Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Urunk színeváltozása templombúcsú és emlékezés Halmos László zeneszerzőre Győr-Újvárosban

2017.08.11

2017. augusztus 6-án vasárnap, Győr-Újvárosi templomunk harangjai ünnepre hívták az újvárosiakat. Hiszen e napon van templomunk titulusának, Urunk színeváltozása búcsú-ünnepe, melyet évről évre nagy előkészülettel igyekszünk megülni. A szentmise ünnepi szónoka és celebránsa Lukácsi Zoltán ezüstmisés kanonok, szemináriumi rektor volt.

 

A győri egyházmegye egyetlen Urunk színeváltozásának tiszteletére felszentelt templomában 10 órakor a rózsafüzért imádkoztuk az Újvárosi Segítő Szűzanya tiszteletére, majd az ünnepi méltóságteljes, lélekemelő búcsúi szentmise harangzúgással az idén ezüstmisés Lukácsi Zoltán szemináriumi és főiskolai rektor, Zsebedics József nyugalmazott plébánosunk, Németh Gábor új plébánosunk és az asszisztencia ünnepi bevonulásával kezdődött meg. Dr Németh Gábor újvárosi plébánosunk,-akit megyéspüspök úr augusztus elsejével nevezett ki egyházközségünk élére-, köszöntötte a megjelent újvárosi és más egyházközségekből érkező zarándok híveket, majd üdvözölte egyházközségünkben az ezüstmisés atyát. 

 

A legszentebb áldozat zenei szolgálatát az újvárosi templom szkólája teljesítette, a Győr-szigeti, a Szent Erzsébet-telepi és más egyházközségek énekes híveivel közreműködve. A szentmise egyúttal emlékezés volt Halmos László győri zeneszerző, székesegyházi karnagy halálának 20. évfordulója alkalmából. A szentmisén az összesített énekkar előadásában felhangzott Halmos László ritkán hallgató Missa in honorem Sancti Norberti (Szent Norbert mise) című többszólamú miséjének tételei illetve legszebb motettái.

 

A szépen megtelt nagytemplomban Zoltán atya homíliájában Jézus színeváltozásáról elmélkedett. Az ezüstmisés áldozópap figyelmet szentelt annak, hogy Jézus életében milyen különös szerepe volt a hegyeknek. Jézus amikor hegyre ment mindig történt valami. Majd arra irányította a figyelmet, hogy nekünk is föl kell mászni Jézussal a hegyre és meg kell mászni Jézus tanításának hegyét. Biztosan lesz részünk kudarcokban, ellenségeskedésekben, amikor a világ a mélybe akar taszítani. Halálunk óráján pedig meg kell tapasztalni a golgota hegyének gyötrelmeit is. Zoltán atya azonban a tábor hegyi jelenet példája nyomán biztatott minket: "Jézus Krisztus megmutatja nekünk napnál fényesebb önmagából fakadó, e világon túlmutató dicsőségét is. Aki ebből erőt merít, akik veszik a fáradságot, hogy Jézus tanítása szerint éljenek, akik legyőzik a kísértéseket, és át tudnak haladni az e világi kudarcok között, azok vele együtt a mennybe, a föltámadt Krisztus dicsőségébe is hivatalosak."

 

A szentmise befejező áldása előtt az egyházközség világi elnöke köszöntötte a jubiláns atyát. Varga András világi elnök megköszönte Zoltán atyának, hogy prédikációjával tanított minket és hogy búcsúnapunkon velünk együtt ünnepelt.

Elnök úr ezután főtisztelendő Németh Gábor új plébánosunkhoz fordult, akit első alkalommal köszöntött egyházközségünkben, mint új lelkipásztorunkat. Elnök úr elmondta, hogy Gábor atya, mint kisbácsai plébános látja el Újvárost, Szigetet és Pinnyédi filiánkat is. Nem kis távolság van Kisbácsa és a már említett egyházközségek között, ezért elnök úr biztosította támogatásunkról az új plébánost, segítve őt a lelkipásztori munka könnyítésében. Életére és szolgálatára Isten áldását kívánta.

 

Zoltán atya ünnepi ezüstmisés áldásban részesítette a megjelent híveket majd a  hagyományokhoz híven a papság, az asszisztencia levonultak az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyoltárához hálát adni búcsú-ünnepünkért és hogy ismét a Segítő Szűzanya oltalmába ajánljuk városrészünket, az Újvárosban lakó Istent kereső lelkeket, papjainkat, egyházközségünket és minden Jó szándékú Isten kereső lelket. Az imádság után a Salve Regina és a Boldogasszony anyánk énekkel ért véget az idén is lélekemelő, méltóságteljes búcsú-ünnepünk. A szentmise után szeretetvendégségre invitáltuk a megjelent híveket.

 

Hála legyen Istennek és a Segítő Szűzanyának szép, lélekemelő búcsú-ünnepünkért!

 

Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.

 

A szkóla éneklését pedig megtekintheti itt: 

 

Horváth Csaba

Fotó-videó: Pércsy Kornél

Híreink forrásmegjelöléssel használhatóak fel!