Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Júliusi imaóra az Újvárosi Szűzanya tiszteletére

2021.07.04

p1550326.jpgAz idén 180 éves Győr-újvárosi Urunk színeváltozása templomunk ikonikus festménye az újvárosi Segítő Szűzanya-kegyképe a közelmúltban teljes átfogó restaurálásban részesült. A kegyképhez a hívek számtalan csodát tulajdonítanak, mutatja ezt a kegyoltáron elhelyezett rengeteg ezüst fogadalmi ékszer és hálatáblácska, amelyeket a hívek hoztak a Szűzanyának az elmúlt több mint két évszázadban. A kegykép fizikai megújulása magával hozza a közösség lelki megújulását is. Ezért hagyományteremtő szándékkal minden elsőszombaton ünnepélyes imaórát vezetünk a Segítő Szűzanya kegyoltáránál. Első ilyen alkalmunk 2021. július 3-án, szombaton 17 órakor volt plébániatemplomunkban. Imaóránkat Horváth Csaba kispapunk vezette, az elmélkedést pedig Rákos József papnövendék tartotta, akinek lélekemelő gondolatait vissza lehet hallgatni itt, de alább teljes terjedelmében is közöljük: 

Krisztusban szeretett Testvéreim!
Hálás szívvel jöttem közétek és köszönöm a meghívást papnövendéktársamnak, Csabának. Örülök, hogy ennyien összejöttünk a Szűzanya palástja alatt, hogy közbenjárását és oltalmát kérjük szívünk-lelkünk ügyeire és egész életünkre.
Valakinek tiszteletet adni azt jelenti, hogy arra az egyénre felnézünk, szeretjük és valamiben követni akarjuk őt, azaz példaképként tekintünk rá. Mária, a mi Nagyasszonyunk miben is lehet példa számunkra? Szinte mindenben, az élet minden dolgában és területén.
A Mária imádságok és litániák szépen felsorolják Mária erényeit, de – tudjuk jól, – a felsorolás mindig hiányos, hiszen Mária érdemei kimeríthetetlenek. Én most három dologról szeretnék veletek elmélkedni, amiben Mária a mi tanító Édesanyánk.
Az első, hogy Mária a Hála Anyja. Miért mondom ezt? Azért, mert a Szűzanya szíve egész mélyéből, egész lényét átjárva zendült fel ajkán a szózat: Magasztalja lelkem az Urat! Ez a magasztaló lelkület soha nem változott Mária életében; akkor is hálát adott, amikor meglátogatta Erzsébetet, aztán nem sokkal később a jászol mellett is, amikor örömmel tekintett az Újszülöttre, akkor is, amikor őt kereste a templomban, akkor is, amikor a kereszt alatt siratta, de akkor is, amikor nem találta az üres sírban. Mindebből látszik, hogy Mária hálája nem ismer határokat, az ő hálája magából az Istenből fakad.
Amikor mi hálát adunk, akkor Mária együtt zengi velünk a saját Magnificatunkat, hagyjuk, hogy együtt énekeljen velünk, ne akarjunk elszakadni tőle. Mi eljöttünk most Máriához, hogy ezért a „duettért” hálát adjunk neki és általa hálát adjunk az Istennek. Mindnyájunk életében vannak olyan események –örömteliek és szomorúak egyaránt –, amelyekben Mária megsegített bennünket. Ezért nem szabad elfelejtkeznünk, hogy érte, azaz Máriáért is hálával tartozunk, hiszen Jézus anyánkul rendelte őt. Ahhoz, hogy a mi hálánk teljes legyen, mindig kérni kell az Ő nagyságát, hogy közvetítse hálánkat az Istennek. Máriának ez a közvetítő szerepe rámutat arra, hogy saját imádságaink soha ne hálától mentesek, hanem inkább hálával teljesek legyenek. 
Testvéreim! A Hála Anyja arra is tanít minket, hogy a hálaadás fontossága nem csak a természetfeletti világgal, azaz az Istennel való kapcsolatunkban fontos, hanem emberi kapcsolatainkban is. Mindnyájunk számára jóleső érzés, amikor kimondják nekünk a hála szép szavát, azt, hogy Köszönöm! Milyen jó is lenne, ha ezt a szót rendszeresen, amikor valami jó vagy rossz dolog történik velünk, ki tudnánk mondani. Soha ne felejtsük el, hogy ez a szó sokszor felemel, bátorít, gyógyít és boldoggá tesz minket is és másokat is. Köszönettel tartozunk szüleinknek, nagyszüleinknek, barátainknak és mindazoknak, akik valamit is értünk tettek, vagy jelenleg is értünk tesznek. Mindig Mária lelkületével adjunk hálát mindenért és mindenkiért!

p1550328.jpgA második, amiben Mária kiemelkedik, az az imádság. Mária, az Imádkozás Példája. Az imádságnak két fontos alapja van, ez pedig a hit és a remény. Nagyasszonyunk reménye és hite mindig az Istenre való ráhagyatkozásból fakadt. Ezért van az, hogy a Szűzanya egész élete egy imádság volt, mert az Istenben élt. Ezt megerősíti az a tény, hogy Mária minden megjelenésekor imára buzdít minket. Miért? Mert egyre kevesebb az imádkozó keresztény ember és egyre több a langykeresztény. Az imádság olyan szükséglete az embernek, mint a lélegzetvétel. Ha az ember elszakad Teremtőjétől és a vele való kommunikációtól, akkor felrúgja egész egzisztenciájának alapját. Soha nem lesz boldog, soha nem talál igazságra, soha nem talál szeretetre, azaz boldogtalan és reményvesztett élete lesz. Mária ezért buzdít minket az imádságra, mert szükségünk van az Istennel való párbeszédre, mint újszülöttnek az anyatejre.
A Szűzanya minden imádságunkban velünk van, együtt kulcsolja imára kezét a mi kezünkkel, együtt dicsőíti velünk Istent a szentolvasóban, együtt halad velünk a lelki élet útján. Mária, mint életünk útitársa soha nem téved el, mindig békére, vigasztalásra és megnyugvásra vezet minket. Minden hálatábla, ezüstékszer az ő nagyságát hirdeti, azt, hogy közbenjáró imája a mi imádságainkkal együtt az Isten trónja elé szállt és meghallgatásra talált. Imádkozzunk hát együtt Máriával, a mi Tanítómesterünkkel.
A harmadik dolog, amelyben Szűz Mária jeleskedik, az a szeretet. Szűzanyánk a Szeretet Királynője. Az ő szeretete anyai, azaz gondoskodó és óvó szeretet. Az anyai szeretet – valljuk be, – a legfontosabb egész életünkben, mert az édesanyánknál találunk megértésre és vigasztalásra. Sajnos, amikor az ember már földi édesanyját elveszíti, akkor megszűnik az a legerősebb kötődés, amely ember és ember között létrejöhet itt a földön. Azonban, Jézus mivel anyánkul rendelte Máriát, ezért biztosan állíthatjuk: nem vagyunk árvák, van Édesanyánk! Nagyasszonyunk szeretete minden hozzá köthető csodában, imameghallgatásban, életfelajánlásban kézzelfogható módon is megtapasztalható. Ez az anyai szeretet a bölcsőtől a sírig elkísér minket, és teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy földi életünk után is közbenjár értünk, mint tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Szent István érdemén, magyarságunkból adódóan egész népünk a Szűzanya oltalma alatt áll, ezért különösen is jelen van életünkben Égi Édesanyánk szeretete. Ez mutatkozik meg például a sok-sok Mária kegyhelyben.
Kedves győri Testvéreim! Szűzanyánk hatalmas ajándéka számotokra, hogy városotokon belül 3 csodatévő Mária-kegykép található. A leghíresebb a bazilikában, majd itt, templomotokban és a gyárvárosi Kiskút ligetben. Ez nem lehet véletlen! Mária oltalma és anyai szeretete különösen is veletek van, ezért ne hagyjátok az iránta való tiszteletet és hálát elveszni, adjátok tovább az utókornak, úgy ahogy eleink is tették! Kívánom, hogy az újvárosi Segítő Szűzanya kegyképének tisztelete is egyre jobban növekedjék a világban és az emberi szívekben.
Mária, a mi Édesanyánk hálára, imádságra és szeretetre szólít minket elsősorban az Isten, majd embertársaink iránt. Munkálkodjunk együtt a világban és az imádságban a Segítő Szűzanya iránti tiszteletünket kifejezve. Égi Édesanyánk példája és oltalma vezessen minket életünk útján és adja Isten, hogy majdan egykoron mindnyájan a Mennyek Országában ünnepelhessünk vele. Ámen!

*

p1550351.jpgA lélekemelő kántori szolgálatot Licz Csaba Zsolt papnövendék-diakónus látta el. A Szűzanya köszöntő után volt lehetőség a kegyképet közelebbről is megtekinteni a híveknek. 

A kegykép ünnepélyes megáldására 2021. augusztus 7-én szombaton, 18 órakor kerül sor, a templomunk fennállásának 180. évfordulója alkalmából rendezett búcsúi szentmise keretében. Augusztus hónapban imaóránk elmarad, a templombúcsú miatt. A 18 órai búcsúi mise előtt 17:30-tól a rózsafüzért imádkozzuk az Újvárosi Segítő Szűzanya tiszteletére. 

Következő imaóránk szeptember 4-én szombaton 17 órakor kezdődik, melyre hívjuk és várjuk a híveket!

 

Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.

Fotó: Radicsné Csőre Andrea

Híreink csakis forrásmegjelöléssel használhatóak fel!