Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! - Évközi 4. vasárnap - Elmélkedés

2021.01.31

MTörv 18,15-20; 1Kor7,32-35; Mk 1,21-28

„Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas!”

Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! - Imalánc.roZsidó testvéreink – de sok protestáns keresztény és egyre több katolikus is – értetlenül állnak a cölibátus és a szüzesség misztériuma előtt. Miért van az, hogy egyesek Istenre hivatkozva nem nősülnek meg, hiszen az Örökkévaló első parancsa a teremtéskor így hangzott: „Szaporodjatok és sokasodjatok!”? Már az Ószövetségben is tetten érhető bizonyos készülődés a szüzesség titkának teljes kinyilatkoztatására és elfogadására. Hiszen Jeremiás próféta nem nősült meg, Ozeás házassága pedig maga is szenvedésekkel teli próféciává lett. S amikor Isten Fia emberré lett érettünk, megjelent az a próféta, akiről Mózes megjövendölte, hogy mindent tudtunkra ad, s vele beköszöntött az a végső korszak, amelyre már csak a holtak feltámadásával meginduló örökkévalóság következhet. És ebben az utolsó korszakban az első teremtés, amelyben a házasságok által megvalósuló „Szaporodjatok és sokasodjatok!” érvényes, együtt van az újjáteremtés világával, ahol már nem nősülnek és nem mennek férjhez. Természetesen nem egyik vagy másik életforma osztja meg a szívet. Sem a házas, sem a szűz nem érheti el azonban az osztatlan szív ajándékát, ha nem törekszik arra, hogy, sokszor szenvedések árán, a szeretete mélyén jelenlévő Istenre figyeljen. A házasság beteljesedik azzal, hogy Krisztus és az Egyház kapcsolatát szimbolizálja, a szűzi életforma pedig elővételezi testi életünkben a feltámadott élet szűzi valóságát. Aki tehát a mennyek országáért vállalt szüzességet nem akarja megérteni, nem fogadja el és nem értékeli legalább egyesek üdvösségének Istentől rendelt útjaként, az magát Jézust és az új tanítást nem érti, és nem fogadja el Isten hatalmát, mellyel némelyeket kivehet a természet rendjének törvénye alól, hogy természetfölötti hivatásunkra emlékeztessenek. Az Egyház akkor válik egészen Egyházzá, ha a házasok élete egyre jobban Jézus és az Egyház titokzatos jegyességének erőterébe emelkedik, s ha a cölibátust és szüzességet fogadók élete a mennyei Jeruzsálem elővételezése lesz. Ez több, mint erkölcsi és aszketikus kérdés: Szűz Máriának, az Egyház édesanyjának misztériuma, aki par excellence Szűz és Anya. Benne egyszerre ragyog fel a keresztény házasság és szüzesség titka, bemutatva, hogy a kettő egy tőről fakad és az egyetlen ég felé tart. 

Forrás: Barsi-Telek: Magasság és mélység