Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vöő Éva szervita nővér ünnepélyes örök fogadalma Győr-Újvárosban

2019.09.08

„Az örökfogadalommal a szerzetes véglegesen, haláláig elköteleződik a szerzetesi élet és közösség mellett, és egész életére Krisztus követésére és Isten szolgálatára szentelődik, aki ettől fogva életének középpontja, öröme, társa és egyetlen igazi szenvedélye. Ez nem csak a közösség életének, de az egész Egyháznak is kiemelkedő eseménye, hiszen azzal, hogy valaki életre szóló igennel kötelezi el magát Isten szolgálatára, arról tesz tanúságot, hogy a szerzetesi életnek van értelme. Hogy az nem emberi menekülés vagy elzárkózás, hanem Isten által adott és boldog életforma azok számára, akiket Ő hív meg erre. A szertartás egyik legmeghatóbb pillanata, amikor a Mindenszentek litániája alatt, a fogadalmat tevő kereszt alakban arccal a földre borulva kifejezi teljes önátadását a mindenek Urának, ezzel is választ adva arra a kérdésre: „…mit adhatnék én az Úrnak…?”

 

2019. szeptember 8-án, Győr-Újvárosi templomunk nem akármilyen eseménynek adott otthont: Vöő Mária Éva szervita nővér ünnepélyes szentmise keretében örök fogadalommal szabadon és véglegesen kifejezte a Szervita Rendhez való tartozását ezzel mélyebben bekapcsolódva az Egyház üdvözítő küldetésébe. Éva nővérrel együtt ünnepeltek rokonai, barátai, ismerősei, nővértársai, a magyarországi szervita világi rend tagjai, a városból érkezett hívekkel együtt. Éva Nővérnek újvárosi közösségünk is sokat köszönhet. Hiszen a Győrben töltött novícius évek alatt bekapcsolódott egyházközségünk hitéletébe. Következetes emberi és lelki vonása miatt szívesen keresték a hívek bármilyen ügyben. 


A szertartást és a méltóságteljes szentmisét Főtisztelendő Dr. Lukácsi Zoltán kanonok, újvárosi és szigeti plébános vezette. Zoltán atyával koncelebrált Kálmán Imre püspöki irodaigazgató és szemináriumi prefektus, Máthé Romuáld OSB bencés szerzetes.
Éva nővér örök fogadalmát M. Simona Gotetti 
 generális anyának, a Fájdalmas Anya Szolgálóinak Kongregációja, Firenzéből érkezett egyetemes elöljárója kezébe tette le. Simona anyával érkezett  M. Paola volt generális anya, tanácsos, a firenzei anyaház elöljárója. A Magyarországon működő Szervita nővérek a firenzei kongregációhoz tartoznak. Az örök fogadalmat tevő Éva nővér az oltáron írta alá a fogadalom szövegét, amely igazolta végleges Istennek szenteltségét a Szervita nővérek, a Fájdalmas Anya Szolgálóinak Intézményébe, majd a legfőbb elöljárónő befogadta a szerzetesi családba. A szentmise végén a Szervita Rend ősi szokása szerint a Szűzanya köszöntése következett. Az örök fogadalmas Éva nővér, a papság, az asszisztencia és a nővértársak az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyoltárához vonultak. A fogadalmas égő mécsest ajánlott fel a Segítő Szűzanya tiszteletére. A szentmise a Salve Regina énekkel fejeződött be. A szentmise után pedig szeretetvendégségre invitálták a megjelent híveket.

*

A szervita rendről

A rend tagja elkötelezik magukat Máriának, Jézus Anyjának aktív és csendes életének megjelenítésére a világban. Elsődleges feladatuk a gyermekek és fiatalok oktatása és nevelése, a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, kollégiumokban (Olaszország, Chile és India), elhagyatott gyermekek teljeskörü ellátása (Chile, Magyarország, Kolumbia), valamint idősek gondozása (Olaszország, Kolumbia). Ezen felül részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban, belekapcsolódnak a plébániák liturgikus életébe.

Jelenleg 232 nővér él 35 közösségben, Olaszországban, Chilében, Kolumbiában, Indiában, és 1991-től Magyarországon. A firenzei szervita nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói Kongregáció 1999. december 4-én egyesült a Szervita Nővérek, Szűz Mária Szolgálóleányai (magyar) Kongregációjával. A magyar Kongregációt Marchi M. Cirill szervita atya és Baitz M. Erzsébet alapította 1922-ben. 1924-ben kapták meg az egyházi jóváhagyást. Az 1950-es feloszlatáskor 110 volt a magyar szervita nővérek száma. A rendszerváltozás után újraszerveződtek.
A Szervita Nővérek sajátos vonása a Fájdalmas Anya tisztelete és megszerettetése. Szűz Mária Szolgálói az ifjúságot, elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket és a züllés veszélyének kitett leányokat nevelik a keresztény életre. Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény. A közösség jogi személy.

 

Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.


Szöveg: Horváth Csaba papnövendék, a Győr-újvárosi Szervita Skapuláré Társulat tagja
Fotó: Radicsné Csőre Andrea

 

Híreink csakis forrásmegjelöléssel használhatóak fel!