Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Munkás Szent József köszöntése Győr-Újvárosban

2015.05.01

2015. május elsején egyházunk Szent Józsefet, Jézus nevelőatyját köszönti, mint a munkás emberek példaképét és védőszentjét. Ez a nap az Urunk színeváltozása templom közössége számára mintegy fogadalmi ünnep, hiszen már régi időkre nyúlik vissza azon szép szokás, amikor május elsején a Szent József mellékoltárnál hálaadó szentmise keretében köszöntjük templomunk patrónusát Szent József atyánkat.

 

Az ünnepi szentmise délelőtt fél 11-kor kezdődött, melynek celebránsa, az ezen a napon névnapját ünnepelt főtisztelendő Zsebedics József c. kanonok-plébánosunk volt. József atya a szentmise elején elmondta, hogy miért is fontos ez a nap az újvárosi katolikusok számára, majd a plébános e szentmise keretében iktatta be a közelmúltban megválasztott új Plébániai Tanácsadó Testület tagjait. A legszentebb áldozat zenei szolgálatát templomunk szkólája végezte akik többek között az egyik legismertebb latin gregorián miseordináriumot a Missa de Angelist énekelték. József atya évről évre ezen a napon prédikációjában templomunk egykori nagy személyiségeit mutatja be röviden, akik e templomban éltek és dolgoztak. Ezen az ünnepen most Perlaki Somogy Lipót egykori plébánosunkról beszélt, aki újváros második templomának, az e templom helyén állott egykori Szent József fatemplom plébánosa volt 1781-88-ig. A Sopron megyei Szentmárton községben született 1748. november 10-én nemesi, jómódú családban. Tanulmányait Sopronban, Bécsben és Győrben végezte. Felszentelése után püspöki szertartó, magyaróvári káplán, győri líceumi tanár, szentszéki jegyző, Győr-újvárosi plébános, püspöki titkár, majd kismartoni plébános volt. 1790-ben győri kanonokká, 1805-ben pápóci préposttá nevezte ki a király. Életszentsége, jótékonysága és kiváló szónoki képességei ekkor már országszerte ismertté tették. 
I. Ferenc 1806. június 17-én nevezte ki a szombathelyi egyházmegye püspökévé. Mint püspök nagy költséggel befejezte a Székesegyház belső díszítését, házat építetett a nyugdíjas papok számára és renováltatta a zalaegerszegi és rákosi templomokat. Bejárta kánoni egyházlátogatással az egész egyházmegyét. 1821-ben egyházmegyei zsinatot tartott.   
Kortársai azt írják róla, hogy egész élete imádság volt. A Boldogságos Szűz iránti tiszteletének tanúja a szombathelyi székesegyház Quirinus oltárán elhelyezett Mária kép, melyet Somogy a győri Székesegyházban levő csodatevő kegyképről másoltatott le. Páratlanul jótékony volt. Mint győri kanonok gyakran személyesen vitte kabátja alatt az élelmet, fehérneműt, sőt fát is a szegényeknek, s nem egyszer a legszükségesebbeknek is híjjával volt, mert mindenét elosztogatta. Mint szombathelyi püspök évente ötvennél több szegény családot rendes nyugdíjjal segített. 1822. február 20-án halt meg, szentség hírében. József atya az egykori plébános-püspök képét sikerült megszereznie a szombathelyi püspökségről, így a szentmisén is ki volt helyezve a kép, későbbiekben a plébánia közösségi termében lesz kihelyezve. A szép bensőséges ünnepet tovább emelte az áldozáskor elhangzott Händel: Largó című műve, melyet hegedün Bálint Istvánné, orgonán Győri Margit működött közre. Plébánosunk a szentmise végén azt kérte, kérjük gyakrabban Szent József közbenjárását egyházközségünk családjaira és templomunk hitéletének megújulásában, valamint imádkozzunk ő érette is, hogy papi szolgálatát Isten segítségével továbbra is tudja folytatni. 
A szép esemény plébániánkon folytatódott tovább szeretetvendégséggel. Köszönjük mindazok munkáját, akik az előkészületekben részt vettek és mindenben segítettek.

 

Szent József kultuszáról: Mai templomunkat jellemzi, hogy a helybéliek még napjainkban is Szent József vagy “József templomnak" nevezik . Pedig az ok egyszerű: Szent József kultusza, onnan eredeztethető vissza, hogy  a mai templom helyén állott, egykori evangélikus fatemplom majd később Szent József tiszteletére felszentelt templom-neve annyira erős és hű maradt, hogy a hívők emlékezetében ma is őrzi e templomtitulust, Szent Józsefet. Hogy az újvárosiak magukénak érezték ezt a  tiszteletet mutatja az is, hogy a főoltárkép mellett bal oldalt elhelyezték Szent József szobrát, 1896-ban az ezer éves mileneumi emlékévben elkészült a Szent József mellékoltár a jobb oldali kápolnasorban valamint  később, Szent József Ifjúsági Egyesület is alakult. 

Az eseményről készült fotók megtekinthetők itt.

Horváth Csaba

Kép: Bálint István

Híreink forrásmegjelöléssel felhasználhatóak fel!