Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


E hely nem egyéb mint Istennek háza és a mennyország kapuja - Győr-Újváros temploma 173 éves - elmélkedés

2014.09.13

1841. szeptember 12-én, Szűz Mária szent nevének ünnepén szentelték fel Isten házává a Győr-Újvárosi Urunk színeváltozása plébánia-templomot.

Kedves Testvéreim! 
1841. szeptember 12-én, Mária neve napján nagy álma valósulhatott meg az egykori újvárosi ősöknek, amikor ezt a monumentális templomot megépítették, és az akkori megyéspüspök felszentelte Isten házává, ezáltal biztosítva azt, hogy újvárosban is legyen lakóhelye a szentségi Jézusnak. Ezzel lett biztosítva az újvárosiak lelki gondozása és az ő üdvösségük munkálása. Ahogy a templombúcsúra hívó népénekben is halljuk és énekeljük: "Üdvössége lett e háznak, a mai szent ünnepen"....elmondhatjuk, igen, Isten továbbra is munkálkodik bennünk és értünk, lelkünk üdvösségén. Hogy hálát tudjunk adni ezért a 173 évért, valamint, hogy imádkozhassunk a mi templomépítő őseinkért és a mindenkori jótevőkért, ünnepi templomszentelési búcsúra hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket 2014. szeptember 14-én, vasárnap fél 11-kor, az Újvárosi Urunk színeváltozása plébánia-templomba.
Imádkozzunk Egyházközségünkért. Imádságos szeretettel: Horváth Csaba, e templom segítője

 

 

Elmélkedésünket templomszentelési búcsúnk alkalmával adjuk közre, amely egyben templomtörténeti összefoglaló, az újabb kutatások fényében kerül napvilágra.

 Zsebedics József c. kanonok prédikációja a 2014. augusztus 6-i, Urunk színeváltozása templombúcsú ünnepén


Kedves Testvérek!
 
Itt, Győr-Újvárosban 5 templom van. 5 felekezet, öt vallás. Mégis mi az, amitől katolikus templomunk különbözik a többitől? Ebben a templomban mutatjuk be, a katolikus templomban, a szentmise áldozatot. Ez a katolikus templom legnagyobb értéke, hogy benne szentmiseáldozatot mutatnak be. Ábel áldozatát, Melkizedek áldozatát,és a keresztáldozat megújítását. A mai világban egy picit elhallgatják, keveset beszélnek róla, de a katolikus templomnak ez a legnagyobb értéke, az áldozat bemutatásnak a helye. Mert minden egyes szentmisében, legyenek néhányan, vagy legyen tömött templom, mint régen, amikor vasárnap öt szentmise volt itt, a feljegyzések szerint, mindig a szentmiseáldozatot mutatta be a pap, aki Jézus személyét  hordozza. Így határozza meg a zsinat: Persona Christi...
S milyen a szentmise áldozat? Egy áldozat volt a Golgotán, 2000 évvel ezelőtt, s ez az áldozat elégséges volt az Isten kiengesztelésére és a megváltás kegyelmének a kiöntésére. Mert tudjátok minden szentmisében megújul a Golgotának az áldozata, a legszentebb cselekmény amely a templomban történik. Fiatal teológus koromban úgy nehezen értettem meg, amikor Hosszú Ince dogmatika tanár úr azt mondta: "Én, nagyon szívesen misézem, ha kell én többet is szívesen mondok, nem sajnálom a fáradtságot, mert a kereszt áldozatát újítom meg , a vér nélküli áldozatot." És mennyire igaza volt, jó Ince atyának, aki itt is volt ezen templomban kisegítő.
Ahogy tanultuk,  minden szentmisében nem a véres áldozatot, hanem a vér nélküli áldozatot újul meg. A jó Salai János mondta nekünk mindig: "Tisztelendő Urak! Jézus megjelenik a halál állapotában,  ő már nem hal meg mégegyszer hiszen nem tud újra meghalni,  de azokat a kegyelmeket amik 2000 évvel ezelőtt kiosztott, kiönti rátok." 
Ezért is van a szentmiséből erő számunkra. Ezért is mutatjuk be a szentmisét az élőkért és holtakért, mert Jézus kegyelme kiárad és megszentel, megerősít bennünket. Ne felejtsük el a mai ünnepen ezt, ezt a nagy titkot, hogy a szentmiseáldozat a templomunk legnagyobb és legszentebb cselekménye, mert Jézus kiönti az Ő kegyelmét számunkra.
Ezért is volt az, hogy az Újvárosi ősök megbecsülték mindig a templomot. Közel 7 éve gyüjtök anyagot az Újvárosi templomokról, kb. fél éve már erőltetett menetben foglalkozok vele, bízom, hogy egyszer majd lesz ennek eredménye is. Gondoljunk az első templomra, amely a mai zsinagóga környékén állott egykoron. 1695-ben emelték Szent Salvator, a legszentebb megváltó tiszteletére. Mint kiderült ezen Szent Salvator kifejezés, Urunk színeváltozását jelentette. Így Újváros első temploma, kápolnája is már Urunk színeváltozásának tiszteletére volt felszentelve. Szent Salvator-Urunk színeváltozása. Ezen titulust választotta az alapító Zichy várkapitány, aki saját illetve családja egészségéért, valamint Kanizsa török alól való felszabadításáért hálából építtetett. Aztán Újváros szaporodott, növekedett. Majd Mária Terézia rendelete nyomán 1749-ben, a protestáns evangélikus testvérek átadták az akkor utcára néző templomukat, a parókiát, az iskolát és néhány bérházat. Persze fölbecsültette a város, és megfizettette a telek kivételével mindent, megvannak azok a becslések kimutatásai ,amelyek a mesteremberek ingóság becsléseit mutatták be. Nem volt olcsó, de az akkor újvárosi katolikus egyházközség kifizette a városnak ezen összeget, és 1749-től, ezen evangélikus fatemplomot használták az újvárosiak templomuknak. Ez a templom a mai templom helyén állt. Az akkor élő Zichy püspök, aki főispán is volt , Szent József napján felszentelte a volt evangélikus templomot, a a Hasburg ház védőszentjének, Szent József atyánk tiszteletére. Ezért lett a neve József templom. Fa templom víz mellett, közel hatvan évig szolgálta az újvárosi híveknek a lelkiüdvét, de később annyira megrongálódott, hogy 1810-ben be kellett zárni. Bezárták, mert életveszélyes volt. S hová menjenek misézni? Már megvolt a Szentháromság kórház ( ma már Kossuth iskola) ahol volt egy kis kápolna, egy kis templom , s az akkori plébános közel harminc éven keresztül ott misézett a híveknek, volt neki kórház-káplánja is, és így a betegekkel is törődtek. Ez egy nagyon nehéz állapot volt, mint mondottam 1810-től. Van itt egy plébános neve, akiről eddig nem-igen beszéltek, nagy plébánosa volt az egyházközségnek, KOZMÁR GYÖRGY. Itt volt káplán valamikor Újvárosban, és a herceg hozzájárult, hogy később ő legyen itt a plébános. 1823-ban kinevezte a püspök plébánosnak, és megbízta azzal a munkával, hogy építsen Újváros számára egy új templomot. 1823-tól ez az ismeretlen ember ezen dolgozott. Ment a városhoz, ment a püspökhöz, ment az előkelő katolikus újvárosi gazdag előkelőségekhez, míg egy hatalmas munkával összetudott gyűjteni annyi pénzt, hogy az akkori püspök eljött ide Újvárosba és 1836. augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén, Juranits Antal püspök letette ezen templom alapjait, amiben most benne vagyunk. Ez Kozmár György plébánosunk eredménye. Mit küzködött ez az ember...mint ment...mit könyörgött az előkelőségeknek, hogy támogassák a templom építését ...Leteszik az alapokat, és az alapletétel után, hamarosan meghal Kozmár György. 1823-tól, 1836-ig volt plébános, s akkor volt itt Újvárosban egy káplán, akit Szabadhegyre helyeztek, Hetsey József. Akkor kérték meg, mivel ismeri Újvárost, legyen ő a plébános. És az alapkő letétel után hamarosan ő lesz Győr-Újváros plébánosa, és 4 év alatt fölépíti ezt a templomot amiben vagyunk. 1841. szeptember 12-én, Tankovics János Győri megyéspüspök felszenteli ezt a templomot, Urunk színeváltozásának tiszteletére. 4 év alatt...Nem volt könnyű az ő munkája, nem volt jó az egészsége, nagyon sokat betegeskedett. A kolerajárvány ideje alatt, a Győriek nagyon megszerették, hiszen volt, amikor egy nap egyszerre 30 kolerában elhunytat temetett el, ami borzasztó munka lehetett. Próbálkoztak a Hild tervezővel, azért egy kicsit hasonlít a templomunk a Bazilikára hiszen először ő kezdett, aztán később jött Fruhhmann Antal, a győri rajzmester, aki elkészíti a tervezetet. Három hajos templomot tervezett. 3 hajós templomnak indult. Megkezdődött a 3 hajó építése, és munka közben jöttek rá arra, hogy ezen középívek, amik a főhajó ívei, nem bírták az állást. Kidőltek volna, a mellékhajókkal együtt amit akartak építeni, ezért a két mellékhajót fal oszlopokkal erősítették meg. Ezért vannak kápolnák sora templomunkban. Fal oszlopokkal beépítették a mellékhajókat, ezek tartják a belső főhajót. Tervezték, hogy egy nagy kórus-kart építenek, azért van az orgona mögött olyan nagy helység, tér, amikor feljövünk a kórusfeljárón. De aztán elkezdett süllyedni a torony, s akkor megépítették így oszlopokkal ezt a kart, ahol most vagyunk. Nem kis munka volt ez, de jó, hogy ezt tudjuk, majd talán megjelenik egyszer leírásban is. A leírások jórészét köszönhetjük Horváth Lajos plébános úrnak, nagyon sok mindent leírt, kézírással. Ezt nem adta ki, de megvan, nagyon nehéz olvasni, kézírással, apró betűkkel, de sok mindent az ő leírásából tudok és ezt tudom elmondani. Gondoljunk hálás szívvel Kozmár Györgyre akiről eddig nem sokat tudtunk, aki az egésznek a megindítója volt. Aztán gondoljunk hálásan Hetsey plébános úrra, aki beteg egészséggel megépítette 4 év alatt, aztán be is rendezte. És imádkozzunk templomunk jótevőiért, mert mindig voltak és még mindig vannak akik szeretik ezt a templomot. Szeretni kell a templomot, egy templom mellett ki kell "kötni" és oda kell járni. És ezért a templomért mindent meg kell tenni. Gondoljunk templomépítő őseinkre, és most imádkozzunk templomunk felújításáért, annak munkálataiért. 
Kedves Testvérek! Fogjunk össze, és imádkozzunk sokat templomunkért. Ámen!

Felvételről leírta: Horváth Csaba újvárosi főministráns