Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Urunk színeváltozása napi templom-búcsú Győr-Újvárosban

2014.08.08

 2014. augusztus 6-án, szerdán Győr-Újvárosi Egyházközségünk e napon ünnepelte templom titulusát, Urunk színeváltozását. A Győri Egyházmegye egyetlen ilyen titulusú templomában egyházközségünk méltóságteljes, ünnepi búcsúi szentmisével adott hálát. E szentmise fényét emelte s ez egyben egyházközségünk meghatározó ünnepe lehetett, hogy plébánosunk a szentmise keretében megáldotta a Győr-Újvárosi Segítő Szűzanya tiszteletére elkészített miseruhát, első lépésként megtéve az Ő tiszteletének további ápolását és terjesztését.

A búcsúi szentmise előtt 17 órától az Újvárosban élő Szervita nővérek szentségimádást vezettek, Urunk színeváltozásán elmélkedve. A búcsúi szentmise a pap és az asszisztencia ünnepélyes bevonulásával kezdődött meg. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Kalmár Ákos volt újvárosi önkormányzati képviselőnk, aki jelenleg gyárvárosban képviselő.
A szentmise elején a szentmiseáldozatot bemutató Zsebedics József c. kanonok, plébánosunk e szavakkal köszöntötte a szépen megtelt nagytemplomban az újvárosi, illetve a győri egyházközségekből érkező zarándok híveket: 
"Kedves Testvérek!
Szeretettel köszöntelek benneteket Győr második legnagyobb templomában, az újvárosi Urunk színeváltozása plébániatemplomban, azon templomban, amelynek most búcsú-ünnepét üljük. E templom a Szűzanya temploma is. Hiszen itt a bal oldali kápolnasorban van a Győr-Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképe, amelyet nagy tisztelet övezett. Nagyon sok ima és könyörgés talált már meghallgatást, ezt mutatják a mellék-kápolnában elhelyezett fogadalmi ezüst ajándékok illetve a sok hála táblácska. Most, megköszönve a Segítő Szűzanyának, hogy egyházközösségünket mindig megsegítette, imáinkat meghallgatta, készítettünk az Ő tiszteletére egy miseruhát. A miseruha mindkét oldalán az Újvárosi Segítő Szent Szűz képének másolata van felhelyezve. Mária nagy közbenjárónk az Istennél, ezért majd a szentmise végén, folytatva a szép hagyományt, levonulunk a Segítő Szűzanyához, és együtt kérünk közbenjárást családjainkért, egyházközségünkért és mindazokért akik imáinkat kérik. Most pedig megáldom ezt a szép miseruhát..."

A miseruha megáldását követően, József atya magára öltötte a Segítő Szűzanya miseruhát majd a szentmise folytatódott tovább. A búcsúi szentmise zenei szolgálatát Horváth Csaba szervező meghívására a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola egyes növendékei, templomunk szkólája illetve más egyházközségek lelkes énekesei látták el, akik többek között Gregorián latin misetételeket és népénekeket, illetve különböző egyházi kórusműveket énekeltek. 

József atya homíliájában egy katolikus templom legfőbb értékéről a szentmiseáldozat erejéről és kegyelméről beszélt, majd az újvárosi templomok történetéről. József atya újabb kutatásai alapján nagyon sok újdonságot mesélt Újváros 3 templomáról. Többek között azt, hogy Újváros első templomát 1695-ben emelték Szent Salvator, a legszentebb megváltó tiszteletére. Mint most kiderült, ezen Szent Salvator kifejezés, Urunk színeváltozását jelentette. Így Újváros első temploma, kápolnácskája is már Urunk színeváltozásának tiszteletére volt felszentelve. Szent Salvator-Urunk színeváltozása. Ezt a kápolnát Zichy István győri várparancsnok alapította, aki saját, illetve családja egészségéért, valamint Kanizsa török alól való felszabadításáért hálából, fogadalomból építtetett. Szintén egy érdekesség, hogy a második templom fatemplom volt. Ez volt egykor az evangélikusok imaháza. A templomot Szent József tiszteletére szentelték fel 1749-ben. 60 évig szolgálta ezen fatemplom az Újvárosiak lelki üdvösségét, majd az idő vasfoga megmutatta jelét a templomon. 1810-ben, sajnos életveszélyes lett és be kellett zárni. Ezután közel 30 évig nem volt temploma Újvárosnak, a szentmiséket az egykori Szentháromság kórház kápolnájában lett bemutatva. (Ez a mai Kossuth iskola) Szintén most tudtuk meg, akiről eddig nem-igen beszéltek, volt egy nagy plébánosa az egyházközségnek, Kozmár György személyében. Itt volt káplán valamikor Újvárosban, és a herceg hozzájárult, hogy később ő legyen itt a plébános. 1823-ban kinevezte a püspök plébánosnak, és megbízta azzal a munkával,feladattal, hogy építsen Újváros számára egy új templomot. 1823-tól ez az ismeretlen ember ezen dolgozott. Ment a városhoz, ment a püspökhöz, ment a katolikus újvárosi gazdag előkelőségekhez, míg egy hatalmas munkával összetudott gyűjteni annyi pénzt, hogy az akkori megyéspüspök eljött ide Újvárosba és 1836. augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén letette ezen templom alapjait. Sajnos nemsokkal ezután a templomalapító plébános, Kozmár György elhúnyt, s az itt szolgáló egykori káplán Hetsey József plébános kezdi megépíteni a ma látható templomot. Így ő lesz a harmadik templom első plébánosa. Ezen érdekességeket Horváth Lajos, a ma látható templom második plébánosának feljegyzéseiből tudjuk, ezt a feljegyzést találta meg József atya a győri Püspökség levéltárából, melyet Nemes Gábor levéltárostól kapott meg másolatban.

A prédikáció után felajánláskor felhangzott Bukics Ernő a Richter iskola növendékének áhitatot keltő hegedűjátéka, melyet Pércsy Kornélia kísért orgonán.

A szentmise befejező áldása után a templombúcsú szervezője köszönetet mondott a kórus lélekemelő zenei szolgálatáért, valamint mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy templomunkban ilyen szép búcsú-ünnep valósuljon meg, hiszen, ahogy mondta, nélkülük nem lett volna teljes ez az esemény. József atyának is köszönetet mondott, hogy ezen a szentmisén áldotta meg a miseruhát valamint, hogy az ünneppel kapcsolatos minden elképzelést támogatott. A köszöntő után József atya is háláját és köszönetét fejezte ki, hogy ezen a napon ilyen gyönyörű szentmisét mutathatott be, valamint szintén megköszönte minden hívő áldozatos munkáját. Kérte, hogy imádkozzunk templomunkért, a most elkezdődött templomfelújítási munkálatokért.

A szentmise befejező áldását követően a himnuszok eléneklése következett, majd a pap és az asszisztencia, a szép hagyományt folytatva, immáron harmadik alkalommal, levonult a Győr-Újvárosi Segítő Szűzanya kegyoltárához, ahol együtt adtunk hálát a Segítő Szűzanyának búcsú-ünnepünkért. Az Újvárosi Szűzanyának ismét felajánlottuk egyházközösségünket, családjainkat, szolgálattevőinket, az Újvárosban lakó Istent kereső lelkeket. A könyörgés után, megható rész volt, amikor a kórus előadásában felhangzott Arcadelt: Ave Maria c. kórusműve. A szentmise a Boldogasszony Anyánk énekével zárult. A legszentebb áldozat bemutatása után egy kis beszélgetésre és szerény agapéra vártuk plébániánkra a megjelent híveket, és szolgálattevőket. 
 
 
Ezen ünnepünk is megmutatta annak jelét, mennyire fontos, hogy méltón üljük meg búcsú-ünnepünket. Bízunk abban, hogy a Győr és környékéről érkező zarándokok is szép élményekkel távoztak templomunkból. 
Újvárosi Segítő Szűzanyánk oltalma kísérje mindazokat akik benne bíznak és fohászkodnak!
 
A művészi fotókat köszönjük Bogdán Rékának.
 
Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.
 
Horváth Csaba
Fotó: Bogdán Réka