Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Készüljünk együtt Urunk színeváltozása templombúcsúnkra - III. rész

2021.08.03

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT TEMPLOMBÚCSÚNKRA: III. RÉSZ.

Készüljünk együtt templom-búcsúnkra, Urunk színeváltozása ünnepére, mely augusztus 7-én szombaton 18 órakor kezdődik. Előtte rózsafüzért imádkozunk 17:30-tól. Hívunk és várunk mindenkit!

Az első részben a búcsú fogalmáról elmélkedtünk. Elmondtuk, hogy a templomnak két búcsú-ünnepe van: a szentelési évforduló és a templom patrónusának, vagyis védőszentjének napja.
A második részben Győr-Újváros első két katolikus templomának történetét vázoljuk fel röviden.

Most a harmadik részben Újváros harmadik templomának, tehát a ma is álló templomunk történetével folytatjuk.

Mint ahogy a második részben olvashattuk, az első újvárosi Istenháza, a Szent Salvator kápolna már kicsinek bizonyult a számukban egyre növekvő újvárosi katolikusok számára. Mária Terézia egy rendeletében leadásra kötelezte azokat a protestáns templomokat, amelyek utcára néztek. Így volt ez az újvárosi evangélikusokkal is. Az újvárosi katolikus egyházközség megvásárolta az evangélikusok templomát és 1749. március 19-én Zichy püspök, aki a főispáni jogokat is gyakorolta, Szent József napján felszentelte a volt evangélikus templomot, a Hasburg ház védőszentjének, Szent József tiszteletére. E templom a mai templomunk helyén állott a jobb oldali kápolnasoroknál. E fából készült templom közel hatvan évig szolgálta az újvárosi híveknek a lelki üdvösségét. Sajnos az idő, mint mindenen, a templomon is megmutatta jelét, hiszen az épület baleset veszélyessé vált, így 1810-ben be kellett zárni. Az újvárosiak templom nélkül maradtak. S hová mentek misére? Ebben az időszakban már megvolt a Szentháromság kórház, (ma Kossuth iskola) amiben volt egy kis kápolna. Újvárosi őseink e kápolnában gyűltek össze harminc éven keresztül, hogy a legszentebb áldozat végtelen kegyelmeiben részesüljenek. Ez egy nagyon nehéz állapot volt. Többek között, ebben az embert próbáló időszakban szolgált plébánosként Kozmár György. Valamikor még káplánként szolgált Újvárosban, majd 1823-ban kinevezte a püspök plébánosnak, megbízva azzal a feladattal, hogy építsen Újváros számára egy új templomot. Kozmár György plébánosunkról sokáig nem tudtunk, hiszen pár évvel ezelőtt, Zsebedics József atya kutatásai alapján ismertük meg tüzetesebben az ő életét, lelkipásztori szolgálatát. 1823-tól ez az ismeretlen ember azon dolgozott, hogy legyen egy háza Istennek itt Újvárosban is.  Ment a városhoz, ment a püspökhöz, ment a gazdag előkelőségekhez, míg hatalmas munkával és áldozattal összetudott gyűjteni annyi adományt, hogy a mai templomunk megépülhessen.  1836. augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén megvalósult az újvárosiak nagy álma: Juranits Antal győri püspök eljött Újvárosba és letette mai templomunk alapjait. Ez Kozmár György plébánosunk eredménye. Sokat küszködött ez a szentéletű lelkipásztor, hogy az elvetett mag szárba szökkenjen, és gyümölcsöt hozzon: maradandó gyümölcsöt. Az alapkőletétel után, nemsokkal később Kozmár György elhunyt, aki 1823-tól, 1836-ig volt plébános. Utóda Hetsey József lett, aki nem volt ismeretlen az újvárosiak számára, hiszen káplánként sokáig itt működött. Rá várt a feladat, hogy ezt a monumentális templomot felépítse. Hetsey plébános úr, szintén egy szentéletű lelkipásztor volt. Nem volt könnyű az ő szolgálata sem, hiszen ahogy írják, sok betegségben szenvedett. A kolerajárvány ideje alatt, a győriek nagyon megszerették, hiszen volt amikor egy nap alatt 30 kolerában elhunytat kísért utolsó útjára, ami hatalmas munka lehetett. 1841. szeptember 12-én, Tankovics János Győri megyéspüspök felszenteli az új Istenházát Urunk színeváltozásának tiszteletére. A templom titulusának választása azért esett Urunk színeváltozására, mert Újváros első temploma is erre lett szentelve (Szent Salvator). Érdekes megjegyzés, hogy mai templomunkat ennek ellenére máig Szent József templomnak nevezik, ami annak köszönhető, hogy a második fatemplom Szent József tiszteletére lett felszentelve. E tisztelet annyira erős és hű maradt, hogy ma is viseli templomunk, előde titulusát.

A templom kivitelezésére Fruhmann Antal győri rajzmestert kérték fel. Eleinte három hajós templomot szeretett volna tervezni. Ezt el is kezdték, majd építés közben jöttek rá, hogy a főhajó nem bírta volna ki a terhelést. Így a két tervezett mellékhajóból mellékkápolnákat alakítottak ki, és fal oszlopokkal építették be. Ezek tartják a belső főhajót. Szintén tervezték, hogy egy nagy kórust építenek, azért van az orgona mögött olyan nagy tér, de a torony süllyedése miatt erről is le kellett mondani. 

Amikor e templomra tekintünk gondoljunk hálás szívvel Kozmár György templomalapító plébánosunkra, akiről ez idáig nem sokat tudtunk. Aztán szintén gondoljunk hálás szívvel Hetsey József plébános úrra, aki beteg egészségi állapota ellenére megépítette templomunkat. Valamint imádkozzunk templomépítő őseinkért, jótevőinkért, akik komolyan véve a költő szavait: "NE HAGYJÁTOK A TEMPLOMOT!", fenntartották, ápolták, szépítették, felújították e házat Isten dicsőségére és egyházközségünk javára. 

A következő részben templomunk legnagyobb formátumú plébánosainak életútjait mutatjuk be...

Horváth Csaba 

plebanos-hetsey.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hetsey József templomépítő plébánosunk templomunk makettjével

*

hemmerlein.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemmerlein - festőmúvész. Főoltárképünk az ő alkotása

*

kossuth-u.-1907-1024x654.jpg