Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nepomuki Szent János köszöntése Győr-Újvárosban.

2014.05.17

 2014. május 16-án, az Egyház Nepomuki Szent Jánost köszönti. A Győr-Újváros elején található Nepomuki Szent János-kápolnánál az újvárosi és a szigeti hívek ismét -az újvárosi ősök példájára- együtt imádkoztak a gyónási titok vértanújához. E kis épület csak néhány fő befogadására alkalmas, ezért e helyen nincs rendszeresen közös ima. A hitvalló Szent emléknapján minden évben, közös imádságot és ájtatosságot végzünk plébánosunk, Zsebedics József vezetésével. Idén ezen ájtatosság zenei szolgálatát az Öt Templom Fesztivál rendezőinek meghívására, Kocsis Csaba, Merczel György és Mizsei Zoltán latin nyelvű gregorián éneke tette még ünnepélyesebbé. Nepomuki Szent János közbenjárását kértük a papokra, a szegény, elhagyatott emberekre és e kápolna élő és meghalt jótevőiért. 

Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.

 

A kápolna rövid története:

A kápolna története régi időkre nyúlik vissza. Először is meg kell emlékeznünk a régi Rábca-híd mellett, az Újváros elején fekvő Nepomuki Szent János kápolnáról, mely nemcsak az alapítók vallásos lelkületéről tanúskodik, hanem a kápolna istentiszteletén résztvevő nép vallási buzgóságáról is. Újváros elején, a Rábca régi hídjánál a vámszedés a győri püspököt illette, ezért a híd mellé kis vámházat építtetett a város részére. Ismeretlen időben e vámházhoz Nepomuki Szent János tiszteletére kápolnácskát állított valamelyik buzgó hívő, vagy talán maga a püspökség. Ez volt az első kápolnácska. A vámos gondozta a kápolnát, és szedte be az adományokat is. A város a vámszedési és vásárjogot örökáron megváltotta a püspökségtől, és átvette a vámházat is. Sztankovics János püspök 1846-ban a vámházhoz hozzáépített kápolnát is átadta a városnak teljes felszerelésével együtt. A város az átvételről hivatalos jelentést adott ki, és a kápolna gondozásával Scheffer Jakab polgárt bízta meg. 1848-ban leégett a kápolna. 1849-ben özv. Wolf Mátyásné Rohovszky Johanna ajánlatot tett a városnak, a kápolnának csinosabb alakban való felépítésére, fenntartására pedig már ekkor végrendeletében 2 ezer forintot kötött le (ez a második kápolna, a mai). Az ajánlatot a város elfogadta, a kápolna meg is épült, fenntartásáról halála napjáig gondoskodott az építtető. 1858-ban halt meg Wolfné Rohovszky Johanna. Teste a kápolna alatt nyugszik. Végrendeletében 6 ezer forintot hagyott a kápolna fenntartására, valamint a hozzácsatolt ház gondozására, 300 forintot pedig a papgondnoknak szentmisékre, melyeket Nepomuki Szent János napjától Szent Mihályig kellett végeznie; 200 forintot pedig az istentiszteleteknél segédkező kántor díjazására. 1860-ban a város lemondott az alapítványi tőke kezeléséről, és a kápolna gondozásáról, melyet a kis lakóházzal együtt az egyházi hatóságnak adott át. Ettől kezdve a székeskáptalan kezeli, a püspök pedig papgondnokot rendelt ki, aki a kis házban lakott, a kápolnára felügyelt, az istentiszteletet végezte. Nepomuki Szent János napján és nyolcada alatt tartott litániákat mindig nagyobb katolikus közösség látogatta. A kápolna napjainkig a Győr-Újvárosi plébániához tartozik.

 

Horváth Csaba