Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bensejükbe adom törvényemet - Nagyböjt 5. vasárnapja - Elmélkedés

2021.03.21

Jer 31,31-34; Zsid 5,7-9; Jn 12,20-33

„Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök... Bensejükbe adom törvényemet és a szívükbe írom.”

 

Húsvéti köszöntők | Medgyes.roMire várt Isten ennek az ígéretnek a teljesítésével? Minek kellett bekövetkeznie, hogy megvalósuljon? A megtestesülésnek. Amikor az idők teljességében a második isteni személy, az örök Ige emberré lett. Jézus benseje az az emberi benső, amelyben hiánytalanul megtalálható Isten szentháromságos életének egyetlen törvénye: a szeretet, a Szentlélek áradása. Ez a szövetség új, sőt eleddig elképzelhetetlen és hallatlan, egyetlen igazi újdonság a kozmosz történetében, és örök, mert Jézus személye, énje a második isteni személlyel azonos, aki pedig öröktől fogva mindörökké az Atyáé a Szentlélekben. A megtestesülés eget (Istent) és földet (embert) egyedülálló módon egybekapcsoló valósága nem öncélú. Az Ige azért testesült meg, hogy istenfiúi élettel ajándékozzon meg bennünket a Szentlélek kiárasztása által. Isten örök, benső életének részesei lettünk; s ha lenne bátorságunk aszerint élni, amik vagyunk, soha nem követnénk el bűnt, mert a bűn (szakítás Istennel) legbensőbb valónk természetével ellenkezik. A bűnbeesett emberiség közösségében élve Jézusnak ezért az új és örök szövetségért emberi életét kellett odaadnia, mert a bűnös ember azzal, hogy őt megölte, véglegesen elveszett volna, kívül helyezve magát az Istennel kötendő s Jézusban megnyilvánuló új és örök szövetségen. Ezért hasonlítja Jézus halálát a földbe hulló búzaszemhez, amely bőséges termést hoz. Minden szent, minden igaz ember, minden Istenhez jutott üdvözült teremtmény Jézus földbe hulló életének gyümölcse, hiszen az ő életének felajánlása nélkül senki sem léphetne szövetségre az élő Istennel. „Ha majd felmagasztalnak a földről (a keresztre), mindenkit magamhoz vonzok.” Érzed ezt a vonzást? Az irgalom vonzását? Szentgyónásaid bűnvallomásának őszintesége és az elhatározásaid teljesítéséért folytatott következetes harc lehet a bizonyítéka annak, hogy valóban be akarsz lépni az új és örök szövetség kereszt által kitárt kapuján. 

Forrás: Barsi-Telek: Magasság és mélység