Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Munkás Szent József köszöntése Győr-Újvárosban -

2018.05.06

fenykep879.jpgEgyházközségünk évről évre május elsején köszönti Szent Józsefet, mint a munkás emberek példaképét. Ez a nap egyben fogadalmi ünnepünk is. Idén Szent József atyánk közbenjárását május 6-án, a vasárnapi ünnepi szentmise keretében kértük. A legszentebb áldozatot ft. Németh Gábor atya celebrálta, a zenei szolgálatot templomunk énekkara végezte. A szentmise befejező áldása előtt a pap levonult a Szent József mellékoltárhoz, ahol a hívekkel együtt közbenjárást kért egyházközségünkért, városrészünkért.

Szent József kultuszáról: Mai templomunkat jellemzi, hogy a helybéliek még napjainkban is Szent József vagy “József templomnak" nevezik . Pedig az ok egyszerű: Szent József kultusza, onnan eredeztethető vissza, hogy  a mai templom helyén állott, egykori evangélikus fatemplom majd később Szent József tiszteletére felszentelt templom-neve annyira erős és hű maradt, hogy a hívők emlékezetében ma is őrzi e templomtitulust, Szent Józsefet. Hogy az újvárosiak magukénak érezték ezt a  tiszteletet mutatja az is, hogy a főoltárkép mellett bal oldalt elhelyezték Szent József szobrát, 1896-ban az ezer éves millenniumi emlékévben elkészült a Szent József mellékoltár a jobb oldali kápolnasorban valamint  később, Szent József Ifjúsági Egyesület is alakult. 

 

Szöveg-fotó: Horváth Csaba

Híreink csak forrásmegjelöléssel használhatóak fel!

 

dscn1941.jpg

 

 

 

 

  

dscn1943.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dscn1945.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imádkozzuk Munkás Szent József ünnepén (Május 1.) a neki szentelt mellékoltárnál:

Jóságos Szent József!

A mai napon újvárosi hívő közösségünk hozzád fordul. 
Az egykoron neked szentelt fatemplomban és a helyére épült mai templomunkban is, sokszor szálltak fel hozzád újvárosi őseink imái, kérték a Te közbenjárásodat, mert az élet nehézségei közepette Te voltál a példakép, aki a családban bátran helytálltál, némán, hallgatagan őrizted Máriát és Jézust. Te engedelmeskedtél az angyalnak, otthont teremtettél családodnak, és szolgáltál. A szentírás ugyan nem őrizte meg életed vonásait, inkább cselekedeteid beszéltek helyetted úgy, mint a gondoskodás példája. Szent József atyánk, újvárosi őseink személyes életükből és hitükből kiindulva meglátták benned, a családjáért szüntelen dolgozó és imádkozó embert, mely által több generáción keresztül, egészen napjainkig, nagy tiszteletnek örvendesz közösségünkben. E tisztelet nyomán a mai napig a te szent nevedet illeti ez a templom. Ezért újvárosi őseink példája nyomán, mi is kérünk Szent József, közösségünk és a családok példaképe:

Oltalmazd családunkat/közösségünket: 
Segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk. 
Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy. 
Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet, 
Hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet,
Természetes alázatosságot, 
Nagy szeretetet Isten és minden felebarátunk iránt. 
Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk, 
A bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk. 
Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké tehessen! 
Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket,

Ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének. Szűz Arád és a te különös oltalmadba ajánljuk Újvárost, Egyházközségünket és annak minden tagját: segíts, hogy mindig az Isten útján járjunk, és ha elközelget éltünk vége Jézus, Mária, és a Te szentséges neved segítségül hívása által adjuk át Mennyei Atyánk kezébe lelkünket. Ámen.

Szent József a szent Szűz tisztaságos őre: könyörögj érettünk,
Családok támasza: könyörögj érettünk,
Betegek reménye: könyörögj érettünk,
Haldoklók pártfogója: könyörögj érettünk,
Egyházközségünk pártfogója: könyörögj érettünk,
Az Anyaszentegyház védőszentje: könyörögj érettünk.

+ Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen!