Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Győr-Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképe

Kedves Testvérek!

Milyen nagy kegyelem az Istentől, Urunktól Jézus Krisztustól, hogy templomunkban újra megtapasztalható egy nagy közösségalkotó és összefogó erő. Ebben nagy közbenjárása van az Újvárosi Segítő Szűzanyának, aki velünk együtt élte / és éli át a „teremtő művet” - templomunk nagy változásait, lelki hitéletét - ezért hála az Újvárosi Szűz Máriának. Valóban nagy kegyelem, hogy mi hívek fontosnak tartjuk az összefogó erőt, mert a Szent Szűz közbenjárására, az Isten dicsőséges templomává válhatunk.

Templomunk bal oldali kápolnájában található az Újvárosi Segítő Szűz Mária kegyképe, melyet egykoron nagy tisztelet övezett. Sajnos az akkori plébánosok csak kis töredéke írt a kegyképről, annak történetéről, így a hálatáblácskák, ima meghallgatások, fogadalmi ajándékok jelzik a mai újvárosi hívő számára, hogy templomunkban mennyire nagy volt e kegykép tisztelete. A csodálatos Istenszülő Újvárosban is megmutatta csodás közbenjárását az Istennél.

Az egyik hálatáblácskán olvastam: „Hozd vissza Szűzanyám. 1948-73 K. L - né”. Fontos számunkra is, hogy az emberi élet keresse Mária oltalmát. Fontos az is, hogy Márián keresztül tapasztaljuk meg Jézus gondviselő szeretetét, hogy elhozza nekünk, Szent Fiának irgalmasságát. Hiszen földi zarándokutunk egy hely felé vezet az örök hazába ahol az Atya Isten, Jézus és Mária vár bennünket. Ott már nem ideiglenes, hanem örök élet vár minket. Az Újvárosi Mária kegykép tisztelete legyen számunkra mindig buzgó ügy, kérjük bátran közbenjárását és segítségét. Újvárosi Szűzanyánk legyél közösségünk, imádságos éltünk kegyes közbenjárója, és add, hogy mindig hűek legyünk Szent Fiadhoz. Kérjük az Újvárosi Segítő Szűz Mária csodás közbenjárását.

 

(Az ima meghallgatásokat kérjük jelezze plébániánkon vagy templomunkban)

 

Az Úr 2012 évében, június 8-án Prágai Szent Ágnes ünnepén.

Horváth Csaba

 

 Képriport a Szűzanya kegyoltáráról. Megtekinthető itt.

 


    

dscn5492.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Énekek a Győr-Újvárosi Szűzanyához:

 

A „Szeretettel jönnek hozzád” dallamára (SzVU 230)

 

1.Köszöntsük szép Szűzanyánkat, a mennyország ajtaját,
Aki csodákat tett vélünk, Ő a mi édesanyánk.
Refr: Szent kegyképed oltalmazzon, s bánatomban vigasztaljon,
Újvárosi szép Szűzanya hozd el Fiad irgalmát.
 
2. Szent vagy Uram szent a mennyben angyalaid körében,
Újvárosi Szűzanyánkkal, magasztaljuk fölséged.
Refr: Szent kegyképed oltalmazzon, s bánatomban vigasztaljon,
Újvárosi szép Szűzanya hozd el Fiad irgalmát.
 
3. Betegek oltalmazója, szomorúak vigasza,
Testünk-lelkünk gyógyulását esdekeld ki számunkra.
Refr: Szent kegyképed oltalmazzon, s bánatomban vigasztaljon,
Újvárosi szép Szűzanya hozd el Fiad irgalmát.
 
4. Ha majd egyszer véget ér e parányi földi létünk,
Add, hogy egykor Szent Fiaddal s véled mennyben lehessünk.
Refr: Szent kegyképed oltalmazzon, s bánatomban vigasztaljon,
Újvárosi Szép Szűzanya hozd el Fiad irgalmát.
 (Horváth Csaba 2012.08.23)

*

Az „Örvendezzünk jertek” dallamára (SzVU 257) 


1. Újvárosnak fénye, templomunknak éke:
Segítő Szűz Mária!
Imádságos szívvel, buzgón kérünk Téged
Hallgasd meg fohászunkat.

2. E kegyhelyen nyertek általad kegyelmet
Azok kik benned bíztak.
A te szent Fiadnál értünk imádkoztál:
Sok bajra gyógyírt hoztál.

3. Legyél közösségünk, családunk és éltünk
Kegyes közbenjárója.
Add, hogy mindig hűek, legyünk Szent Fiadhoz
Bármi ér életünkben.
 
4. Kegyelmek osztója, Az Úr szolgálója,
Oltalmazd híveidet.
Ne feledkezzél meg a föld nyomoráról,
Segítsd a szenvedőket.
 
5. Újvárosi Szent Szűz, békéért esdeklünk,
Képednél imádkozva.
Kegyes oltalmadba, ajánljuk magunkat,
Fogadj be szent Szívedbe.
(Horváth Csaba 2012)

*

Imádság az Újvárosi Segítő Szűzanyához

 

Könyörögjünk!

 

Szűz Mária te vagy a mi oltalmazónk! Testünket és lelkünket ma, mindennap és halálunk óráján a Te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánljuk. Néked ajánljuk minden reményünket, minden örömünket, minden gondolatunkat és esendőségünket, életünket és halálunkat. Jóságos, Segítő Szűz Anyánk, Te reád bízzuk a Győr- Újvárosi egyházközség minden jelenlegi és jövőbeni tagját: családjainkat, a gyermeket váró édesanyákat, hittanosainkat, ministránsainkat, énekeseinket templomunk mindenkori szolgálattevőit; betegeinket, a szenvedőket és a távollévő testvéreinket; az Újvárosban lakó, Istent kereső lelkeket, hogy mielőbb eljussanak a katolikus hit világosságára és vigasztalására. Hathatós közbenjárásodra bízzuk megholt családtagjainkat, temetőben nyugvó hozzátartozóinkat. Közbenjárásod érdemei által eszközöld ki nekünk a kegyelmet, hogy minden gondolatunkban, szavunkban és tetteinkben isteni Fiad szent  akaratát teljesítsük, és boldog napokat érhessünk. 

 

Újvárosi Segítő Szűzanya; könyörögj érettünk!