözte is kanonok urat ezen szentéletű plébánoselődök példái: folytatni a hirdetést, az örömhír terjesztését minden embernek, és vetni jó magvetőként. Ezzel kapcsolatban magvetőként József atya fáradhatatlanul végezte feladatát a reá bízott szántóföldön, vagyis egyházközségünk tagjainak lelkében. Horváth Csaba egy olyan képet ajándékozott a plébánosnak, ami a három egyházközséget ábrázolja: Újvárost, Szigetet és Pinnyédet.

 

A beszédet követően a szót Fekete Dávid Győr város alpolgármestere, újvárosi képviselő vette át, aki ÚJVÁROS SZOLGÁLATÁÉRT díjjal tüntette ki József atyát a városrészben végzett fáradhatatlan munkájának elismeréséül. Kanonok atya immáron nemcsak Sziget és Pinnyéd, hanem Újváros szolgálatáért díjjal is büszkélkedhet. Ezt nem minden ember mondhatja el magáról. Szeles Szabolcs Győr-Sziget önkormányzati képviselője megköszönte József atya közvetlenségét, az emlékezetes beszélgetéseket, a közös munkát amit Szigetért igyekeztek tenni. 

 

A köszöntők után József atya nagyon meghatódottan hálálta meg mindenkinek a szép beszédeket, kiemelve, hogy az Újváros szolgálatáért díj különösen is nagy öröm és meglepetés számára, hiszen nem tudta, hogy ő kapja idén e díjat. Az atya összefogásra biztatott minket, ismételten kérte, hogy támogassuk új plébánosunkat és segítsük szolgálatát. 

A nagyon megható és méltóságteljes szentmise ünnepi áldással zárult, majd az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyoltáránál adtunk hálát és mondtunk köszönetet Égi Édesanyánknak József atyáért. De imádkoztunk egyházközségünkért és új plébánosunkért Németh Gábor atyáért is.

 

József atya augusztussal kezdődően szigetben fog misézni, vasárnaponként Újvárosban Németh Gábor új plébánosunk fogja a szentmiséket bemutatni. Természetesen József atya is néha jönni fog templomunkba majd szentmiséket bemutatni. Nyugalmazott plébánosunkat hordozzuk imádságainkban.

 

Az ünnepi köszöntőket elolvashatja itt.

Az ünnepi szentmiséről készült képeket pedig megtekintheti itt.

 

Horváth Csaba

Fotó: Pércsy Kornél

Híreink csak forrásmegjelöléssel használhatóak fel!