Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rendalapító atyáikra emlékeztek Újvárosban a Szervita Nővérek

2019.02.17

dscn4201.jpg2019. február 18-án, Katolikus Egyházunk a Fájdalmas Szűzanya tiszteletét ápoló és elmélyítő Szervita Rend 7 szent rendalapítójára emlékezik: Szent Bonfiglio, Bonagiunta, Manetto, Sostegno, Amadio, Uguccione, és Alessio-ra. A hét szentet a Szűzanya egy olyan korban indította útra, amikor az Egyház újból ráeszmélt a Vita Apostolica, az Apostoli Egyház eszményére. Ennek szellemében szó szerint és válogatás nélkül akarták követni az evangéliumot, mint Szent Ferenc. Miután rátaláltak a ,,drágagyöngyre'', az Apostolok Cselekedeteinek egyházát vették példaképül, s szegénységben és felebaráti szeretetben akartak élni. Február 18-án, vasárnap délután a Győr-Újvárosban élő szervita nővérek rendházuk kápolnájában emlékeztek meg a Szervita rendalapító atyákról a győri szervita világi rend és a győri skapuláré társulat tagjaival együtt közös búcsúi-szentmise keretében. A szentmise keretében a világi rend tagjai megújították fogadalmukat. Az ünnepre a nővérek kihelyezték tiszteletadásra a hét szent rendalapító ereklyéit is, így kérve közbenjárást, annak elkötelezett egyházi és világi tagjaira és mindazokért akik a fájdalmas Szűzanyát tisztelik. A legszentebb áldozatot főtisztelendő Mag Tamás felvidéki káplán mutatta be. Vele koncelebrált Bogisich Ferenc O.S.S.M gyémántmisés atya, a Szervita Világi Rend nemzeti asszisztense. 

 

dscn4207.jpgTamás atya homíliájában a a szervita világi rendtagjaihoz, valamint a szervita nővérekhez is szólt egyaránt. A prédikációt teljes terjedelmében közöljük:

 

Kedves Testvéreim! A fogadalom nagy dolog. "Ünneplünk mert nektek, mint a Szervita Világi Rend tagjainak a fogadalmatokat meg kell újítani a Gazda előtt. Nemcsak felszínes ígéretről van szó: az ígéret arra szól, hogy dolgozni szeretnénk az Isten országáért. Ez viszont kihívás: Isten országáért dolgozni úgy, hogy nem morgunk.

Az életben két élethivatás van: az egyik a család. Isten megalkotta az embert, saját képmására, hogy betöltse a Földet, szépítgesse, hogy aztán majd egykor megláthassa teremtő Istenét. És láthatjuk, hogy e virágzó családi közösségekből nőnek a hivatások is. A második élethivatás az Istennek szentelt élet. Hogyan tudom én Isten akaratát teljesíteni, hogyan tudok kedves lenni Isten szemében? Ez az egész emberi életet is áthatja. Ha megnézzük Máriának az életét, aki égi Édesanyánk, meg kell, hogy tanuljunk az Édesanyára figyelni. Ő meg tud minket tanítani a szolgálatra, a szeretet szolgálatára. Kérdés, hogy mennyire tudok odafigyelni Mária hangjára és vezetésére? A mai világban kevesen hisznek Istenben, ha hisznek is, saját életformájuk van, de az Egyházon kívül. Pedig az emberi élet mindig Istenben kellene, hogy legyen. Miért? Mert az ember minden szentmise alkalmával magához veszi a Szentháromság egyistent. Igaz Krisztust veszem magamhoz, de nemcsak őt fogadom be az életembe, hanem a Szentháromságot is, így a bennem lévő Isten országa valósul meg.

dscn4211.jpgGyűlölettel nem tudjuk terjeszteni Isten országát. Nem tudok gyűlölettel elnyerni valami szépet. Az angyali üdvözletkor, Mária, hivatását tekintve nem tudja mire vállalkozik. Hivatásunk útja számunkra is ki van kövezve rögös utakkal. Gábor angyal nem azt mondja Máriának, hogy jó lesz sorod, fényben fogsz élni, Nem. János prológusában azt olvassuk: "A sötétség a Világosságot nem fogadta be." Ha én befogadom életembe Krisztust és Isten akaratát akarom teljesíteni, meg akarom amit Isten kér tőlem.  A szerzeteseknek és nekünk papoknak is "alter Christusnak" kell, hogy legyünk. Erre kell törekedni, de ez kihívás. Hogy ne az anyagi javak, hanem Isten legyen előtérben. Hogy ne az anyagi javaknak szolgáljunk, hanem Istennek. Hogy ez a dialógus köztem és Isten között működjön, védenem kell, őriznem kell a Krisztushoz való tartozásomat.  Úgy tudom őrizni, hogy figyelek Máriára, ki átélte a gyötrelmeket, a küzdelmeket és tudja jól, hogy mivel küzd az ember. 

"Menjetek el az egész világra és tanítsátok meg azt amire tanítottalak: úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretek titeket" Máriában a szeretet szolgálata jelenvalóvá válik.. Hiszem, hogy amit teszek a szerető Isten nevében az jó. És ez az érték. Ezen értékekre törekedni kell. 

dscn4213.jpgJézus a szegények szolgálatára is felhívja a figyelmet: Elsőként az embernek meg kell tanulnia, hogy nem az e világi javak, hanem az Istennek kell első helyen lennie. Jézus nem azt mondta, hogy add el mindened és légy hajléktalan. Nem. Amid van azzal szolgálj. Mert ha szolgálsz Isten szüntelen ott lesz az első helyen. Másodsorban fontos a Szentlélekben való öröm. Minden bizonnyal sokszor éreztük hogy, mintha lélekben repülnénk. Ez a Szentlélekben való fölujjongás, hiszen az öröm maga Isten. Isten bennem van. Jézus harmadsorban a tökéletesség fokát ajánlja számunkra. Amikor már mindent hátra hagyok azért a valakiért, akinek a meghívását elfogadtam. Krisztus van az életemben . De vigyázzunk a tökéletesség foka még nem teljes: a tökéletességet objektív értelemben Istenre tudom vonatkoztatni, de relatív módon a teremtményekre is. Hiszen egyediek vagyunk. Isten a szeretetben hívott meg minket. A tökéletesség igazán akkor válik teljessé, amikor Isten színe látására eljutunk. Erre kel, hogy törekedjünk. Szeretni Istent, és embertársainkat. Ha szeretem Istent akkor szeretetből, megteszem a másik ember számára azt, amit  Isten kér. Ebben áll a szeretet szolgálata. Ezt ünnepeljük most közösen, hálát adva Mária tanúságáért. Hogy ezt a szeretet szolgálata az ő igenje által szüntelenül előttünk van, mert ha elfogadom Isten meghívását, nekünk is is igennel kell, hogy válaszoljunk. Mária milyen szépen és egyszerűn válaszolt az angyalnak: "Ime az Úrnak szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint".

Meg tudom ezt ismételni újból és újból? 

dscn4214.jpgA hivatás nincs korhoz kötve: Isten minden egyes pillanatban küld embert, hogy tanúskodjunk. Ezzel szépítve Isten országát, megadva a világnak a jó ízt. Imádkozom hogy ebben a szeretetszolgálatban meglegyünk, hogy azt a jót amit elkezdett bennetek az Isten, az tökéletességgé váljon. Ez a szerető szolgálat adja meg számunkra a jutalmat a Gazdától azoknak akik fáradoznak Isten országáért. "

 

A homília után a világi rendi tagok fogadalmának megújítása következett, melyet a szervita himnusz éneklése zárt. A legszentebb áldozat bemutatása végén Bogisich Ferenc atya gyémántmisés áldásban részesítette a megjelent híveket, majd a szentmisét követően szerény agapéra hívták a nővérek a megjelenteket.

*

A szervita rend alapítóiról

dscn4243.jpg1233. augusztus 15-én hét gazdag és tekintélyes firenzei polgár a Szent Szűz hét fájdalmának tiszteletét ápoló társulást hozott létre. Alázatosan a Senario hegyén (Montesenario) remete életbe vonultak, itt főleg a Boldogságos Szűz Máriát tisztelték. 1240 nagypéntekjén a Szűzanya jelenésben szólította fel őket rendalapításra, Szent Benedek Regulája alapján létrehozták Szűz Mária szolgáinak rendjét, a szervita rendet. Az első kolostoruk Firenzében alakult meg, majd Sienában, Pistojában, Arezzoban és más városokban is gyorsan közösségek alakultak. XI. Benedek pápa hagyta jóvá rendjüket 1304. február 11-én. XIII. Leó pápa a hét alapítót 1888-ban szentté avatta, és ezt az ünnepet rendelte. A liturgikus reformig az alapítást február 12-én ünnepeltük. Akkor az ünnep átkerült az egyik alapító, Alessio Falconieri halálának napjára. Ő 110 évesen. 1310-ben hunyt el, egyedül élte meg a rendalapítók közül a pápai jóváhagyást. Példájuk: A Szent Szűz tisztelete Jézus tiszteletéhez vezet minket!

 

dscn4222.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dscn4237.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dscn4220.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dscn4236.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dscn4234.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveg-fotó: Horváth Csaba

Híreink csakis forrásmegjelöléssel tüntethetőek fel!