Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Urunk színeváltozása búcsú püspöki szentmisével Győr-Újvárosban

2021.08.07

233718303_360999402227708_8801168505707138490_n.jpgSok hívő emlékezetében megmarad örök emlékként az, amit 2021. augusztus 7-én a Győr-újvárosi katolikus templomban megtapasztalt. Az újvárosi egyházközség e napon ünnepelte a templom titulusának búcsúját, Urunk színeváltozása ünnepét. Az ünnep eredete arra a bibliai eseményre alapozódik, amikor Jézus 3 apostolát felvitte a Tábor-hegyre és itt megmutatta nekik isteni dicsőségét. Színében teljesen elváltozott előttük, ruhája ragyogott, mint a hó. Péter apostol, aki jelen volt ennél a csodás eseménynél, megjegyzi Jézusnak: „Uram jó nekünk itt lenni.”

2021. augusztus 7-én szombaton 18 órai kezdettel Dr. Veres András megyés püspök az MKPK elnöke, ünnepi búcsúi szentmisét celebrált a Győr-Újvárosban található Urunk színeváltozása plébániatemplomban. Idén a templom két jubileumot is ünnepel: 185 évvel ezelőtt 1836. augusztus 6-án tették le a templom alapkövét, 180 évvel ezelőtt 1841. szeptember 12-én pedig Isten házává szentelték fel. Ezért e szentmise hálaadás is volt az elmúlt 180 év minden kegyelméért. E dupla jubileumi évben a hívek adományából teljes átfogó restaurálásban részesült templomuk legfőbb éke, az Újvárosi Segítő Szűzanya-kegyképe, melyhez imameghallgatások kötődnek. Ezt mutatja a számtalan ezüst fogadalmi ékszer, valamint a hálatáblácskák sokasága.

232277606_361000458894269_9209537787109275221_n.jpgMinden évben e közösség hívei nagyon készülnek erre az ünnepre: a kórus, a díszítők, a dolgos háziasszonyok... de főképp lélekben készülődnek, ezért is mindig olyan csodálatos az újvárosi búcsú, aminek méltán nagy híre van az egész városban.

A szentmise előtt a hívek a rózsafüzért imádkozták az Újvárosi Szűzanya pártfogását kérve, 18 órakor pedig harangzúgás közepette, a püspök, a papság a kispapok és ministránsok ünnepélyes bevonulásával kezdődött meg a hálaadó búcsúi szentmise. A szentmisén koncelebrált Dr. Schmatovich János prépost-kanonok, ny. teológiai professzor, aki a templom plébánosaként 1994-2000 között szolgált;  Dr. Lukácsi Zoltán kanonok, prorektor, teológiai tanár, a templom jelenlegi plébánosa; Benkó Attila kórházlelkész pedig a gyóntatószékből kapcsolódott be a liturgiába.

A szentmise lélekemelő zenei szolgálatát a templom énekkara látta el, Horváth Csaba papnövendék vezényletével. Felhangzottak többek között; Halmos László Szent Norbert miséjének tételei, az Ecce Sacerdos, valamint Horváth Csaba Laudate Dominum című kórusműve. Orgonán közreműködött Somfai Elemér, szólót énekelt Máté-Schmid Alexandra.

Veres András szentbeszédében Urunk színeváltozása ünnepéről elmélkedett. Elmondta, hogy napjainkban is nyomon követhető egyfajta színeváltozás az emberek között. Nekünk keresztényeknek az a feladatunk, hogy minél inkább Jézushoz hasonuljunk, az ő színébe öltözködjünk bele - hangsúlyozta az MKPK elnöke.

dscn6751.jpgA legszentebb áldozat végén a templom plébánosa köszönetet mondott mindazoknak, akik anyagi, fizikai és szellemi munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ünnepük feledhetetlen legyen. A kegykép restaurálása kapcsán elmondta, hogy templomépítő plébánosuk Hetsey József (1804-1861) a kegykép és a keret közötti részbe elrejtett egy levelet 1857-ben. A latinul írt levélben elmeséli azt, hogy mennyi áldozat révén épülhetett fel a jelenlegi templom, valamint leírta a kegykép történetét. A templomépítő plébános levélének végén pedig utódához szól (Lukácsi Zoltán jelenlegi plébánoshoz) akit arra biztatott, hogy továbbra is terelgesse az újvárosi nyájat Isten felé. „Te pedig kedves utódom kövess engem és emlékezz rám, aki talán a te szentmiséd erejéből fogok üdvözülni! Béke veled!”

233746968_2892372727744082_6062308694117443583_n.jpg

A méltóságteljes ünnepi szentmise áldása után a hagyományokat folytatva a püspök, a papság és az asszisztencia levonult a sok csodát tevő Újvárosi Szűz Mária kegyképhez közös imádságra. Veres András püspök úr ekkor áldotta és szentelte meg a restaurált képet, majd közösen a hívekkel együtt imádkoztak a Szűzanya újvárosi kegyképe előtt. Imáikban újra felajánlották Máriának városrészüket, egyházközségüket, családjaikat és az Újvárosban lakó Istent kereső lelkeket. A jubileumra kisméretű másolatok, szentképek készültek a kegyképről, amelyekből minden jelenlévő kapott egyet.

Akik az idei búcsúra eljöttek, felettébb transzcendens élménynek lehettek tanúi: a lélekemelő liturgia, a kórus angyali hangzása, a közös hitből fakadó együtt imádkozás mind hozzájárultak ehhez. Reményt keltő dolog, ha egy közösség így tud ünnepelni. Akik ott voltak, Péter apostol szavaival fejezték ki örömüket, hogy részesei lehettek ennek a csodás ünnepnek: „Uram jó nekünk itt lenni”. 

Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.

A csodálatos templom díszítésről készült fotókat pedig itt.

Videós összefoglaló Urunk színeváltozása búcsúnkról itt.

A Kisalföld napilap cikke itt.

Fotó: Templombúcsú Vaday Tamás, templomdíszítés H. Cs.

Híreink csakis forrásmegjelöléssel használhatóak fel!