Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Zsebedics József atya aranymiséje Győr-Újváros búcsú-ünnepén

2015.08.06

2015. augusztus 6-án csütörtökön, Győr-Újvárosi templomunk harangjai kettős ünnepre hívtak minket ünnepelni. Egyrészt ezen a napon van templomunk titulusának, Urunk színeváltozásának búcsú-ünnepe, melyet évről évre nagy előkészülettel próbálunk megülni. Másrészt ez az nap hálaadó ünnep is volt, hiszen Zsebedics József c. kanonok-plébánosunk e búcsú-ünnep keretében mutatta be újvárosi hívei számára hálaadó aranymiséjét. 

 

A győri egyházmegye egyetlen Urunk színeváltozásának tiszteletére felszentelt templomban 17 órakor szentségimádást tartottunk a szervita kedves nővérek vezetésével, majd az ünnepi méltóságteljes, lélekemelő búcsúi szentmise harangzúgással a jubiláns atya, a paptestvérek az asszisztencia és a képviselő testület ünnepi bevonulásával kezdődött meg. A szépen megtelt nagytemplomban József atyát a szentmise elején a képviselő testület és a hívek nevében Sipőczné Babos Tímea köszöntötte, aki kiemelte az atya segítőkészségét, atyai gondoskodását hívei iránt, majd plébánia-templomunk gyermekei köszöntötték József atyát énekkel és virágokkal. József atya így kezdte meg hálaadó aranymiséjét újvárosi hívei számára. Az aranymisés plébános köszöntötte a nagy számban megjelent híveket, a meghívott vendégeket, volt önkormányzati képviselőnket Kalmár Ákost, jelenleg gyárvárosi képviselő urat, és azokat a vendégeket, akik a nemrégiben megújult templomkülsőnk megújításában részt vettek, Dávidbau, Győrszol, Egyházmegyei építési osztály vezetőit, munkatársait. Majd József atya 3 gondolatot emelt ki ünnepünk kapcsán: egyrészt köszönetet mondani a szép templomkülsőért, másodrészt hálát adni templom ünnepünkért Urunk színeváltozásának búcsú-ünnepén, melyet főoltárképünk is ábrázol, harmadrészt hálát adni József atya részéről az aranymiséjéért. A plébános megemlítette 25 évvel ezelőtti ezüstmiséjét, melyet egykori plébánosunkkal Nagy Józseffel mutatott be itt templomunkban Lambert Zoltán, Tomka Ferenc, Zilahi Géza ezüstmisés atyákkal koncelebrálva, Bánk József egri érsek és Pataki Kornél győri püspök jelenlétében. A legszentebb áldozat zenei szolgálatát templomunk szkólája, valamint Horváth Csaba szervező meghívására zenész növendékek és más egyházközségek lelkes énekesei végezték akik a gregorián népénekeken túl Halmos László Győri miséjét, olvasmányközi énekként Palestrina: Jesu rex admirabilis, áldozásra Mary Linn Lightfoot: Dona nobis című művét, melyet Leimeiszter Júlia kísért orgonán, és a szentmise végén Szűzanya köszöntőkor Werner Alajos Égi Szűzvirág című művét adták elő. József atyával együtt koncelebráltak: a szentmise ünnepi szónoka Kapui Jenő kanonok, mosoni esperes-plébános, káplánja Mogyorósi Márk, a Szentlélek templom lelkésze Gyökér Gyula atya, az újvárosi görög-katolikus templom parókusa Polgári László, Bogisich Ferenc OSSM, a Szervita Világi Rend nemzeti asszisztense, Rákosszentmihályi plébános, és József atya volt káplánja Sándor Gábor ménfői plébános.
Kapui Jenő kanonok szentbeszédében József atya papi életét és munkásságát méltatta, amelyben egyaránt megfért a siker és a kudarc is. Jenő atya azonban emlékeztetett, hogy ilyenkor mindig legyen előttünk a színében elváltozott Krisztus, menjünk fel mi is a hegyre és teljünk el azzal a szépséggel, amelyet az apostolok is megtapasztaltak. Krisztus megmutatta dicsőségét, hogy az apostolok az üldözésük idején Jézus Istenségéből merítsenek erőt.

Felajánláskor elhangzott Bach: Air című műve, melyet Bukics Ernő a Richter János Zeneművészeti SZKI növendéke adott elő. Orgonán közreműködött Győri Margit kántorunk.
A szentmise befejező áldása előtt József atyát templomunk főministránsa köszöntötte. Köszöntőjében József atya érdemeit méltatta, majd kiemelte; "Nekünk  híveknek is hálát kell adni papjainkért, hiszen József atya egész életét Krisztus követésére, Isten és emberek szolgálatára tette fel. Ön mellett, József atya mi is ünneplünk és hálát adunk, mert ilyenkor azok a hívek is ünnepelnek, akik 50 évnyi szolgálata alatt részesültek azokban a kegyelmekben amelyek a pap, tehát Ön által érkeztek meg hozzánk, vagy szeretetteinkhez. Egyben Mária szavaival is hálát kell hogy adjunk: Magasztalja lelkem az Urat! Ez a mondat, mely József atya újmisés jelmondata, benne van egész papi élete. Hálát adunk gyümölcsöző papi életéért amelyben megtapasztalhattuk emberiességét, közvetlenségét, hogy paphoz híven mindig próbálta Jézust sugározni nekünk "A főministráns maga és a hívek nevében egy, az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképének másolatát ajándékozta József atyának, emlékeztetve, hogy a Segítő Szűzanya ma, a XXI. században is tesz csodát Újvárosban. József atya meghatódottan köszönte meg a köszöntéseket, majd háláját és köszönetét fejezte ki minden hívő áldozatos munkájáért akik hozzájárultak templomunk búcsú-ünnepének méltó megünneplésében. Köszönetet mondott a kórusnak a gyönyörű éneklésért mely által közelebb vitték lelkünket a jó Istenhez, a gyönyörű virágkompozícióért az oltáron és azoknak a híveknek akik anyagi, szellemi és fizikai munkával és imáikkal támogattak bennünket. A szentmise végén József atya ünnepi aranymisés áldásban részesítette a megjelent híveket.
A pápai és magyar himnuszok eléneklése után a hagyományokhoz híven a papság és az asszisztencia levonultak az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyoltárához hálát adni búcsú-ünnepünkért és, hogy ismét a Segítő Szűzanya oltalmába ajánljuk városrészünket, az Újvárosban lakó Istent kereső lelkeket, aranymisés plébánosunkat, egyházközségünket és minden Jó szándékú Isten kereső lelket. Az imádság után a Boldogasszony anyánk énekkel ért véget az idén is lélekemelő, méltóságteljes búcsú-ünnepünk. A szentmise után szeretetvendégségre invitáltuk a megjelent híveket.
 Hála legyen ünnepünkért Istennek és a Segítő Szűzanyának!

Az eseményről készült fotót megtekintheti itt.

Horváth Csaba
Fotó: Vaday Tamás (ünnepi szentmise)

Horváth Csaba (szentségimádás, József atya ajándéka)

Híreink forrásmegjelöléssel használhatóak fel!