Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lelki megújulás a szervitáknál

2012.08.31

 A Szervita Nővérek Világi Testvéreinkkel a Győri Rendházunkban gyűltünk össze lelki megújulásra. Lelkigyakorlatunk vezetője Hajlák Attila István, Marosvásárhelyi káplán, az Erdélyi Mária iskola vezetője volt

csoportkep_sz.jpg

Nagyon mély gondolatokkal segített megnyílni Isten egy egymás felé. Egyedülálló módon állította szemünk elé a Fájdalmas Szűzanyát, Égi Főpatrónánkat!

A lelkigyakorlatunk mottója: „Szívét egy életen át tágították a láthatatlan tőrök!”

Néhány morzsát osztunk meg a testvérekkel, melyek számunkra is sokat jelentettek ezekben a napokban:„A jelen pillanat tele van mindig megannyi drága kinccsel, sokkal többel, mint amennyit be tudunk fogadni. Istennel nem találkozhatunk sem a múltban, sem a jövőben, hanem csakis az adott órában, a jelen pillanatban.”

Az egyes elmélkedések témái a következők voltak:

 A Fájdalmas Anya a Találkozás Asszonya

A Fájdalmas Anya Jézus szenvedésének ránk maradt legdrágább kincse

A Fájdalmas Anya lelkülete „Isten ízűvé” teszi életünket…

A Fájdalmas Anya lelkülete: erő a hitben – hit az erőben

A Fájdalmas Anya lelkülete:- Eukarisztikus lelkület…

A Fájdalmas Anya Eukarisztikus Asszony

A Fájdalmas Anya Isten megtestesült vágya…

A Fájdalmas Anya lelkülete szeretetkapcsolatainkban….

A Fájdalmas Anya – Bátor asszony, a Félelem és Hűség Madonnája…

A Fájdalmas Anya Jézusa

A Fájdalmas Anya megtanít elfogadni Isten bizalmát és hűségét….

A Fájdalmas Anya az evangélium titkának hordozója…

A Fájdalmas Anya a szív sivataga és a sivatag szíve…

A Fájdalmas Anya „emberlépéseinek” a titka

A Fájdalmas Anyának kitágult szíve volt Attila pap bácsi összefoglaló elmélkedésében így szólt hozzánk:

A Fájdalmas Anya alázatos, mert ismerte a jó Istent.

Egy utat mutattam be… A Fájdalmas Anya útját, amelyet biztosan, hogy jobban ismertek, mint én. Célom az volt ezzel a lelkigyakorlattal, hogy tágítsuk ki a szívünket!

Jézus szívét lándzsa nyitotta meg a kereszten, Mária szívét egy életen át tágították a láthatatlan tőrök, hogy beleférjen az egész világ, szeretem, mint Anyámat: megszenvedett értem…

Azt szeretném, hogy fedezzük fel azt a nagy tettet, ajándékot, amit Isten a Fájdalmas Anya lelkületén keresztül adott nekünk.

Mária szívét egy életen át tágították a láthatatlan tőrök… és a mi szívünk is tágulásra vár… erre van teremtve… Ezen lelkigyakorlat után lesz még igazán sok szenvedés életünkben – de ez a hívatásunk, ha a Fájdalmas Anya az utunk.

Láthatatlan tőrök: Istenem, ezzel is tágítod a szívemet … szívemet felfogóképességre nevelni! Csak Istenben lehet egész az életünk!  Isten ott kezdődik, ahol az ember végződik – soha nem fogjuk tudni megmagyarázni a szenvedés értelmét, soha!

Fontos, döntő, hogy Jézus akadálytalanul élhessen bennem.

A láthatatlan tőrök…

- azt hiszem, hogy a Jézussal való azonosulás küzdelmeit élem

- fájdalmak, élethelyzetekkel, magammal való találkozások – ahol találkozás van, ott szenvedés is van.

- nagypénteki sötétségek, sötétség maradványok életünkben

- a szenvedés, mely Isten ízűvé tesz, megtapasztalni: ahol szenvedés van, ott áldás is. Munkánk, életünk megkeresztelései szenvedéseink.

- Isten egészen más! Istent nem keresni vagy megtalálni kell, hanem megvalósítani!

- Hit – a valóság talaján állni – csak mi építünk légvárakat, Isten tervei a valóság talaján állnak…

- eukarisztikus lelkekké válni Isten kezében… - átváltozásra vár az életünk

- vágyaink, ürességeink – ami bennünk fáj az isten hívása, Isten megtestesült vágya vagyok!

- az élő szeretet fáj. Mennyi tőrt jelentenek szeretetkapcsolataim

- a félelem különböző arcai

- életbátorság, hűség

- Mindent Jézussal, Jézus pillanataként megélni „Kettesben”

- elfogadni Isten bizalmát és hűségét

- megtapasztalni és élni az evangélium titkát – Isten odaadásának titkát

_ komolyan venni „emberlépéseimet – hogy a Mennyországot hordozzam, éljem, építsem…

Megélni a szív sivatagát és a sivatag szívét…- ezek a láthatatlan tőrök – ez a HÍVATÁSUNK

A lelkigyakorlatunk után, augusztus 23-án, Benizi Szent Fülöp

santa-giuliana-filippo.jpg

 ünnepén örömmel adtunk hálát Borbély M. Petra nővérünk, a Győri közösség elöljárójának 70 éves jubileumán. A Szentmisében így buzdít Vezetőnk:

A Fájdalmas Anya „keresztre feszített Anya”, a „Feltámadás Asszonya” „Küldetést adó Szűz”!

Felelősek vagyunk egymásért! Vagy mind megszentelődünk, vagy egy sem!

Szívét egy életen át tágították a láthatatlan tőrök!

A jó Isten sokat tágította szívünket ezen a lelkigyakorlaton a Fájdalmas Anya lelkületén elmélkedve, de személyes élettapasztalatainkon keresztül is.

Mindenért hálát kell adnunk a jó Istennek….

Benizi Szent Fülöpnek van ma az ünnepe:

1 Keresztrefeszített volt – ott tudott állni a kereszten szenvedők mellett: a leprás mellett, a bűnös mellett, a szegények mellett. Tudott közeledni mindenkihez. Élete annak tanúsága, hogy az életszentség az, amikor Isten teljesen betölt. Átadni saját testedet a hozzád szólónak, míg végül az ige testet ölt benned , és annak húst és vért adsz, mint azt az Anya tette. Olyan ember volt Szent Fülöp. aki Istennel együtt lélegzett, hagyta magát szeretni a jó Isten által és ezáltal tudott igazán szeretni.

Nem véletlen, hogy a kereszt volt az imakönyve.

2. A feltámadás tanúja  -

3. Küldetést adó…

 A kereszt könyvéből olvassunk mindig… olvassuk le azt a nagy szeretetet, amellyel az Isten meghalt értünk. Ez az életet adó barátság árassza elé illatát, mely a lelki barátság jele.

Ebben a szentmisében hálát adunk Petra nővérrel a 70 év szerzetesi életért. Az Ő élete, mint Szent Fülöpé a gyönyörűség útja. Úgy tetszett, amilyen hitelességgel mondta nekem Petra nővér: Mindent elfogadtam, amit a jó Isten adott! Az ünnepi szentmise után, Bogisich Ferenc atya, a Szervita Világi rend nemzeti asszisztense kenyeret és vizet áldott meg Szent Fülöp tiszteletére!

Petra nővér életét is biztosan tágították a láthatatlan tőrök, amelyek formálták, alakították, hogy most is ki tudja mondani a Szűzanyával: „Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint!” vagy: „Magnificat – Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben, mert tekintetre méltatott…”

Petra Nővér, a Fájdalmas Anya leánya, keresztre feszített Anya, a feltámadás tanúja, küldetést adó… Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy ezen a napon Petra nővérrel lehetünk.

Augusztus 24-26-ig hivatástisztázó lelkigyakorlattal folytattuk lelki utunkat. Hét lány vett részt ezen az eseményen, akik közül a legfiatalabb 13, a legidősebb özvegy pedig 48 éves volt. A családiasság jellemezte ezt a találkozót is, ahol ugyancsak Attila pap bácsi tartotta az elmélkedéseket. Úgy határozta meg a hivatást, mint: Belebonyolódni Istenbe és önmagunkba. Volt lehetőség személyes imára, Szentségimádásra, megosztásra a nővérekkel és közösségileg! A viszontlátás reményében búcsúztunk.

imag0300.jpg

Az Újvárosi Urunk színeváltozása Plébániatemplomban volt két nap a Szentmise. Köszönet Zsebedics József plébános atyának a lehetőségért! A hívek szomjasan itták az építő igéket! Sokatmondó volt az a köszöntés és a taps, mellyel Petra nővért jubileumán a plébánia hívei köszöntötték, ahol több éven át szolgált tevékenyen!Köszönjük!

Istenem köszönöm ezeket a kegyelmeket, és segíts, hogy egyénileg és közösségileg is IGEN lehessünk Isten akaratára!

Az eseményekről készült képeket megtekintheti itt.

Fazakas Gyöngyi Mária, szervita nővér