Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Veres András püspök áldotta meg az újvárosi Nepomuki kápolnát

2019.04.30

Hosszas felújítási munkálatok után 2019. április 30-án délután 13 órakor ünnepeltük a Győr-Újváros elején fekvő Ráth Mátyás téri Nepomuki Szent János-kápolnánk megáldását. A kápolnát és a mellette lévő műemléki épületet két ütemben újította fel az önkormányzat. Az átadási ünnepséget a győri Brenner János Hittudományi Főiskola első évfolyamos győri egyházmegyés papnövendékei nyitották meg, akik egy Nepomuki Szent Jánosról szóló népéneket énekeltek. 

 

„Elhatároztuk 2006 után, hogy visszaadjuk az egykor patinás városrész régi fényét. Ezért indítottuk el az újvárosi rehabilitációt, amelyek mára számos eleme valósult meg, s most egy újabb nagy múltú épület újulhatott meg mintegy 62 millió forintból az önkormányzat beruházásában” – fogalmazott Borkai Zsolt polgármester. Hozzátette, a város, az egyházmegye és a lokálpatrióta vállalkozások szoros együttműködése eddig is sok szép eredményt hozott, utalva többek között a közelmúltban átadott belvárosi keresztútra.

 

„Közép-Európában szinte nincs olyan település, ahol ne állna egy-egy szobor vagy kápolna Nepomuki Szent János tiszteletére, akinek élete ma is példaértékű számunkra” – hangsúlyozta dr. Veres András győri megyés püspök, aki köszönetet mondott, hogy az önkormányzat a világi célú épületrész mellett az egyházi tárgyú kápolnát is felújította, mindkettőt egyformán fontosnak tartotta. Az ünnepségen dr. Veres András áldotta meg a felújított kápolnát.

 

„A zsinagóga előtt elkészült Bethlen István térhez hasonlóan ez az épület is Újváros egyik kapuja, hiszen aki a Bécsi kapu tér felől érkezik, a kápolnát pillantja meg először” – mondta dr. Fekete Dávid alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője. Hozzáfűzte, az elmúlt időszakban állami támogatásból, önkormányzati forrásból és a pályázati lehetőségek kihasználásával is több egyházi épületet sikerült felújítani a közelben, ilyen az Evangélikus Sziget, a Szent József-templom, a zsinagóga korábbi felújítása, vagy a mostani kápolna-felújítása is.

A Karzat Színház részéről Borsa Kata, az Öt Templom Fesztivál programigazgatója mondott köszönetet a felújításért. Nepomuki Szent János a hidak védőszentje, ahogy az Öt Templom Fesztivál is a hidak építéséről szól. „Nagy öröm számunkra, hogy ebben az épületben működhetünk, és hogy ilyen csodálatosan megújult környezetben várhatjuk a fesztivál jövő csütörtöki kezdetét.”

 

Az 1840-es években épült kápolna és lakás (napjainkban fesztiválközpont) felújítása 2018-ban és 2019-ben, két ütemben valósult meg. Első körben az önkormányzati tulajdonban álló épület külső homlokzata, külső nyílászárói, tetőszerkezete újult meg közel 32 millió forintból. A második körben, idén tavasszal az épület belső helyiségei következtek, köztük a kápolna az előterével és a hozzá kapcsolódó kripta, a lakóépületrész két szobája, konyhája, mosdója. A szintén önkormányzati beruházásban megvalósult munkálatok értéke meghaladta a 30 millió forintot. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Villányi Tibor az újvárosi zsidó hitközség elnöke, Csorba János, Jánosa Attila újvárosi evangélikus lelkészek, és Szemerei János evangélikus püspök, Wagner Tamás újvárosi református lelkész és Lukácsi Zoltán újvárosi plébánosunk.

*

A kápolna története:

A kápolna története hosszú időkre meg vissza. Először is meg kell emlékeznünk a régi Rábca-híd mellett, Újváros elején fekvő Nepomuki Szent János kápolnáról, mely nemcsak az alapítók vallásos lelkületéről tanúskodik, hanem a kápolna istentiszteletén résztvevő nép vallási buzgóságáról is.

A Rábca hídjánál a vámszedés a győri püspököt illette, ezért a híd mellé kis vámházat építtetett a város részére. Ismeretlen időben e vámházhoz Nepomuki Szent János tiszteletére kápolnácskát állított valamelyik buzgó hívő, vagy talán maga a püspökség. Ez volt az első kápolnácska. A vámos gondozta a kápolnát, és szedte be az adományokat is. A város a vámszedési és vásárjogot ököráron megváltotta a püspökségtől és átvette a vámházat is. Sztankovics János püspök 1846-ban a vámházhoz hozzáépített kápolnát is átadta a városnak teljes felszereltségével együtt. A város az átvételről hivatalos jelentést adott ki, és a kápolna gondozásával Scheffer Jakab polgárt bízta meg. 1848-ban leégett a kápolna.
 

1849-ben özv. Wolf Mátyásné, Rohovszky Johanna ajánlatot tett a városnak, a kápolnának csinosabb alakban való felépítésére, fenntartására pedig már ekkor végrendeletében 2 ezer forintot kötött le. (Ez a második kápolna, a mai) Az ajánlatot a város elfogadta, a kápolna meg is épült, fenntartásáról halála napjáig gondoskodott az építtető. 1858-ban halt meg Wolfné Rohovszky Johanna. Teste a kápolna alatt nyugszik. Végrendeletében 6 ezer forintot hagyott a kápolna fenntartására, valamint a hozzácsatolt ház gondozására, 300 forintot pedig a papgondnoknak szentmisékre, melyeket Nepomuki Szent János napjától Szent Mihályig kellett végeznie; 200 forintot pedig az istentiszteleteknél segédkező kántor díjazására. 1860-ban a város lemondott az alapítványi tőke kezeléséről, és a kápolna gondozásáról, melyet a kis lakóházzal együtt az egyházi hatóságnak adott át.
 
Ettől kezdve a székeskáptalan kezeli, a püspök pedig papgondnokot rendelt ki, aki a kis házban lakott, a kápolnára felügyelt, az istentiszteletet végezte. Nepomuki Szent János napján és nyolcada alatt tartott litániákat, mindig nagyobb katolikus közösség látogatta. A kápolna napjainkig a Győr-Újvárosi plébániához tartozik.

 

További képek itt.

A Kisalföld és a Győrplusz videói az eseményről:

Forrás: gyorplusz.hu, kisalfold.hu