Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Plébánosok

Az első újvárosi templom a "Szent Salvator kápolna" lelkipásztorai:


- 1696: Patay Zsigmond 

*

- 1700: Kiss N.

*

- 1702: Kapuváry Márton

*

- 1710: Kiss Mihály

*

- 1713: Lenty György

*

- 1722: Szentmihályi János

*

- 1729: Szolvodits János

*

- 1736: Sebő Mihály

 

A második újvárosi templom a "Szent József fatemplom" lelkipásztorai:

 

- 1748: Hermann József

*

- 1755: Szabó Imre

*

- 1762: Horváth István

*

- 1766: Gergeli Imre

*

- 1769: Tauffer Kajetán

*

- 1770: Keller Antal

*

soimogyi-lipot.jpg

 

- 1781: Somogyi Lipót, későbbi Szombathelyi megyéspüspök

*

- 1788: Ulrich Remig

*

- 1810: Mödinger Ferenc

*

- 1812: Filinger Lipót

*

- 1823: Kozmár György (Ő teszi le a mai templom alapjait)

 

A harmadik újvárosi templom az "Urunk színeváltozása templom" lelkipásztorai:

plebanos-hetsey.jpg

 
 
 
 
- 1836: Hetsey József
 
A ma látható templom építő plébánosa. Kozmár György halála után rá várt a feladat, hogy felépítse ezt a monumentális, hatalmas templomot. Rengeteg áldozat árán sikerült is, hiszen 1836-41 között meg is épült Győr második legnagyobb temploma
 
 
 
 
*
img_20200804_124811_1.jpg
 
 
 
- 1861: Horváth Lajos honvéd kanonok-plébános
 
Az ő idejében szépül meg teljesen a templombelső, a kor neves hitszónoka. Életéről bővebben olvashat itt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
img_20200804_124756_1.jpg 
 
 
 
- 1909: Baralich Lőrinc
 
Szentéletű ember volt, a szegények nagy segítője, lelki orvosa. Letelepíti a Trianon telepen (Gyepszél) az isteni megváltós nővéreket, itt alapított iskolát a gyermekeknek. Életéről bővebben olvashat itt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
img_20200804_155209.jpg
 
 
 
- 1939: Lukáts Dezső
 
A háború idejében vezette a plébániát, látnia kellett, ahogyan a szép templom valósággal elpusztult a lángokban. Rá várt a feladat, hogy  szinte újra építse templomunkat. A külsejében megújult templom működésének méltó emléke.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
img_20200804_155150_1.jpg
 
 
 
- 1950: Szabó István
 
Az egykori püspöki körlevél így jellemzi újvárosi működését: "Győr-Újvárosban a műveltebb rétegektől a legegyszerűbb emberig mindenkinek mindene volt."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
img_20200804_155159_1.jpg
 
 
 
 
 
 
- 1958: Tóth László kanonok, esperes-plébános
 
A Kádár-korszakban volt plébános.  Ő még a buzgó hitéletet mutató templomnak volt a plébánosa, de az itt eltöltött 25 év alatt erősen megváltozott Újváros, benne a hitélet is. Jó házigazdája a templomnak, mindig tesz érte, alakítja, szépítgeti. Kifesteti a templombelsőt a templom stílusának megfelelően. Korszerűsíti a világítást, új harangot öntet, amely Győr második legnagyobb tömegű harangja lesz. Megkezdi a templom külső tatarozását is, mely ünnepélyes keretek között lett megáldva. Megkezdi az új liturgikus tér kialakítását.  A betelepült roma gyerekekkel is sokat foglalkozik, főleg az elsőáldozásra való fölkészítésben.
 
*
 
 
 
 
img_20200804_155100_1.jpg
 
 
 
 
- 1985: Dr. Nagy József kanonok
 
Neki áll a plébánia belső korszerűsítéséhez. Sokat foglalkozott a hittanosokkal eleinte a sekrestyében, majd a plébánia földszinti nagytermében. Meglátogatta a családokat, sok gyermeket verbuvált össze. Itt ünnepli ezüstmiséjét egykori szentelendő társaival együtt, melyen jelen volt Pataki Kornél győri püspök és az őket pappá szentelő Bánk József váci püspök. Rendkívül jó prédikáns volt hívei szeretettel hallgatták. Tanított a hittudományi főiskolán is. Világi előadókat hív meg, tartalmas előadások hangzanak el a templomban. Ide más városrészekből is eljönnek. Elkészítteti a hősök emléktábláit. Pinnyédi filiánk híveinek is igaz pásztora volt. 1994-ben, áthelyezésével megürült az újvárosi plébánia széke, és a Szigeti plébániához csatolják plébániánkat.
 
 
 
 
*
img_20200804_155314_1.jpg
 
 
 
- 1994-2000: Smatovits János kanonok, Győr-Szigeti plébános
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
img_20200804_155327_1.jpg
 
 
 
-2000-2003 február 1: Ferling György 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
271e9c19-8851-40d5-abc9-dc3d74503706_101.jpg- 2003 február 1 - augusztus 1: Radó Tamás pápai prelátus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
img1.jpg- 2003-2017 augusztus 1: Zsebedics József  c. kanonok
 
József atya plébánossága idején sok minden megújult egyházközségünkben. Csak, hogy a legfontosabbat említsük: visszakaptuk a Karitasztól plébániánkat, ekkor alakítja ki József atya a plébánia új közösségi termét és hittantermét, hogy a  gyerekekkel-fiatalokkal tudjunk foglalkozni. Megújult a toronyóra, és az ő vezetésével újult meg templomunk tetőzete és a templom külső fala, később a templomi utcai kőkereszt is. Restauráltatta a szép színes templomi üvegablakainkat. 2015-ben ünnepeltük aranymiséjét templomunkban. Tavaly pedig megírta templomunk történetét "Az újvárosi Római Katolikus Egyház története" címmel. 2017. augusztus 1-i hatállyal megyéspüspök úr nyugállományba helyezte, így megüresedett a győr-szigeti plébánia széke. Ugyanezen hatállyal a Németh Gábor atya által vezetett kisbácsai plébániához csatolják Győr-Sziget és Újváros plébániákat és Pinnyédi filiánkat. József atya továbbra is szolgálta a híveket és segítette utóda munkáját. 2018. május 19-én hunyt el, rövid szenvedés után. Nekrológ itt.
 
 
 
*
dr-nemeth-gabor.jpg
 
- dr. Németh Gábor 2017. augusztus 1, - 2018. július 31.
 
2017. augusztus 1-i hatállyal Kisbácsa mellett Győr-Újváros, Sziget és Pinnyéd plébánosa, melyet 2018. augusztus 1-ig töltött be. Egy éves plébánossága alatt megújult a hangosítás és új kivetítőt kaptunk. Bevezette az adventi és nagyböjti egyházközségi lelki napokat és zarándoklatokat. Szolgálata alatt sok új hívővel gyarapodott templomunk.
 

 

*
 
 

0c14925e-f3ec-4f16-9e5b-0a9946540983_74.jpg

 

dr. Lukácsi Zoltán 2018. augusztus 1. -

Az egy évig megüresedett Győr-Szigeti plébánia új lelkipásztora, megbízva továbbá Győr-Újváros és Pinnyéd oldallagos ellátásával.