Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Megjelent Zsebedics József atya új könyvének posztumusz kiadása

2021.07.06

img_20210706_202203.jpgKedves Testvérek!

Nagy szeretettel és örömmel a szívünkben osszuk meg a jó hírt, hogy megjelent Zsebedics József atya, a Kapuvári Egyház Története IV. című könyvének posztumusz kiadása, amely a XX. századi Kapuvári Egyház 3 nagy plébánosáról: Rákosi Elek, Nedesovszky János és Zsebedics József életéről, kapuvári munkásságáról szól.  A könyv megvehető 3000 forintért a Győr-újvárosi templomban a vasárnapi szentmisék előtt és után. Kapuváron pedig Pintér Gábornál a Gartáért alapítvány elnökénél lehet a könyvet megvásárolni.

Szeretettel osztjuk meg a könyvajánlókat, valamint Zsebedics József atya előszavát.

 

img_20210706_202226_1.jpg

Dr. Veres András megyéspüspök ajánlója: Illyés Gyula szerint „magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga.” Ez a gondolat jutott eszembe, amikor felkértek, hogy írjak ajánlást Zsebedics József atya félbe maradt kéziratának kiadásához. Számomra az idézett gondolat azt üzeni, hogy kapuvárinak lenni nem származás, hanem vállalás dolga… A kapuváriak és József atya között valami nagyon bensőséges szeretetkapcsolat jöhetett létre, hogy ő ekkora gondot fordított a város egyházi életének bemutatására. Kétségtelenül, pusztán az a tény, hogy hosszú időn át szolgálhatta az emberek üdvösségét ezen a plébánián, elegendő alapot szolgáltatott ahhoz, hogy jól megismerje a vallási élet múltját és jelenét a településen. De ennél azért több kellett ahhoz, hogy négy könyvre való anyagot összegyűjtsön e témában. Ugyanakkor az is kitűnik, hogy a szerző nagy tisztelettel és szeretettel viseltetik a Kapuváron élő emberek iránt.

Örülök, hogy vannak, akik fölismerték e félbemaradt írás értékét, és kiegészítésekkel, íme, lehetővé válik, hogy a sorozat negyedik kötete is napvilágot lásson. Ez is nemcsak József atya örökségének tiszteletben tartása, hanem a helyi közösség iránti elkötelezettségnek is a jele.

Kívánom, hogy akik ezt a könyvet kezükbe veszik, szellemi és lelki gazdagodással szemléljék elődeik vallásos hagyományait, és merítsenek azokból lelki ösztönzést saját hitbeli növekedésükhöz!

 

Pintér Gábor szerkesztő ajánlója: Lectori salutem! Üdvözlet az Olvasónak! Gyakran vezetik be a könyveket e latin szavakkal a szerzők. Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy Zsebedics József néhai kapuvári plébános „A kapuvári egyház története IV.” című könyvének szerkesztőjeként a bevezető sorokat megírjam. Sajnos a kötet már csak posztumusz kiadásban jelenhetett meg, hiszen a kanonok úr 2018 pünkösdjén elköltözött az égi hazába. Befejezetlen műve ránk, kései utódokra maradt. Sokat dolgozott a könyvén, de váratlan halála miatt már nem tudta befejezni. Úgy gondoltuk néhányan, közvetlen munkatársai és barátai közül, hogy tartozunk neki annyival, hogy nem hagyjuk meg az írást számítógépes dokumentumok között, hanem kiadjuk, mert kiadásra érdemes. Felkerestük az ismerősöket, barátokat, városi és egyházi elöljárókat, szponzorokat, lektorokat, nyomdát és nagy örömünkre mindenki a segítségünkre sietett. Jóindulattal ajánlom ezt a könyvet mindenkinek. Olvassák, lapozzák, utazzanak vissza az időben és merüljenek el az emlékekben! A hiányt pótló kötet legyen ott a kanonok urat tisztelők könyvespolcán. Bizonyára jelen könyv sem teljes. Lehet hiányérzete az olvasónak, mert benne van a szerzőnek a szubjektuma, ahogy ő látta, leírta a tényeket, emlékeket. „Pro captu lectoris habent sua fata libelli.” – „A könyveknek megvan a maguk sorsa.” – mondja a latin közmondás. Az embernek is. Bizonyára igaz a mondás erre a könyvre és szerzőjére is. Emlékezzünk Zsebedics Józsefre, az egykori kapuvári plébánosra eme újabb kötetével!

 

Zsebedics József atya (1942-2018) előszava a könyvhöz: Pannonhalmi gimnazista koromban került kezembe a rendi könyvtárban A. Rachmanova (1898–1991): Szerelem, cseka, halál című könyve, majd a folytatása ennek: Házasság a vörös viharban. Titokban elhoztam, és elkezdtem olvasni. Egészen más képet kaptam az orosz forradalomról, mint amit tanultam. Persze senkinek sem beszéltem róla, hiszen a könyv államilag indexen volt. Mikor úgy rágondoltam papi éveim első évtizedére ez volt előttem: küzdöttünk, mint az Úr szerelmesei a vörös viharban. Ezért is választottam a Kapuvárról szóló IV. kötetem címtáblájának az 1990-ben kiadott reprint kötet vörös színét, ebben helyeztem el a plébánia épületét, hiszen ezen időszakot itt éltem le.

Több mint százesztendős ez a plébániaház. Dinasztiák követték benne egymást. Egy kapuvári plébános idejét – hiszen ez hosszabb idő volt –, ezért „Dinasztiának” neveztem el. A Németh János-féle, Várkonyi Jenő-féle, a Rákosi Elek-féle, a Nedesovszky János-féle, és a Zsebedics József-féle dinasztia. Érdekes – a ház megszűnt plébánia lenni, így a dinasztiák is úgy érzem megszűntek. Három dinasztiáról szeretnék írni: Rákosi, Nedesovszky és Zsebedics, mert munkatársa, résztvevője, papja voltam, a harmadikat pedig én alapítottam. Mindhárom a pártállam idejében létezett, bolsevizmusban, így méltányos a könyv borítója a vörös szín.

Megkezdjük az elsővel: Rákosi dinasztia. Természetesen ezek megítélése, értékelése nem az én feladatom, „a szíveket és a veséket vizsgáló Úré” ez. Én csak bemutatást szeretnék adni róla, ahogy én látom most 2018-ban, az íróasztalomnál.

*

Szeretettel ajánljuk a könyvet mindenkinek!