Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Végerbauer Richárd újmiséje Győr-Újváros templomának búcsú-ünnepén 2013.08.06

2013.08.09

 2013. augusztus 6-án -kedden- lélekemelő, méltóságteljes búcsú-ünneppel emlékeztek meg az újvárosi hívek templomuk titulusáról, Urunk színeváltozásának ünnepéről, mely a győri egyházmegye egyetlen ilyen titulusú temploma.


A búcsúi szentmise ünnepi misézője és szónoka Végerbauer Richárd egyházmegyénk újmisés áldozópapja volt. Az újmisére szép számban megjelentek az Újvárosi és Győr városrészeiből érkező zarándok-hívek. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Kalmár Ákos Győr-Újváros volt önkormányzati képviselője, aki jelenleg gyárvárosi képviselő. A zenei szolgálatot a templom szkólája végezte. Ordináriumként felhangzott a Győri mise (Missa Jaurinensis), melyet Halmos László a győri székesegyház volt karnagya, a vérrel könnyező Szűzanya csodájának 250 éves évfordulójára írt. A 17 órakor kezdődő szentségimádáson Jézus színeváltozásáról elmélkedtünk, s készítettük fel lelkünket a kegyelmekkel teli búcsú-ünnepre. A 18 órakor kezdődő búcsúi nagymise harangzúgással és az asszisztencia, az egyházközség képviselő-testülete ünnepélyes bevonulásával kezdődött meg. Richárd atya prédikációjában hivatásáról beszélt, tanúságot tett Krisztus mellett. Elmondta, hogy papságra való készületében fontos és meghatározó embereket küldött az Isten számára, akik támogatták, imáikkal biztosították őt.

Felajánláskor Cesar Franc: Panis Angelicus című lélekemelő műve hangzott el, melyet Horváth Csaba énekelt és Pércsy Kornélia orgonált. Az ünnepi újmisés áldás előtt a hívek nevében főministránsunk köszöntötte Richárd atyát, aki a gondviselő Isten áldását, az Újvárosi Segítő Szűzanya oltalmát kívánta életére és hivatására. Elmondta, az újvárosi hívek imádkoznak azért, hogy papi életében minél több Isten kereső léleknek tudjon Krisztusról tanúságot tenni, hogy így kitudják nyitni szívük kapuját Krisztusnak, ahogy az atya papi jelmondatában is áll. A főministráns az egyházközség világi elnökével együtt Győr-Újvárosi templomunkról készült képet ajándékoztak  Richárd atyának, emlékezve arra, hogy itt is mutatott be újmisét. A köszöntés végén Richárd atya megköszönte a meghívást, a szép szavakat s kérte, hogy imádkozzunk érte, majd újmisés áldásban részesítette a jelenlévő híveket. Az ünnepi újmisés áldás után a himnuszok eléneklése következett, majd az asszisztencia levonult a Győr-Újvárosi Segítő Szűzanya kegyoltárához, ahol már rengeteg imakérés talált meghallgatásra a Segítő Szűz Mária szent kegyképénél, csodás közbenjárása által. Itt hálát adtunk a Segítő Szűzanyának a szép búcsú-ünnepünkért, valamint az ő Anyai oltalmába ajánlottuk a Győr-Újvárosi egyházközség volt és jelenlegi szolgálattevőit, az Istent kereső lelkeket, betegeinket, papjainkat, így Richárd atyát is. Az ünnepi szentmise után szeretetvendégségre került sor, ahol kötetlen beszélgetést folytathattak a hívek egymással, az újmisés atyával, valamint Zsebedics József c. kanonok-plébános atyánkkal, aki a búcsúi szentmisén a gyóntató székből kapcsolódott bele az eseményekbe. 
Az Úr áldja meg és a Segítő Szűzanya óvja azon testvéreinket, akik áldozatos segítséget vállaltak a lélekemelő búcsúi szentmise megvalósításáért.
 
Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.
 
A felajálánláskor énekelt Panis Angelicus videón.
 

Szöveg: Horváth Csaba

Kép: Bálint Istvánné

Videó: Pércsy Kornél